lørdag den 24. december 2016

Glædelig jul / Merry Christmas....

Så er det i aften vi her i Danmark får vores julegaver. Vi ved godt at det kun er i Skandinavien, man får julegaver om aftenen den 24. december. De fleste andre steder i verden får de først julegaver om morgenen den 25. december. Det er fordi man i Skandinavien i meget, meget gamle dage mente at en ny dag startede når mørket faldt på og så ville det jo have været den 25. december som alle andre steder.

Vi synes at vi er heldige at vi får julegaverne lidt før de fleste andre. Men på den anden side kan Julemanden jo heller ikke nå at aflevere gaverne hvis han skulle være alle steder på samme tid.

So it's tonight we get our Christmas gifts here in Denmark . We know it's only in Scandinavia, you get Christmas gifts in the evening on December 24. Most other places in the world they are getting the Christmas gifts in the morning December 25. This is because we in Scandinavia long long ago believed that a new day started in the darkness, and then it would have been December 25. like all other places.

We think that we are  very lucky, we get Christmas gifts a little before most others. But on the other hand, Santa Claus of course can't deliver the gifts if he have to be everywhere at the same time.

Jeg ved ikke med jer.... men hvorfor står der allerede en masse gaver parat? Har julemanden været her uden at vi har opdaget det????
I don't know about you .... but why is
 there already a lot of gifts ready? Has Santa been here without us noticing it ????
Mor siger at hun ikke kan lægge gaverne under juletræet endnu, for så pakker vi dem op.
Mom says she can not put the presents under the Christmas tree yet, because we unpack them.
Ej altså... er du ikke snart færdig med at fotografere os???
Aren't you  finished photographing us ???
Vi har virkelig fortjent en godbid fordi vi har siddet så pænt. Skynd dig nu far....
We really deserved a treat because we sat so nicely. Hurry dad ....
Glædelig jul fra os og vores famile.
Merry Christmas, Happy Holidays, from us and our family.

mandag den 19. december 2016

Te-selskabet / The tea-party...


Da vi kom hjem fra ferie igen, fik min mor lidt travlt.

Som I jo nok ved er min mor med i Odd Fellow Logen i Holbæk. En gang om året afholder Holbæk Museum te-selskab hvor alle foreninger i Holbæk kan deltage og fortælle om deres arbejde. Selvfølgelig deltog min mor sammen med nogle af de andre fra Logen for at fortælle om deres arbejde med humanitære formål.

Museet serverede alle mulige forskellige slags te og foreningerne serverede deres hjemmebagte kager.

When we came home from vacation again, my mom got a little busy. 

As you may know my mom is with the Odd Fellows in Holbaek. Once a year,  Holbaek Museum is organizing a tea party where all associations in Holbaek can participate and tell about their work. 

Of course  my mom attended along with some of the others from the lodge to tell about their work with humanitarian purposes.

The museum served all sorts of different kinds of tea and the associations served their homemade cakes.


Uheldigvis regnede det den dag.
Unfortunately, it rained that day.
Men der var alligevel meget underholdning. Her et sækkepibeorkester.
But there was still a lot of entertainment. Here a bagpipe band.


Det var godt at der var store parasoller.
It was a good thing there were large umbrellas.
Heldigvis var vi hjemme hos far. Vi blev helt trætte ved tanken om at stå på et museum i regnvejr.
Luckily we were at home with dad. We were quite tired at the thought of standing in a museum in the rain.
I skal da også lige have et billede af hvordan der ser ud på Museet i solskinsvejr.
You have to have a picture of the museum what it look like in sunshine.


mandag den 12. december 2016

For deres egen skyld / For their own sake....

Nogle gange når man er på ferie, kan man også godt kede sig lidt. Så kan man godt trænge til at ligge og tage en lur et helt andet sted. Også ligesom for at holde sine mennesker igang. Vi gør det jo kun for deres egen skyld...

Sometimes when you are on vacation you can also get a little bored. Then you sometimes wish to lie down and take a nap somewhere else. Also to keep your peeps in progress. We do it just for their own sake.....


Mor slapper af.
Mom is 
lounging. 
Vi begynder at kede os lidt.
We are getting a liiittle bored.
"Vaks, gø lidt så far henter os ind"....
"Vaks bark a bit so dad gets us inside"....
"Gør det igen, Vaks"....
"Do it again, Vaks"...
Hallo, haaallooo...
Hello, heeelloooo....
Det var bedre.
That's better.mandag den 5. december 2016

Afslapning / Relaxation...

