onsdag den 30. april 2014

Vaks første fredag hos sin nye familie / Vaks first Friday at his new family.

In English down below.

I dag er det Vaks der skriver.

I dag har jeg boet hos min nye familie, lige præcis en uge. Jeg er faldet rigtig godt til og er superglad.  Jeg har været til dyrlægen i fredags, fordi jeg skulle rabies vaccineres og have hundepas. Det er så stort. Om 16 dage må jeg officielt tage til udlandet. Hmm, jeg tager nok min mor og far og Laika med.

Jeg var ellers rigtig sød oppe hos dyrlægen, selv om Dyreværnets dyrlæge havde skrevet at jeg var hysterisk. Det var jeg slet ikke hos min nye dyrlæge for hun talte så pænt til mig at jeg var helt tryg. Og så sad jeg ved siden af min nye far og det var jeg glad for.

 Mit nye hundepas.


Her vi nyder vi det ude på terrassen

Vi spiste vi mad ude i haven fordi vejret var så dejligt.

Jeg spiser også grøntsager. Det gør Laika slet ikke.

Da vi havde spist ville vi lege lidt i haven. Jeg elsker at være ude i haven sammen med Laika.
Og så var det i seng.
 Sådan gik min fredag hos min nye familie. Jeg er rigtig glad og der er min mor, far og Laika også.

In English.

Today I have been living with my new family, exactly one week. I have settled in really well and are super happy. I have been to the vet last Friday because I needed a rabies vaccination and a pet passport. It is so cool. In about 16 days I can officially go abroad. Hmm, I'm probably taking my mom, dad and Laika with me.

I was really cute at the vet, although the shelter where I came from: Animal protection's vet had written that I was hysterical in my papers. My mom thought I was scared. I was not scared at my new vet because she spoke so nicely to me that I was completely comfortable. And I sat by my new dad's legs so I was happy.

My new pet passport.

Here we are, enjoying ourselves on the terrace.
We ate food in the garden because the weather was so nice.

I also eat vegetables. Laika doesn't.
When we had eaten we played around in the garden. I love being in the garden with Laika.
And then to bed.

That how I spent my Friday with my new family. I am really happy and so is my mom, dad and Laika.

See you next time.

søndag den 27. april 2014

Frisbie jubiii / Frisbee woohooo

Sort-hvid søndag  / Black and White Sunday Angry Bird Frisbee woohoo.

Vaks: Jeg fik den.    In English: I got it.
I am joining the Black n White Sunday Blog Hop hosted by
lørdag den 26. april 2014

Juuuhuuu Prisen / Yooohooo Award

In English down below.

Jeg har fået en ny Pris. Det er en Juuhuu juuhuuu Pris. Jeg elsker alle Priser men måske særlig meget denne for det den rigtige Pris når man skal fejre noget. Og jeg og mor og far har jo virkelig noget at fejre med vores nye lille Vaks.

Nerissa har oprettet denne pris fordi hun nu har haft over 100.000 visninger på sin blog! KÆMPE tillykke til Nissy!

Prisen har vi fået af ....da da da danann: Love is being owned by a husky ... or three.

Tusind tak til Love is being owned by a husky ... or three.


Regler for at acceptere juuhuu juuhuu prisen er følgende:

1) Indsæt prisen på din blog, og tak den person, der gav den til dig ... gjort!!
2) Besøg mindst tre andre blogs, der også har fået denne pris ... Det gør min mor lige!!
3) Fortælle jer tre ting, som vi skal fejre. I ved 3 ting som vi er taknemmelige for!!

Det kommer her:
Vi er virkelig taknemmelige for at fik lov til at adoptere Vaks.
Vi er virkelig taknemmelige for at Vaks kan enes med mig og alle de andre hunde i familien.
og vi er virkelig taknemmelige for at Vaks virker til at være en glad hund her hos os.
  • Og til sidst give Prisen videre til 7 andre bloggere!!
Det er det svære i denne omgang. For der er så mange bloggere der fortjener at blive fejret.

Men her kommer de:
My favorite pup Jasmine

Another Tequila Sunrise

Talking Dogs

Oz the terrier

Det var vist det hele. Jeg siger tillykke :-)

Og så det næste: Det er jo lørdag og derfor vil skal der jo sepiafotos på bloggen.

