fredag den 28. februar 2014

Gåtur.

In English down below.

I mandags var vi ude at gå en tur i det dejlige, næsten forårsvejr. Vores kommune har lavet en dejlig grusvej, kun til gående og cyklende, hvor man kan gå ude fra Næsset og helt ind til byen. En tur på 6 km. Jeg syntes at det var en fantastisk ide at køre ud til den grusvej så vi kunne gå en tur på den.

Her slæber jeg af med min far. Han går ikke så hurtigt endnu, efter knæoperationen, så jeg trækker ham.
Ude på engen gik en masse grågæs. Mums... jeg tænker lidt på steg.
Der er en smuk udsigt.
Her sidder jeg og venter på at min mor bliver færdig med at fotografere.
Hun fotograferer udsigten ind over byen.
Nogen gange kan man ovenikøbet se en anden hund mens man venter.
Nu er jeg jo lidt af en slagsøster, så jeg må ikke løbe løs. Det er der forøvrigt ingen hunde  der må der.
Bilen står og venter på os. Vi har mødt en masse mennesker med hunde. Det var så hyggeligt.
Og så har vi set at viben også er kommet. Det er altså forår!!

In English:
Walking.

The other Monday we were out for a walk in the lovely, almost spring weather. Our municipality has made ​​a nice dirt road, only for walking and cycling, where we can go from the foreland and all into the town. A trip of 6 km. I thought it was a great idea to drive out to the dirt road so we could walk.
Here I drag my dad. He does not walk so fast yet after his knee operation, so I pull him.
In the meadow were a lot of graylags. Yum ... I think a little of dinner, drool!!
There is a beautiful view.
I'm waiting while my mom take some pictures.
She photographs the view over the city.
Sometimes I even see another dog while waiting.
I am a bit of a fighter, so I must not be without a leash. By the way, no dogs are allowed to be without a leash at that place.
Our car is waiting for us. We have met a lot of people with dogs. It was so cozy.
And we have seen that the lapwing is here now. It is spring!
onsdag den 26. februar 2014

Smil.

In English down below.

Efter at min mor læste denne blogpost i går: http://.boccibeefs.com og så den fantastiske video med alle de smilende dyr, kom hun til at tænke på den artikel hun læste i avisen forleden dag.

Man har ved at MR-scanne hunde, der er blevet trænet til at ligge helt stille, fundet ud af at både hunde og mennesker har et særligt område i hjernen, som behandler lyde og følelser. Det betyder at både hunde og mennesker kan aflæse  følelserne i en stemme, såsom vrede eller glæde. Man mener at lighederne i hjernen forklarer, hvofor hunde er så gode til at forstå deres ejere.

Min mor vil selvfølgelig straks prøve teorien af.

Her er hundene der er trænet til at blive MR-scannet.
Hun siger til mig at jeg skal smile ligesom hundene i videoen.
Hvad siger du ....vil du se min profil???
Jeg kan danse lidt....nå heller ikke???
Okay.... er det kysse du vil???
Nårhhh...jeg skal smile...det kunne du jo bare sige!!!
Hun siger at det kan godt være at vi har de samme følelser som mennesker, men ikke det samme sprog!! Daaahh, det kunne jeg da også godt have fortalt henne.

In English:

Smile.

After my mom read this blog post yesterday: http://www.boccibeefs.com/ and saw the amazing video with all the smiling animals, she came to think of an article she read in the newspaper the other day.

It has, by MRI scanned dogs which had been trained to lie completely still, found that both dogs and humans have a particular area of ​​the brain that processes sounds and feelings. This means that both dogs and humans can read emotions in a voice, such as anger or joy. It is believed that the similarities in the brain explains why dogs are so good at understanding their owners.


My mom will, of course, immediately test the theory.

These are the dogs who have been trained to lie completely still in a MRI-scanner.
She tells me that I have to smile like the animals in the video.
What do you say .... you want to see my profile???
I can dance a little ... well, either not????
Okay....is it kissing you want???
Ohhh .... I have to smile .... you  just could tell me!!!

She says that it may well be that we have the same feelings as humans, but not the same language! Daaahh, I could have told her that.
mandag den 24. februar 2014

Agerhøns.

