mandag den 30. marts 2015

Hvad bilder de sig ind / What do they think

I dag er det Vaks der skriver:
Hvad bilder de sig ind??? Mine mennesker!!!  De rejste fra mig og efterlod mig i en hundepension. Den flinke dame i hundepensionen troede at hun kunne købe mig med godbidder og lækkert oksekød, men hun kunne godt tro om igen. Jeg ville hverken spise eller kæle. 
Jeg blev faktisk rigtig ked af det og min mor og far fik helt ondt i maven da de kørte fra mig. Det havde de nu rigtig godt af. Så kunne de lære det!!! Man efterlader ikke en dejlig lille hund som mig i en hundepension. Heller ikke selv om jeg bed min far i hånden i mandags.
Men lørdag - kom de for at hente mig igen. Om jeg blev glad.... det er ikke ordet. Da først at den flinke dame i hundepensionen hentede mig ud til dem blev jeg så glad at jeg slet ikke kunne lade være med at hoppe op ad dem og kysse dem. Ja jeg må indrømme at jeg også kyssede den flinke dame i hundepensionen. Jeg kunne slet ikke lade være.

Today it Vaks who writes:
What do they think ??? My peeps !!! They traveled and left me in a kennel. The nice lady in the kennel thought she could buy me with treats and delicious beef, but she should think again. I would not eat or cuddle.
I was actually really sad and my mom and dad got stomach cramps as they drove from me.  Ha!!! Then they could learn  !!! One does not leave a lovely little dog like me in a kennel. Not even when I bit my dad in his hand on Monday.
But Saturday - they came to pick me up again. Do you think I was happy .... it is not the word. Once the nice lady in the kennel picked me out to them, I was so happy that I could not help myself but jumped up on them and kiss them. Yes, I must admit that I also kissed the nice lady in the kennel. I could not help it.

Hej far, hej mor jeg står og venter på jer!!! Skynd jeg!!
Hi dad, hi mom, I'm waiting for you!!! Hurry up!!!
Et sløret billede hvor jeg lige er kommet ud til min mor og far. Jeg kunne slet ikke stå stille.
A blurry pic, when I met mom and dad again. I couldn't stand still.
Hele vejen hjem fra hundepensionen sad jeg hos min mor og kunne slet ikke lade være med at kigge på min far. Nøj hvor var jeg glad.
All the way home from the kennel, I was sitting on mom's lap and could not stop starring at my dad. Wow, I was happy.

Jeg var godt nok også sulten fordi jeg ikke havde spist i 3 dage. Min mor siger at jeg har tabt 3 kg.
Boy was I hungry. I hadn't eat anything in three days. Mom says I have lost 6 pounds.
Og træt var jeg også. Ligeså snart jeg havde spist, sprang jeg ind i fars seng og så sov jeg.
And I was tired too. As soon as I had eaten, I jumped into dad's bed, and then I slept.
Pyhhh, det er dejligt at være hjemme igen.

P.S. Jeg sov i 2 dage kun afbrudt af min morgen- og aftensmad.

Pheeww it's good to be home.

P.S. I slept for 2 days only interrupted by my breakfast and dinner.søndag den 29. marts 2015

Vaks skriver i dag / Vaks is the writer today

Jeg skulle have vidst at der var noget under opsejling.... pludselig skulle jeg - huh hej vilde dyr - til dyrlægen og hun stak mig med en kanyle. Avvv det gjorde ondt og havde jeg ikke haft en lille blød mundkurv på havde jeg bestemt bidt hende. Ærgeligt at jeg ikke fik gjort gengæld for det stik.
Dernæst lagde jeg godt mærke til at mor og far pakkede sådan nogle store tasker (De kaldte dem weekend-tasker) med tøj. Laika var kørt med min menneske søster og jeg var alene tilbage hos mor og far. Hvilken nydelse, at være "enehund".
Det viste sig at min mor og far skulle til Tyskland med min Oldemor i 4 dage. Først tænkte jeg: Jep jeg skal med.... men så sagde mor at jeg skulle i hundepension. Hun sagde også at jeg skulle have været med ude og blive passet hos min menneskesøster, men jeg kom lige til at bide min far i hånden i mandags, og så mente de at det var bedst at jeg kom i hundepension. Den far kunne da også bare lade være med at løfte mig op, da jeg ikke ville ind ude fra haven. Det nev jo i min mave!!!

