lørdag den 31. maj 2014

Hav en dejlig lørdag / Have a nice Saturday.

Hallo der, hav en dejlig lørdag.   Hello there, have a nice Saturday.

Også fra mig.   From me too.
We are participating in sepia Saturday Bloghop from our host Ruckus the Eskietorsdag den 29. maj 2014

Operation / Surgerey

In English down below.

Mor var på hospitalet i går, fordi hun skulle opereres. Hele operationen gik godt og hun er heldigvis allerede hjemme igen. Hun bruger det det meste af sin tid på sofaen i dag, så jeg kan ikke skrive så meget fordi jeg skal holde hende med selskab.

Vaks har det ikke særligt godt, hvis ikke både mor og far er hjemme hos os. Da far kom hjem uden mor i går, ville han hele tiden holde øje med om mor måske lige kom ind ad havelågen.

Vaks ville ikke ind i huset fordi han skulle holde øje med om mor  kom.
Han vil have far med ud til havelågen og kigge efter mor.
Han lytter om han kan høre hende.
Jeg ved jo godt at når nogle af mine mennesker forsvinder kommer de igen lidt senere, så jeg tager det helt roligt.

Jeg kan ligge og slappe af, for jeg ved at Vaks nok skal holde øje.
Zzzzzzzzzz...........!!!
Da mor endelig kom hjem, veg Vaks ikke fra hende.
Vi er alle så glade for at Vaks føler at han hører til hos os.

In English:

Mom was in the hospital yesterday, because she need to have surgery. The surgery went well and she is luckily already back home. She spends the most of her time on the couch today, so I can not write so much because I have to keep her company.

Vaks doesn't have it particularly good, if not both mom and dad are at home with us. When Dad came home yesterday without mom, he constantly kept an eye on the garden gate to see if mom would come home.

Vaks will not enter the house because he has to keep an eye to see if mom is coming home.
He wants to get out to the the garden gate with dad and look for mom.
He is listening if he can hear her.
I do know when some of my peeps disappear, they come back later, so I'm taking it easy.
I can lie down and relax, because I know that Vaks will keep an eye to see if she is coming.

Zzzzzzzz...........!!!
When Mom finally came home, Vaks wanted to be close to her all the time.
We are so happy to know, Vaks feels he belongs with us.

See you next time.


mandag den 26. maj 2014

Dacia træf på Egeskov Slot / Dacia meeting at Egeskov Castle

In English down below.

Mor og far købte i efteråret en Dacia Lodgy (bil). Da det var 1 år siden  Dacia Danmark begyndte at importere bilen her til Danmark, havde de inviteret alle Dacia ejere i Danmark til en kæmpe picnic på Egeskov Slot for at fejre det.
Egeskov Slot er mere en 450 år gammelt og rummer museum for motorcykler, biler, dukker, smedier og meget mere i de store staldlænger der hører til slottet.  Du kan læse alt om det her: Egeskov Slot . Greven bor stadig på slottet.

Vi deltog selvfølgelig sammen med mors og fars børnebørn.

Der var ca. 400 biler og 1800 mennesker. Jeg ved ikke hvor mange hunde der var men der var en del.
Veteranbilsmuseet:

Der er et stor bilmuseum på Egeskov. Her over er det en "mekaniker" der ligger under bilen. Mange af bilerne er indregistrede og må gerne køre på vejene.
Et billede fra dukke museet.
Vi står i kø for at få udleveret en picnickurv med frokost og sodavand.
Her ville vi sidde og spise vores frokost.
Vi havde taget vand og tørfoder med til mig og Vaks. Vaks passer på tasken.
Jeg ligger og kigger på de mange hunde der går forbi os. Men pludselig kan jeg se en rigtig grim hund og jeg farer ud efter den. Min mors arm kom i klemme i bænken og hun fik en kæmpe hudafskrabning lige under albuen.
Ups!!!
Undskyld mor !!!
Ja hun må passe på hvor hun placerer sin arm når hun holder min snor.

Til slut et stort tak til Dacia Danmark for en dejlig dag.

