torsdag den 26. februar 2015

Løber væk / Running off

Nogle gange kan Vaks ikke nære sig for at stikke af på egen pote. Det er ikke ret tit at han gør det mere, men det sker engang imellem. F.eks forleden dag hvor vi fulgte mor ud med skraldet.

Sometimes Vaks can't resist the temptation to run away on his own paws. It is not often he does anymore, but it happens sometimes. Eg. the other day when we followed mom out with the garbage.

Vi elsker begge at følges med mor ud til skraldespanden.
We both 
love to walk with mom to the garbage can.
Vaks lader som om han er meget optaget af at snuse til skraldebøtten.
Vaks pretends he is very focused on sniffing the garbage can.

Og vupti er han væk. Han kigger ovenikøbet på mor imens han løber.
And vuschj he is gone. He even looks at mom while he runs.
Mor råber og skriger og bander også en lille smule mens hun kalder på Vaks. Det hjælper bare ikke noget.
Mom is yelling and screaming and 
also cursing a little bit while she calls at Vaks. It just helps nothing.
Få minutter efter at vi er gået ind i huset igen, står Vaks og ser rigtig glad ud ved havelågen. Så vil han gerne ind. Han er Vaks ved havelågen, ha ha.
A few minutes after me and mom have gone back into the house, Vaks is standing by the garden gate and he looks 
really happy. Now he wants to get inside the house again.
Vi er glad for at vi bor langt ude på landet, hvor der ikke kan ske ham noget.

We are happy we are living in the countryside, where nothing can happen to him.


søndag den 22. februar 2015

Shoppetur / Shopping

Mor har været ude at shoppe helt for sig selv. Hun købte nu ikke noget men hun nød at far ikke hele tiden mente at nu var det nok. Jo vent lidt. Hun købte forresten noget til os. Benn blev passet hos os, så han fik selvfølgelig også noget.

Mom has been out shopping all by herself. She didn't buy anything, but she enjoyed to be on her own so dad not constantly told her that enough was enough. Well, wait a minute. She bought, by the way, something for us. Benn was looked after by us, so he obviously got something too.

Mor har taget hele indkøbsposen med over på sofaen. Vaks ligger på sofaen for så kan han bedre følge med i hvad der sker. Benn og jeg står og kigger interesseret.

Mom has taken the whole shopping bag over to the couch. Vaks is on the couch so he better 
can  follow what is happening. Benn and I are standing and look very interested.
Mor kan ikke få posen op. Hun ligner os når hun prøver at bide den op.

Mom can't get the bag open. She looks like us when she tries to bite it open.
Skynd dig nu mor!!!

Hurry up mom!!!
Endelig. Benn får den første tyggeting. Han er jo trods alt gæst her.

Finally. Benn gets the first chew things. He is, after all guest here.
Jeg får den næste, for jeg bestemmer mest. Undskyld det rystede billede. Jeg tror at far blev træt i armene af at fotografere!! Det må han være blevet.

I get the next one, because I controls the most. Sorry the shaken picture. I think dad was tired in his arms of photographing !! He must have been.

Vaks fik sin tyggeting til sidst. Men det orkede far ikke at fotografere. Han er jo også gammel LOL.

Vaks got his chew thing in the end. But dad didn't have the energy to photograph that. After all he is old  LOL.torsdag den 19. februar 2015

Figursyet / Shape up

Mor har købt en af disse "du vil bruge 2 størrelser mindre hvis du tager den på" undertrøje-ting. Damen i forretningen instruerede hende nøje om hvordan den skulle tages på. Mor hørte kun efter med et halvt øre, for hvor svært kan det være at tage tøj på?

Mom bought one of those "you will use 2 sizes smaller if you take it on" undershirt-thing. The lady in the shop carefully instructed her how to put it on. Mom only heard with half an ear for how hard can it be to get dressed?

Mor er spændt.
Mom is excited.
Pyh den er stram.
Phew it's tight.
Pludselig kom mor i tanker om, at damen i forretningen sagde at man skulle tage den på nede fra.
Suddenly mom remembered the lady in the store, said that you had to put it on from below.
Langt om længe fik hun den på, men den var meget stram.
At last she got it on, but it was very tight.
Hun blev nu slet ikke så pæn som hun havde forestillet sig, for nu bulede hun ud andre steder.
She didn't look so pretty as she had imagined, because now she 
bulged elsewhere.

Hun må nok bide i det sure æble og gå på slankekur, hvis tøjet skal sidde pænere.