I should have known something was brewing .... suddenly I was going - huh hello wild animals - to the vet and she stabbed me with a needle. Ouch it hurt and had not had a little soft muzzle on I had certainly bitten her. Too bad I didn't could return something for the needle.
Then I saw mom and dad packed such big bags (they called them weekend bags) with clothes. Laika was driving home with my human sister and I were here alone with mom and dad. What a pleasure to be "only dog".
It turned out that my mom and dad were going to Germany with my Great Grandmother for 4 days. At first I thought: Yep I should go too .... but then Mom said that I had to go to the kennel. She also said that I should have been  cared for by my human sister, but unluckily I bit my dad in his hand on Monday, and so they thought it was the best thing that I came in the kennel. The dad shouldn't lift me up when I was zooming in the garden. It pinched of course in my stomach !!!

Hallo, I glemte mig!!!
Hello, you forgot me!!!
De sidder bare der og ser så glade ud med deres øl.
They just sit there and look as happy with their beer.
Og maden....
And the food...
Jeg undrer mig over at de kan være glade når jeg ikke er der!!
I can't imagine how they can be happy when I'm not around!!
Næste gang vil jeg fortælle om min oplevelse med hundepensionen.

Next time I'll tell you all about my experience with the kennel.fredag den 20. marts 2015

Forårsjævndøgn / First day of spring

I dag er det både en dag med solformørkelse og med forårsjævndøgn. Så kan vi da godt sige at sommeren næsten starter. I hvert fald starter foråret for alvor.....tror jeg.
Her hos os er vi fuld gang med at smide vinterpelsen. Ja, jeg siger smide, for hold nu op hvor hårene de ryger. Phew, godt vi ikke selv skal gøre noget, for det er da et stort arbejde med alle de hår.
Bare se på min allerbedste sultne ven Benn som vi var ude at besøge forleden dag. Hans mor havde lige fået en ny hundestrigle og den skulle afprøves.

Today it is both a day of solar eclipse and the spring equinox. You can say summer almost starts now. Anyway, spring starts for real ..... I think. 
Here by us, we are working hard to shed the winter coat. Yes, I say working hard, because goodness we are sheding. Phew, luckily we don't have to do anything by ourselves, that would be a lot of work with all that fur. Just look here when we was visiting my very best friend, hungry Benn the other day. His mom has got a brand new dog comb and it had to be tested.


Wow den var effektiv. Og jeg tror også at Benn nød det.

Wow, it was efficient. And I think Benn enjoyed it.torsdag den 19. marts 2015

Vores hjem er borte / Our home has gone

Jeg stod på sofaen og kiggede ud ad vinduet. Der hvor vores campingvogn plejer at stå er der helt tomt og efter at træerne er blevet fældet har jeg virkelig en god udsigt. Nogle gange kan jeg se rådyrene og alle harerne og nogen gange kan jeg se naboens små frække køtere.
Men i dag så jeg noget helt andet.

I stood on the couch and looked through the window. The place where our caravan used to stand where completely empty, and after the trees have been cut down, I have a really good view. Sometimes I can see deer and all the hares, and sometimes I can see the neighbor's little naughty mongrels.
But today I saw something completely different.


Halløj se nu der ......
Hey look at that .......
Jamen er det ikke ????
Gee, isn't it ?????
Jo minsandten, det er duen der plejer at bo i vores træer.
Yes indeed, it is the dove who usually stay in our trees.
Duen forstår ingenting.
The dove don't understand a thing.

Det havde mor og far ikke lige tænkt på da de fik fældet træerne. Men de har heldigvis mange andre træer i haven. F.eks. det store elmetræ. Det er vist lidt mere lukseriøst end de gamle poppel træer. Og med en meget bedre udsigt til foderbrættet.

Mom and dad hadn't thought the dove when they had the trees cut down. But fortunately there are a lot of other trees in the garden. Eg. the large elm tree. It is a little more luxurious than the old poplar trees. And with a much better view of the bird table.fredag den 13. marts 2015

Kattelemmen / The cat flap

Kender I det når noget er rigtigt irriterende? Vi har sådan "noget" her:

Do you know when something is really annoying? We have such "something" here:


En kat der nyder at soignere sig, lige indenfor kattelemmen som vi ikke kan komme igennem. Pfffttt!!!
A cat who enjoys to groom themselves, just inside the flap as we can not get through! Pfffttt!!!
Vi har sagt til mor at kattelemmen skal være større.

We have told mom the  cat flap has to be larger.