Laika. 


Vaks.

Og ellers vil jeg bare sige, at det går super godt med Vaks. Det er dejligt at have fået en legekammerat.

In English:

I've got a new Award. It is a Yoohoo Yoohoo Award. I love all awards but most of all this because this award means we have something to celebrate. And me and mom and dad have truly something to celebrate with our new little Vaks.

Nerissa's life created this award because she has had over 100,000 views on her blog! HUGE congratulations to Nissy!

This award we got from .... da da da danann: ownedbyahusky.blogspot.comRules for accepting the yoohoo YOOHOO award

1) Post the award on your blog, and thank the person who gave it to you .... done!!

2) Visit at least three other blogs that have also received this award ... My mom will do that!!

3) Tell three things that we should celebrate. You know 3 things we are thankful for!!

Here it comes:
We are really grateful we were allowed to adopt Vaks.
We are really grateful Vaks is getting along with me and all the other dogs in our family.
and finally, we are really thankful Vaks seems to be a happy dog here by us.
  • And finally pass the Award on to 7 other bloggers!!
This is difficult in this game. Because there are so many bloggers who deserves to be celebrated. But here it comes:

mygbgvlife.comThis is it. I say congratulations to you all :-)

And now the next thing: It's Saturday and therefore we will be Sepia related.


Laika.

Vaks.

Finally I will tell you all, all things are fine between Vaks and me. I love to have a playmate and so do he.
And today we are joining


fredag den 25. april 2014

Mere om Vaks første dag / More about Vaks's first day.

In English down below.

Min mor og far er lidt benovede over hvor meget Vaks kan. Han kan både sit og dæk og har allerede lært at vi skal sidde pænt før vi får en godbid eller før vi får vores mad. Og vi tager ikke maden før der er sagt "værs'go". Han kigger meget på mig hvordan jeg gør og jeg gør selvfølgelig mit bedste.

Jeg giver lige en opvisning, for der er bobser på køkkenbordet som vi skal have. Vaks sidder uden for billedet, men han sidder ligeså pænt som mig.
Vaks spiser sin aftensmad. Det går fint med at spise i nærheden af mig. Jeg var lidt hurtigere til at spise end Vaks, selv om jeg ikke plejer at spise hurtigt, men man skal jo passe på at han ikke tager maden.
Efter vi havde spist, skulle vi ud i haven. Når vi skal ud, skal vi altid sidde pænt ved døren før vi kommer ud. Det er fordi min mor eller far lige vil give vores katte en chance for at løbe i sikkerhed inde i stalden. Jeg elsker jo ikke katte og det gør Vaks heldigvis heller ikke. Han er bare dygtig vores Vaks, for lige da vi havde sat os rejste han sig med det samme igen (det gjorde jeg selvfølgelig ikke - pudser min glorie) men så knipsede min mor med fingeren og lavede et håndtegn på at han skulle sætte sig. Og straks satte han sig og blev siddende indtil vi fik lov at løbe ud.

Nu kan jeg jo være lidt af en børste siger min mor. Jeg skynder mig ud og straks vender jeg mig om for at være en børste over for Vaks. Det skete kun et par gange for min mor og far var for snedige for mig. De lukkede simpelthen Vaks ud ad vores terrassedør og mig ud ad hoveddøren. Og woops var jeg forvirret. Så nu gider jeg ikke prøve at genere ham mere.

Jeg har givet ham den store guidede rundtur i haven, så han ved at det er vores have.

Da vi kom ind igen efter have-rundturen, tjekkede vi lige om der skulle ligge nogle bobser på gulvet. Man ved jo aldrig!!!
Her fandt Vaks lige min tøj kanin og den skulle rystes. Jeg havde ikke givet ham lov til at ryste den, så det satte jeg en stopper for med det samme.

Bagefter tog vi en lur, inden vi skulle i seng.
Så er det godnat og sov godt. Jeg lå i min kurv og Vaks lå i sin nye elskede kurv. He he, der var ingen af os der ville ligge i sengen hvor vores mennesker ligger og fylder.