In English down below.

Her i januar måned da det stadig var vinter her hvor jeg bor, opdagede jeg at der gik nogle agerhøns ude på marken.

Mmmmm, agerhøns!!
Mor skynd dig at komme. Man kan lave steg ud af sådan nogle agerhøns. Mmmmm!!
Åh nej, nu er jeg opdaget. Så kan du ikke nå at fange den mor!!
Nu står den der og fortæller de andre agerhøns, at der sidder en sulten hund i vinduet!!
Hmm!! Det var den middag, bortløbet agerhøne!!

Hvis min mor bare ikke var så langsom, havde vi kunne fange dem.

In English:

Partridges

Here in January, when it was still winter here where I live, I discovered some partridges in the field.

Nom nom, partridges!!
Hurry up mom, we can eat those partridges, nom nom!! 
Oh no, now I'm found. We cant not manage to catch them now, mom!!
Now it is telling all the other partridges, there is a hungry dog in the window!!
Hmm! That was that dinner, runaway partridge!!

If only my mom wasn't so slowly, we would have been able to catch them.
søndag den 23. februar 2014

Vandskål...

Jeg har mit vand stående i et vandfad. Så kan jeg drikke alt det vand jeg har lyst til. Jeg kan også spilde lidt af det ud af munden. Der er i hvert fald altid vand på gulvet når jeg har drukket.
Engang imellem bliver jeg altså træt af det vand. Så får jeg rigtig lyst til at prøve noget nyt.
Mit vand i vandfadet.
Frisk vand - øh måske - fra "fad". Ret besværligt for det kræver at min mor og far ikke lukker døren til badeværelset.

Endelig nogen der forstår hvad en hund behøver!!! 

Jeg ønsker mig sådan en til min fødselsdag.

In English:

Water bowl...

I have my water in a wash bowl. Then I can drink all the water I want. I can also waste a bit of it out of my mouth. There is certainly always water on the floor when I've been drinking.
Sometimes I get so tired of the water. Then I really want to try something new.
My water in the wash bowl.

Fresh water - um maybe - from "dish". Difficult because it requires my mom and dad leave the bathroom door open.

Finally, someone who understand what a dog need!!!

I wish I can have such a water bowl for my birthday.

lørdag den 22. februar 2014

Hospitalet.

English down below.

I går var min far til den sidste undersøgelse med sit nye jernknæ. Lægen der opererede min far skulle se om alt var i orden med jernknæet. Det var ret spændende.
Min far skulle ligge på en briks uden sine lange bukser.
Lægen bukker min fars ben og trykker på knæet for at se om det mærkes rigtigt.
Så løfter han min fars ben og bukker det helt sammen. Det gjorde meget ondt og min far sagde en masse lyde.
Lægen sagde at knæet sad rigtig godt fast i knoglen som det skulle.
Han var rigtig tilfreds og sagde at fra nu af var der ikke noget der hed det dårlige knæ, for alt var så fint. Det var helt normalt at min far stadig har lidt ondt i knæet.
Min mor var glad, min far var glad og jeg var glad specielt fordi der ikke er noget der hedder det dårlige knæ mere.
Min far sagde at lægen skulle have talt mere direkte til jernknæet, for det var slet ikke klar over at det ikke gjorde ondt mere.
Resume ha ha.


In English:

The Hospital.

Yesterday my dad was at the hopspital to see the doctor who did the surgery of his iron knee. It was the last time before they would declare: All well. It was pretty exciting.
My father had to lie on a couch without his long pants.
The doctor bends my father's legs and presses the knee to see if it felt right.
Then he lifts my father's leg and bend it completely. It did hurt very much and my dad said a lot of noises.
The doctor said the knee was really firmly into the bone as it should be.
He was really happy and said that from now, there was no such thing as a bad knee, because everything was so fine. It was quite normal that my dad still got some pain in the knee.
My mom was happy, my dad was happy and I was happy, especially because there is no such thing as a bad knee anymore.
My dad said that the doctor should have talked more directly to the iron knee, because it was not aware that it did not hurt anymore.

Summary he he.