Der er nu intet som at holde ferie. Lange ture i skoven. Dejlig badning (altså ikke Vaks) i havet. Køreture. God mad. Og så en lille lur mange gange om dagen.

There is nothing like vacations. Long walks in the woods. Wonderful bathing (not Vaks) in the sea. Road trips. Good food. And then a nap several times a day.


Lange ture i Skoven.
Long walks in the wood.
Dejlig badning i havet.
Wonderful bathing in the sea.
Køreture.
Road trips.
God mad.
Good food.
En lur i solsengen.
A nap in the sun pad.

onsdag den 30. november 2016

Flere eventyr / More adventures...

Ved den campingplads hvor vi holdt ferie, er der som tidligere skrevet en dejlig skov. Vi har tidligere været på ferie der, men nu er der opført noget helt nyt på marken uden for skoven. Det bliver kaldt Dodekalitten.

DODEKALITTEN (græsk: Tolvstenen) er 12 stenstøtter, hver 7-8m høje, hvor de øverste 2m er udhugget som hoveder, der alle vender mod centrum af en cirkel med 30m indvendig diameter. Stenstøtterne rejses uden synlige fundamenter, og de synger!
Under en kreds af siddesten indbygges et 12-kanal lydanlæg, som lader rumlig elektroakustisk sang og musik, skabt til stedet, klinge inde i cirklen på daglig basis året rundt.

At the campsite where we stayed at vacation, there is, as previously written a lovely forest. We have previously been on vacation there, but now there are built a completely new thing in the field outside the forest. It's called Dodekalitten.

DODEKALITTEN (Greek: Twelve stone) is 12 menhirs, each 7-8m high, where the top 2m is carved as heads all facing the center of a circle with 30m internal diameter. Stone pillars erected without visible foundations, and they sing! In a circle of seated stone built a 12-channel sound system that lets spatial electro-acoustic music and song, created for the site, blade inside the circle on a daily basis year round.


Først går vi igennem skoven.
First we walk through the forest.
Så kommer vi ud til markerne. Kan I se noget langt væk, i det fjerne?
Then we walks by the fields. Do you see something far away?
Så er vi nået ud stenstøtterne. De er kæmpestore. De ligner stenene fra Stonehenge i England eller stenstøtterne fra Påskeøerne.
Here arrived to the menhirs. They are huge. They look like the stones of Stonehenge in England or the menhirs from Easter Island.

Kan I se ligheden?
Can you see the similarity?
Der er musik i de små lave sten ved siden af stenstøtterne.
There are music in the small stones by the menhirs.


 Vaks ville virkelig gerne tisse op ad stenstøtterne, men det måtte han ikke for mor.
Vaks really wanted to pee by the menhirs, but mom wouldn't allow him.
Man mangler stadig at rejse 6 stenstøtter, så det bliver spændende at se når alle 12 står på plads. Hvis I vil se billeder af hvordan man lavede den første sten, så tryk på linket Dodekalitten.

They still have to put up 6 menhirs, so it will be interesting to see when all 12 are in place. If you want to see pictures of how they first menhir is made, please click the link Dodekalitten.


mandag den 28. november 2016

1. ferieuge / 1. week at vacation

Allerførst må jeg på min mors vegne sige undskyld for den lange periode hvor hun ikke har hjulpet mig med min blog. Det er lidt svært uden hendes hjælp. Men hun lover at hun vil prøve at gøre det bedre.
Men nu følger vi op på, hvor vi slap.

First, I must on my mom's behalf,  apologize for the long period where she hasn't helped me with my blog. It is a little difficult without her help. But she promises that she will try to do better.
We will now follow up, where we left.


Jep, så er vi endelig på ferie. Vi var på spændende udflugter sammen med onkel Bo og drengene og selvfølgelig var både Vaks, mig og Bamse også med.

Yep, we are finally on vacation. We were on exciting excursions along with Uncle Bo and the boys and of course were both Vaks, me and Bamse also with them.


Først var vi med færgen til Fejø. En lille ø der ligger 15 minutters sejlads fra Lolland.
At first we took a trip to Fejoe. It's a small island 15 minutes sailing from the coast of Lolland.
Da vi sejlede med færgen, holdt vi helt forrest, så vi kunne rigtig se ud.

When we were sailing,our car was up front so we had a great view.