In English:

My mom and dad are a little awed by how much Vaks can do. He can both sit and lie down and have already learned  we will have to sit nicely until we get a treat or before we get our food. And we do not take our food before mom said "go ahead". He looks at me to see what I do and I do of course my best.


I give you a show, because there is treats on the kitchen table we are going to have. Vaks is sitting outside the picture, but he sits just as nice as me.
Vaks eat his dinner. He's fine to eat near me. I was a little quicker to eat than Vaks, although I do not usually eat fast, but you gotta be careful that he does not take the food.
After we had eaten, we had to go out into the garden. Before we go out, we always have to sit nicely at the door. It's because my mom or dad just want to give our cats a chance to run for safety into the barn. I do not like cats and luckily Vaks doesn't either. He's just clever our Vaks, because just as we sat down he got up right away again (I did not, of course - polish my halo) but then my mom flicked her finger and made ​​a hand sign for him to sit down. And immediately he sat down again and was sitting until we were allowed to run out.

Now, I can be a bit of a bully my mom say. I rush out and immediately I turn around to be a bully to Vaks. It only happened a few times becausemy mom and dad were too clever for me. They simply let Vaks out of our patio door and me out of the front door. And woops, I was confused. So now I  don't try not to bother him anymore.

I have been given him the grand tour around the garden, so he knows that it is our garden.
When we came back after having the guided tour, we checked whether there should be some treats on the floor. You'll never know!!!
Here Vaks had found my toy rabbit and it had to be shaken. I had not allowed him to shake it, so I stopped it at once.

Then we took a nap before bedtime.
So it's good night and sleep well. I lay in my basket and Vaks was in his new beloved basket. He he, none of us wanted to lie in bed with our peeps.


See you next time.

torsdag den 24. april 2014

Min nye lille storebror / My new little big brother.

In English down below.

Min mor og far så et billede af en lille sød mixet hanhund der sad på hundeinternatet "Dyreværnet". De faldt (det vil sige min mor til at starte med og min far lidt senere) for lille søde Vaks som han hedder. Han havde boet på Internatet i meget lang tid og han havde ikke været så heldig at finde de rigtige mennesker, han ville eje. Mor og far var ude at besøge ham forleden dag og faldt pladask for ham. Jeg mener nu alligevel at jeg skulle have været med ude og se ham fra starten af, men jeg skulle vente i bilen imens.

Så i dag skulle vi prøve om jeg nu også synes at den lille storebror ville være noget for vores familie. Jeg siger at han er en lille storebror for han er et år ældre end mig  dvs. 7 år, men meget mindre end mig. Nærmest på størrelse med en Fox terrier. Han vejer 15 kg.

Min mor skulle gå med mig på en helt fremmed vej med en masse forskellige vidunderlige lugte. Og så ville internatsmedarbejderen komme med lille Vaks og pludselig bare gå ved siden af os.

Lige da jeg så ham, tænkte jeg: Jeg skræmmer lige den lille hund, for han gøede jo lidt ad mig. Men så snakkede min mor bare almindeligt med damen med hunden, og lidt efter snusede den lille hund til mig og jeg snusede til den. Det gik så fint at vi skulle prøve at være løse sammen i internatets hundegård.

Her er vi sammen i gården. "Prøv at se Vaks, det er vores far der står der".


 Min far har åbnet vinduet så han bedre kunne se os. Han kunne ikke gå med ud i gården da han havde meget ondt i sit knæ i dag. 

Hvis du står på tæer Vaks kan du bedre se ham.

Hej far. Kan du se ham? Jeg er sikker på at du skal med os hjem, Vaks.


Her ligger Vaks og venter mens hans papirer bliver ordnet.  Han holder sig tæt til min mors taske.
Her står min glade mor og far med lille Vaks På vej ud af internatet.
På vejen hjem stoppede de lige ved dyreforretningen og købte en dejlig seng til Vaks.
Så er vi hjemme og Vaks inspicerer lige haven og vander min mors blomster. Han er nu dygtig ham Vaks.
Nå men jeg fortæller mere næste gang.


In English. 

My mom and dad saw a picture of a small sweet mix dog, sitting on dog shelter " Animal protectors " . They fell (ie my mom to start with and mydad a little later ) for sweet little Vaks as he is called . He had lived at the shelter for a very long time and he had not been lucky enough to find the right people, he would own . Mom and Dad were out to visit him the other day and fell in love with him. I think anyway that I should have been with them from the start, but I had to wait in the car the first time they went visiting.