She probably has to bite the bullet and go on a diet if the clothing should fit nicer.mandag den 16. februar 2015

Terror

Der har været to terroraktioner her i Danmark. Tænk at det er sket i vores lille ellers så fredelige land. Det er ikke til at forstå. 2 mennesker blev dræbt og 5 politifolk blev såret, men det kunne have være mange flere, hvis ikke vores politi var så modige og snarrådige. Vi tænker på de stakkels familier der er blevet berørt af denne tragedie. Nu ved jeg godt at der er tragedier der sker over hele verden, og de mennesker der blev berørt der, føler vi også med.

Den franske ambassadør her i Danmark deltog i et møde som handlede om ytringsfrihed, hvor terroraktionen fandt sted. Han udtaler at det var som da Charlie Hebdo i Frankrig blev angrebet, og han var meget rystet. Og han havde masser af ros til vores politi.

Terroristen blev dræbt tidligt næste morgen efter terror aktionen og politiet har endvidere anholdt 2 andre for at have hjulpet terroristen og skjult ham bagefter.

There have been two terrorist attacks here in Denmark. Imagine this has happened in our little otherwise so peaceful country. We can't quite believe it. 2 people were killed and five policemen were injured, but it could have been many more, if not our police were so brave and resourceful. We think of those poor families who have been affected by this tragedy. I know there are tragedies happening all over the world and we think of the people who were affected by this, too.

The French ambassador in Denmark participated in the meeting which was about freedom of expression  where the terrorist attacks took place. He said it was like, when Charlie Hebdo in France was attacked, and he was very shaken. And he had plenty of praise for our police.

The terrorist was killed early the next morning after the terrorist attacks and the police have arrested two others for helping the terrorist and to hide him afterwards.


Danmark sørger
Denmark mourns
Det er utroligt, at mennesker ikke kan leve i fred og fordragelighed, men at nogle vil bestemme hvem der tegner, skriver eller siger hvad, ligesom det er utroligt at nogle mennesker heller ikke kan acceptere andre menneskers regligion.

It is unbelievable people can't live in peace and harmony, but some of them want to decide who draws, writes or says what, just as it is unbelievable that some people do not accept other people's regligion.
lørdag den 14. februar 2015

Glædelig Valentines dag / Happy Valentines day

Glædelig Valentines dag til jer alle.

Happy Valentines Day to you all.


Fra os alle.
From all of us.torsdag den 12. februar 2015

Hastighedskontrol / Speed control.

Min far er blevet fotograferet. Han var iført kjole og hvidt for han havde et vigtigt ærinde i sin klub. Mor er nu ikke alt for begejstret for billedet. Kan man nu forstå det?

My dad has been photographed. He wore evening dress, white tie because he had an important errand in his club. Mom is not too thrilled about the photo. Do you understand?


Hun siger at det billede kostede 1000 kr, og så godt er det nu heller ikke.
She says the photo has a value of 1000 dkr. (aprox 110 GBP, or 187 USD, or 134 EUR, or 200 AUD, or 204 CAD) and it's not even that good.


Og hvem er det der sidder ved siden af ham? En månemand?
Hmm måske vil far fremover bruge hastighedskontrol knappen i bilen!

And who sits next to him? A little green man? 
Hmm I think, maybe dad in the future will use the speed control botton in the car!mandag den 9. februar 2015

Mors fødselsdag / Mom's birthday

Min mor har lige haft fødselsdag. Derfor kom hele vores dejlige familie til fødselsdags kaffe og kage. I år var hun dog så doven, at hun bestilte det hele hos bageren (undtagen kaffen selvfølgelig).
Det blev det nu ikke dårligere af, tværtimod. Mor er ikke den bedste bager i verden, så disse kager og boller var perfekte.

My mom has just had her birthday. Therefore  all our lovely familymembers came for birthday coffee and cake. This year, however, she was so lazy that she ordered it all at the bakery (except for the coffee of course).
It wasn't the worst thing, on the contrary. Mom is not the best cake baker in the world, so these cakes and muffins were perfect.


Fødselsdagsbordet.
The birthday table.
Kagekone, mums.
Birthday cake formed as a lady, nom nom.
Vi er parate, bare fodr os!
We are ready. Just feed us!
Kage nu!! Hvad holder jer tilbage? Jeg spørger bare!!!
Cake now!! What's keeping you? Just asking!!!

Vi fik lov at smage, men først til allersidst. Og kun en småkage og lidt af bollerne.