 På øen tog vi til stranden. Mig og Bamse løb ud i vandet med det samme, fordi vi begge elsker vand. Men ikke Vaks. 

On the island we went to the beach. Me and Bamse ran into the water immediately, because we both love the water. But not Vaks. 
Men Vaks ville ikke i vandet. Han prøvede med sin pote, om vandet var varmt, men det var for koldt for ham.


But Vaks didn't want to swim. He tryed with his paw if the water was warm, but it was too cold for him.

fredag den 12. august 2016

Afsted på ferie / Off for vacation

Endelig blev det vores tur til at holde ferie. Vi skulle afsted på camping og selvom vi ikke skulle køre mere end ca. 200 km til Lolland, var Vaks og jeg meget spændte. Vi kunne ikke sove natten før vi skulle afsted for vi havde set far og mor pakke campingvognen og var virkelig bange for at de skulle glemme os.

Da vi kom til campingpladsen var vores onkel allerede ankommet sammen med sine drenge og hans hund.

Finally it was our turn to go on vacation. We were going on a campsite and although we only should drive for around 200 km to Lolland,  Vaks and I were very excited. We could not sleep the night before we were leaving because we had seen mom and dad packing the caravan and were really afraid they would forget about us.


When we arrived to the campsite, our uncle was already arrived with his boys and his dog.


Her er de ved at sætte forteltet op på campingvognen. Jeg holder lige øje for deres egen hund Bamse er faktisk helt ligeglad med om de gør det ordentligt.

They're about to put the awning on the caravan. I keep an eye on them because their own dog Bamse, actually don't care if they do it properly.
Til gengæld vil Bamse virkelig gerne ligge på skødet hos sin far bagefter.
In return, Bamse really like to be on the lap of his dad afterwards.
Mor og far satte deres nye engelske fortelt op. Men tænk ... det fortelt har ikke teltstænger ligesom alle andre telte. Det har luftpuder, så de var meget spændte på om det var tæt. Pyhha, det var det.

Mom and dad put up their new English awning. But think about it ... the awning does not have poles like all other tents. It has air cushions. They were very excited about if it was air tight. Pheew, it was.
Jeg satte Vaks til at holde øje med alting, for en pige er jo nødt til  at nette sig lidt.
I put Vaks to keep an eye on everything because a girl need to groom a little.
Og nu begynder det rigtige eventyr for os.
And now the real adventure starts for us.
Nå jeg må smutte. En skal jo spise også.

Well, I have to go. One have to eat.
søndag den 7. august 2016

Benn og fuglene / Benn and the birds

I mens at Benn og fuglene var på ferie hos os, syntes far at vi fortjente lidt lækkert. Benn's mor og far var jo på ferie i Italien og jeg er sikker på at de fik lækker, lækker mad. Mor og far syntes jo ikke at Benn skule snydes.

Meanwhile Benn and the birds were on vacation at our house, dad thought we deserved some delicious food. Benn's mom and dad were on vacation in Italy and I'm pretty sure they got some , delicious food. Mom and dad thought Benn should have some yummy food too.

Benn og jeg holder øje med far. Måske taber han noget lækkert mad.
Benn and I are watching dad. Maybe he'll drop something delicious food.
Far lavede en dejlig bøf til os. (Og selvfølgelig også til mor og ham).
Dad made a delicious steak for us. (And of course to mom and himself).
Vi fik også majs til bøffen. Jeg ved nu ikke rigtig hvad jeg synes om majs.
We also got corn with the steak. I really don't know how to think about corn.

Æder han det virkelig???
Does he really eat that corn???
Det gjorde Benn. Han elskede majsen. Først åd han sin egen.
Benn did. He loved the corn.  First he ate his own.
Så spiste han min.
Then he ate mine.

Og spiste.
And ate.

Og til sidst spiste han alle smulerne.
And finally he ate all the crumbs.
Senere fik vi kage.
Later we got some cake.
Så så Benn, nu skal du ikke ta' det hele!!!
Now, now Benn, don't take it all!!!
Der var skam også lækre ting til fuglene. De fik mælkebøtte blade og det var noget de kunne lide.
There was alså delicious things for the birds. They got dandelion leaves and that was something they liked.

Nu er Benn og fuglene taget hjem til sig selv igen, så nu er det vores tur til at komme på ferie med mor og far.

Now Benn and the birds are gone home, and now it's our turn to come on vacation with mom and dad.