lørdag den 24. december 2016

Glædelig jul / Merry Christmas....

Så er det i aften vi her i Danmark får vores julegaver. Vi ved godt at det kun er i Skandinavien, man får julegaver om aftenen den 24. december. De fleste andre steder i verden får de først julegaver om morgenen den 25. december. Det er fordi man i Skandinavien i meget, meget gamle dage mente at en ny dag startede når mørket faldt på og så ville det jo have været den 25. december som alle andre steder.

Vi synes at vi er heldige at vi får julegaverne lidt før de fleste andre. Men på den anden side kan Julemanden jo heller ikke nå at aflevere gaverne hvis han skulle være alle steder på samme tid.

So it's tonight we get our Christmas gifts here in Denmark . We know it's only in Scandinavia, you get Christmas gifts in the evening on December 24. Most other places in the world they are getting the Christmas gifts in the morning December 25. This is because we in Scandinavia long long ago believed that a new day started in the darkness, and then it would have been December 25. like all other places.

We think that we are  very lucky, we get Christmas gifts a little before most others. But on the other hand, Santa Claus of course can't deliver the gifts if he have to be everywhere at the same time.

Jeg ved ikke med jer.... men hvorfor står der allerede en masse gaver parat? Har julemanden været her uden at vi har opdaget det????
I don't know about you .... but why is
 there already a lot of gifts ready? Has Santa been here without us noticing it ????
Mor siger at hun ikke kan lægge gaverne under juletræet endnu, for så pakker vi dem op.
Mom says she can not put the presents under the Christmas tree yet, because we unpack them.
Ej altså... er du ikke snart færdig med at fotografere os???
Aren't you  finished photographing us ???
Vi har virkelig fortjent en godbid fordi vi har siddet så pænt. Skynd dig nu far....
We really deserved a treat because we sat so nicely. Hurry dad ....
Glædelig jul fra os og vores famile.
Merry Christmas, Happy Holidays, from us and our family.

mandag den 19. december 2016

Te-selskabet / The tea-party...


Da vi kom hjem fra ferie igen, fik min mor lidt travlt.

Som I jo nok ved er min mor med i Odd Fellow Logen i Holbæk. En gang om året afholder Holbæk Museum te-selskab hvor alle foreninger i Holbæk kan deltage og fortælle om deres arbejde. Selvfølgelig deltog min mor sammen med nogle af de andre fra Logen for at fortælle om deres arbejde med humanitære formål.

Museet serverede alle mulige forskellige slags te og foreningerne serverede deres hjemmebagte kager.

When we came home from vacation again, my mom got a little busy. 

As you may know my mom is with the Odd Fellows in Holbaek. Once a year,  Holbaek Museum is organizing a tea party where all associations in Holbaek can participate and tell about their work. 

Of course  my mom attended along with some of the others from the lodge to tell about their work with humanitarian purposes.

The museum served all sorts of different kinds of tea and the associations served their homemade cakes.


Uheldigvis regnede det den dag.
Unfortunately, it rained that day.
Men der var alligevel meget underholdning. Her et sækkepibeorkester.
But there was still a lot of entertainment. Here a bagpipe band.


Det var godt at der var store parasoller.
It was a good thing there were large umbrellas.
Heldigvis var vi hjemme hos far. Vi blev helt trætte ved tanken om at stå på et museum i regnvejr.
Luckily we were at home with dad. We were quite tired at the thought of standing in a museum in the rain.
I skal da også lige have et billede af hvordan der ser ud på Museet i solskinsvejr.
You have to have a picture of the museum what it look like in sunshine.


mandag den 12. december 2016

For deres egen skyld / For their own sake....

Nogle gange når man er på ferie, kan man også godt kede sig lidt. Så kan man godt trænge til at ligge og tage en lur et helt andet sted. Også ligesom for at holde sine mennesker igang. Vi gør det jo kun for deres egen skyld...

Sometimes when you are on vacation you can also get a little bored. Then you sometimes wish to lie down and take a nap somewhere else. Also to keep your peeps in progress. We do it just for their own sake.....


Mor slapper af.
Mom is 
lounging. 
Vi begynder at kede os lidt.
We are getting a liiittle bored.
"Vaks, gø lidt så far henter os ind"....
"Vaks bark a bit so dad gets us inside"....
"Gør det igen, Vaks"....
"Do it again, Vaks"...
Hallo, haaallooo...
Hello, heeelloooo....
Det var bedre.
That's better.mandag den 5. december 2016

Afslapning / Relaxation...

Der er nu intet som at holde ferie. Lange ture i skoven. Dejlig badning (altså ikke Vaks) i havet. Køreture. God mad. Og så en lille lur mange gange om dagen.

There is nothing like vacations. Long walks in the woods. Wonderful bathing (not Vaks) in the sea. Road trips. Good food. And then a nap several times a day.


Lange ture i Skoven.
Long walks in the wood.
Dejlig badning i havet.
Wonderful bathing in the sea.
Køreture.
Road trips.
God mad.
Good food.
En lur i solsengen.
A nap in the sun pad.