In English:

Mom and dad bought in the autumn, a Dacia Lodgy (car). Since it was 1 year ago Dacia Denmark began importing the car here in Denmark, they had invited all the Dacia owners in Denmark into a giant picnic to Egeskov Castle to celebrate.

Egeskov is more than 450 years old and a museum of motorcycles, cars, dolls, forges and much more in the big stables belong to the castle. You can read all about it here: Egeskov . However the Count is still living at the Castle.
We attended of course along with mom and dad's grandchildren.

There was approx. 400 cars and 1800 people. I do not know how many dogs there were but there were a lot.
Veteran Car Museum: There is a large car museum in the castle. Here it is a "mechanic" lying under the car. Many of the cars are vehicles registered and allowed to drive on the roads.
A picture from the doll museum.
We are standing in line to receive a picnic basket with lunch and soft drinks.
Here we wanted to sit and eat our lunch.
We have brought water and dry food to me and Vaks. Vaks is watching the bag.
I  am lying to look at the many dogs which is passing us. But suddenly I see a really ugly dog and I jump for it. Mom's arm was trapped in the bench and she got a huge bruise just below the elbow.
Whoops!!!

Sorry mom.
Yes, she must be careful where she puts her arm when she keeps my leash.

Finally, a big thank you to Dacia Denmark for a lovely day.Want to join in the Monday Mischief fun too? Just click on the link below and connect your post -

torsdag den 22. maj 2014

Når mor nyser ... / When mom sneeze.....

In English down below.

Vaks er en rigtig sød og dejlig bror, men jeg har opdaget en ting han er bange for .....  nej jeg vil nærmere sige skrækslagen for.

Nej... det er ikke naboens hunde, nej ... det er ikke de vilde katte i stalden, nej .... det er ikke biler og cykler. Og nej .... det er heller ikke hvepse.
Det er simpelthen når mor og far nyser, og her i pollen sæsonen sker det ret tit.


Vi hygger os. Jeg drømmer en dejlig drøm og mor taler med Vaks og far sidder ved computeren.
Pludselig kan Vaks se at mor begynder at se mærkelig ud i hovedet. Han opdager det med det samme og ryster lidt.
Han er jo ret klog ham Vaks, så han tager et tigerspring i sikkerhed hos far. Jeg vågner helt rødøjet ved al den tumult.
Og så kommer brølet der lyder som en tornado eller som lynet fra en klar himmel. Min drøm forsvinder som dug for solen og det samme gør Vaks. Han rokker sig ikke fra fars skød så længe han kan høre mor nyse. 
Når mor og far skal nyse for fremtiden, prøver de at holde nysene tilbage og så lyder det nærmest sådan ... bbrrrffff og kinderne står som basunkinder, fordi de synes at det er synd at Vaks bliver så bange (de synes også at det er lidt sjovt). Men Vaks narrer de ikke....han bliver stadig bange.

In English.

Vaks is a really sweet and lovely bro, but I have discovered one thing he is afraid of ..... no I will further say terrified of.

No ... it's not the neighbor's dogs, no.... it's not the stray cats in the barn, no.... it is not cars and bikes. And no... it is not the wasps.
It is simply when mom and dad sneeze, and here in the pollen season it happens very often.

We are enjoying ourselves. I dream a beautiful dream and mom is talking with Vaks and dad is sitting at the computer.
Suddenly Vaks realize that mom begins to look funny in her head. He discovers it immediately, and start shaking a little.
Now Vaks is pretty smart, so he takes a leap forward, in safety upon dad's lap. I wake up completely red-eyed by all the turmoil.

And then comes the roar that sounds like a tornado or lightning from a clear sky. My dream disappear like snow in the sun and so does Vaks. He will not move from dad's lap as long as he can hear mom is sneezing.
When mom and dad are sneezing in the future, they try to keep the sneezes back, and it sounds almost like this: Bbrrrffff .... and their cheeks are looking as trump cheeks, because they are sorry that Vaks is being so scared (they also think it's kind of funny). But they don't fool Vaks .... he is still scared.


See you next time.