So today we should see if I think that the little big bro would fit in with our family. I say he's a little big brother because he is one year older than me ie . 7 years, but much smaller than me . Almost the size of a fox terrier . He weighs 15 kg.

My mom should take me to a totally foreign way with a lot of different wonderful smells . And so would the shelteremployee come with little Vaks and suddenly just walk beside us .

Just when I saw him , I thought: I just scares the little dog because he barked at me . But  my mom talked just plain with the shelter employee with the dog , and after a little while the little dog was sniffing to me and I sniffed back. It went so well that we should try to be loose together in the shelters's kennel.

Here we are in the yard. Look Vaks, it is our dad in the window.

My dad opened the window so he could better see us. He wasn't in the yard because he had a lot of pain in his knee today.

If you're standing on you toes, Vaks, you will be able to see him.

Hey dad. Can you see him? I'm pretty sure you are going back home with us, Vaks.

Here are Vaks waiting while his papers are written. He stays close to my mom's bag.

Here is my happy mom and dad with little Vaks on the way out of the shelter.

On there way home, they stopped by a store and bought this nice bed to Vaks.

Back home Vaks inspects the garden and watering my mom's flowers. He is skilled him Vaks.

Well, I will tell you more next time.

mandag den 21. april 2014

Hjemme igen / Home again.

In English down below.

Den sidste dag inden de kørte hjem, var de rundt og kigge på landskabet. I Tyskland pynter man haverne med påskeæg som hænges på buske og træer. Det er rigtig hyggeligt.

Området hvor de var i, er meget fladt så det er svært at dyrke jorden. Det er for fugtigt. Til gengæld er der enormt mange vindmøller og solcelleanlæg på marken. Det er jo godt for nedbringelsen af co2 udslippet.

Området ligger så lavt, at der er vand på markerne. Græsset gror på de forhøjede riller.
Stort solcelleanlæg på marken. Nedenunder græsser fårene. Det kan man da kalde udnyttelse.
Vindmøller til at lave strøm stod alle vegne.

Der hvor der ikke er solcelleanlæg, vindmøller og får, dyrkes der kål og grøntsager. Meget af det bliver simpelthen solgt langs med landevejen. Adr, godt at jeg ikke var med der.
Og så var der disse to. Min mor syntes at det lignede hende og min far lidt, ha ha. 
Og så er mine mennesker på vej hjem. Her er de på Storebæltsbroen.
Så er det lige igennem betalingsanlægget ved Storebæltsbroen, og så er de næsten hjemme hos mig.
Og det var så her Benn og jeg fik vores pive donuts.

Ja min fornærmelse over ikke at have været med, gik over med det samme da jeg fik min pive donut. Jeg synes dog at det var en stor fejl, at jeg ikke kom med dem til Tyskland.

Jeg håber at kunne fortælle nyt om min nye bror i den næste blogpost.

In English.

Last day before they went home, they drove around looking at the scenery. In Germany,  they decorate with Easter eggs on bushes and trees in the gardens. It is really nice.

Since the area where we were, is very flat, it is difficult to cultivate the land. It's too humid. However, there are huge numbers of windmills and solar power plants in the field. It's good for the reduction of CO2.


The area is so low that there is water in the fields. The grass growing on the raised ridges.Large PV systems in the field. Below grazing sheep. That's what I call exploitation.

Wind turbines to make electricity was everywhere.

If there where no solar installations, windmills and sheep, they are growing carrots and cabbage. Much of those is simply sold along the road. Yikes I'm glad I was not in there.

And then there were these two. My mom thought they looked like her and my dad a little, he he.

And so are my peeps on there way home. Here they are on the Great Belt Bridge

Then it's straight through the toll station at the Great Belt Bridge, and then they are almost at my house.
And it was here Benn and I got our squeak donuts.

Yes, my insult over not to have been with them on the travel to Germany, went over immediately when I got my squeak donut. I do think it's a big mischief, though.

See you next time, hopefully with news about my new bro.

We are joining the Monday Mischief bloghop