We did get to taste, but not until the very end. And only a biscuit and some of the buns.


lørdag den 7. februar 2015

Mor vandt / Mom won

Min mor har vundet. Hun er så glad. Nu skal I bare høre:
Min mor elsker at flytte rundt på vores møbler (min far hader at hun gør det. Han siger at hun ødelægger hans miljø - vist nok mest fordi at alle hans ting bliver lagt på plads inden). Nå, men min mor elsker som sagt at flytte rundt, og elsker derfor også at læse boligmagasiner og en masse blogs om indretning. Man kan få så mange gode ideer siger hun.... jeg tror mest at jeg holder med far på det med indretningen. Pludselig har hun måske også flyttet min seng!!!

Så forleden dag da hun læste denne fantastisk gode blog Originalindretning  der giver en masse gode råd om indretning og alt muligt andet, var der en give-away konkurrence. Hun elsker konkurrencer næsten ligeså højt som hun elsker at flytte møblerne rundt.

Og så skete underet: Hun vandt. Jubii siger hun.

My mom has won. She is so happy. Now, see this:
My mom loves to rearrange our furniture (my dad hates that she does it. He says that she destroys his environment - presumably mostly because all his stuff is put in its own place). Well, my mom loves as I said to move around the furniture, and she also love to read home magazines and a lot of blogs about the decor. One can get so many great ideas she says .... I think that I keep with Dad on moving around the furniture. Suddenly she might even have moved my bed around!!!

Then the other day when she read this great blog Original décor that gives a lot of good advice on interior design and everything else, there was a give-away competition. She loves competitions almost as much as she loves to move the furniture around. 

And then the miracle happened: She won. Jubii she says.

Hurraaa, jeg vandt råbte hun.
Hoorayyyy, I won she shouted.
Hun har vundet disse 2 flotte plakater som hun selv har valgt. Plakaterne kommer herfra: Fredstegn.dk/
She has won these 2 beautiful posters as she chose. The posters come from Fredstegn.dk/
Lige pludselig kom hun så til at tænke: Hvor skal jeg hænge dem og hvilken ramme skal de have???
Suddenly she came to think: Where should I hang them and which frame should I use ???
Skal de hænge i soveværelset? Eller måske hellere i stuen??? Der skal træffes store beslutninger.
Should they hang in the bedroom? Or perhaps rather in the living room ??? Big decisions to take.
En ting er sikkert. Hun kan næsten ikke vente med at få dem hængt op.One thing is certain. She she can't wait to get them hung up.
På mandag skal hun helt sikkert ud at købe nogle fine rammer til plakaterne.

Monday she definitely are going to buy some nice frames for the posters.

Stor tak til Originalindretning 

Big thanks to Originalindretning


onsdag den 4. februar 2015

Vinterkulde / Winter conditions

Mor kunne ikke finde Vaks og et kort øjeblik troede mine mennesker at de havde lukket ham ud i haven. Det havde de ikke.

Mom couldn't find Vaks and for a short moment my peeps thought they maybe have let him out in the garden. They had not.

Vaks tager sig ikke af at sengen var redt. Det er hans hale og det ene bagben man kan se under dynen.
Vaks doesn't bother, the bed was already made. It's his tail and hind leg you can see under the covers.
Selv om far har fyret op i brændeovnen og der er dejligt varmt i hele huset, er det ikke varmt nok til ham.

Although dad has fired up the stove and there are nice and warm all over the house, it is not hot enough for him.mandag den 2. februar 2015

Mad med mere /

Min mor og far har været på restaurant og spise en dejlig middag med min farmor. Det var faktisk en fødselsdagsgave til min farmor. Min mor og far syntes at det var en rigtig god ide at invitere hende ud og spise på restaurant, for når man er alene er det ikke så hyggeligt at gå ud og spise.

My mom and dad have been at a restaurant to eat a nice dinner with my grandmother. It was actually a birthday gift for my grandmother. My mom and dad thought it was a good idea to invite her to eat at the restaurant because when you are alone, it is not so nice to go to a restaurant for dinner.

Vi har lagt os til rette fordi vi fik at vide at vi ikke skulle med.
Here we are, because we knew we shouldn't join them.
Det her fik de at spise. Mums det ser lækkert ud.
This is what they got to eat. Yummi it looks delicious.
Hey nu tror jeg at de kommer hjem igen. Mon de har en hundepose med rester til os?
Hey, I think they are coming home now. I wonder if they have a doggie bag with leftovers?
Ingen rester til os ... Pffftt tal til ryggen, hvis I vil os noget!
No leftovers ..... Pffftt talk to our back, if you want to talk to us!
Mor beklager forresten de  slørede billeder.

By the way, mom are sorry for the blurred images.