torsdag den 30. juni 2016

Hygge / Cosiness

Vi har haft mors og fars børnebørn (selv om den ene nu er 17 år) på ferie i 4 dage. Vi elsker når de kommer fordi det det betyder 6 par hænder ekstra til at klappe os. Mor og far har 4 børnebørn her i nærheden, men Laura skulle på ridelejr, så hun kunne desværre ikke komme med på sommerferie.

We've had mom and dad's grandchildren (although one is now 17 years) on vacation for 4 days. We love when they come because it means 6 pairs of hands extra to pet us. Mom and dad have 4 grandchildren near by, but Laura were at a horse ride camp, so she couldn't come.

De svømmede i poolen.
They swam in the pool
De hyggede sig og spillede sammen på computerne.
They enjoyed themselves and played together on the computers.

De var på glasmuseum og lavede fine glas.
They were on the glass museum and made some fine glasses.
Og de fik sund mad :)
And they got healthy food :)
Nu er de alle sammen taget hjem, men her er ikke helt stille for vi har fået nye ferie gæster.

Now they are all gone home, but there is not completely quiet because we have new visitors.


Nemlig fuglene Otto og Fie og vores allerbedste sultne ven, Benn.

Namely the birds Otto and Fie and our very best hungry friend, Benn.


søndag den 19. juni 2016

Den mærkelige grønne fætter / The strange green thingy...

Kan I huske at jeg sidste år var meget optaget af at iagttage vores humlebier. Jeg elskede det. I år har jeg glemt alt om bierne, men forleden dag var der et underligt dyr der fløj ind i vores havestue. Ikke fordi jeg synes at der var noget spændende i det, men det gjorde Vaks til gengæld.

Do you remember that last year I was very interested in observing our bumblebees. I loved it. This year I have forgotten all about the bees, but the other day  a strange animal flew into our sunroom. I was'nt a bit interested but Vaks was.

Hvad i alverden er det for en grøn fætter????What on earth is this green thingy????
Måske kan jeg spise den grønne fætter???
Maybe I can eat the thingy???
Hjælp den bevæger sig!!!
Help, it is moving!!!
Wow nu flyver den ovenikøbet!!!
Wow, it's flying!!!
Nu sidder den i hjørnet i en masse spindelvæv!
Now it's sitting in the corner in a lot of spiderweb!
Nej den grønner fætter kan få lov at være i fred. Far stik mig en pølse. Jeg tror den smager bedre!
No, I'll let the green thingy be by itself. Dad give me a sausage. I think it tastes better!
Hva' pokker, en ny en? Hvad er der med de mærkelige dyr og vores havestue?
What the heck? A new one. What is it with these weird animals and our sunroom?
Jeg må så lige slutte af med at sige at min mor var ikke nær så begejstret for de mærkelige dyr som Vaks var.

I may just conclude by saying that my mom was not as nearly as enthusiastic about the strange animals as Vaks was.