We are linking to Feline Friday: Burntfooddude
Get the code here: burntfooddude  to  Feline Friday.


Feline Friday is simple to join. All you have to do is..
1) post a picture, drawing, cartoon or video of a cat (They may be silly or cute)
2) go up top to the menu bar and click on the Feline Friday code
3) paste the code under your cat picture
4) add your name and link
That’s all there is to it! Be sure to check back every so often and visit all the Feline Friday bloggers. Also, please leave a nice comment on their blogs.

torsdag den 12. marts 2015

Osten / The cheese

For det mester elsker Vaks og jeg ost. Særlig den ost far spiser til morgenmad hver morgen, og vi plejer altid at få et par skiver hver. Men forleden dag var det helt anderledes.

Most of the time Vaks and I love  cheese. Especially the cheese dad eat for breakfast, and we usually we get a few slices each. But the other day, it was quite different.

Jeg plejer at få først for jeg er jo den ældste største.
I use to get the first piece, because I'm the oldest biggest.
Men lige idag er jeg ikke tilfreds. Jeg har faktisk slet ikke lyst til den ost.
But today I'm not happy. Accually I don't want the cheese.
Da Vaks ser at jeg ikke har lyst til osten, har han heller ikke lyst til osten.
When Vaks 
find out I don't want the cheese, he don't want the cheese either.
Fint tænker far, så spiser jeg da osten selv!!!
Fine, dad think. Then I'll eat the cheese myself!!!
Selv om vi ikke vil spise det stykke ost vi lige har fået, vil vi da gerne tigge efter et andet stykke ost. Vi bærer ikke nag.

Although we will not eat the piece of cheese we just got, we would like to beg for another piece of cheese. We have no hard feelings.
Hvis de forestiller sig at vi spiser noget der har ligget på gulvet. Så har de for meget fantasi.

If they think we will eat something that has lain on the floor. Then they have too much imagination.
søndag den 8. marts 2015

Hundenes aftenbøn / The dogs bedtime prayer.

Nu vil vi lægge os ned og sove
Dobbeltsengen er dejlig og blød som en alkove
vi putter mor og far kan vi love
så de ikke kan bevæge deres ben
for vi sover på dem
så de hurtigt kan gi' os et klem.

Ingen forstyrrer, og ingen bryder ind
men om morgenen vi nipper deres kind
for nu tænker vi: "Mad" i vores sind.
Vi starter hver morgen på den måde
efter maden bliver vi kåde
og vil lege i havens område.

Så tak Gud fordi du har givet os
de mennesker som har gjort os til deres boss
dem som kysser og krammer os tæt
og deler deres seng når vi er træt'.

Frit oversat fra nedenstående:

Now we lay us down to sleep
the King size bede is soft and deep
we sleep right in the center groove,
our human beings can hardly move.
We've trapped their legs, they're tucked in tight
And here is where we pass the night.

No one disturbs us or dares intrude,
til morning comes and ”we want food!”
We sneak up slowly to begin
and nibble on our humans chin.
For morning's here it's time to play,
we always seem to get our way.

So thank you Lord, for giving us
these humans we see whitout discuss
those who hugs us and hold us tight
and shares their bed with us at night.


Borrowed and slightly rewritten:  from https://www.facebook.com/975WQBE

Er morgenmaden parat???
Is breakfast ready???

This Sunday we are joining Black and White Sunday Blog Hop hosted by Nola and Sugar.


lørdag den 7. marts 2015

Vi havde 3 store træer på vores grund, som Vaks elskede at tisse op ad mor og far var meget trætte af fordi de var så store og der var så mange blade på dem, at der næsten ikke kom noget lys ind i huset om sommeren. (Der kom selvfølgelig heller ikke meget lys ind om vinteren).
De er blevet fældet. Mor og far havde to anlægsgartnere til at gøre det. Mændene kom om formiddagen og mor tænkte at det nok ville tage et par dage, for de skulle også fjerne træ og kvas.

We had 3 large trees on our property, which Vaks loved to pee on mom and dad were very tired of because they were so big and there were so many leaves on them, that there is hardly any light came into the house in the summer. (There was, of course, not much light coming in, in the winter either).
They have been cut down. Mom and Dad had two gardeners to do it. The men came in the morning and mom thought that it would probably take them a few days, as they also had to remove all wood and twigs.


Det var 3 træer som dette.
It were 3 trees like this.
Træet er ved at vælte.
The tree is about to fall.
Og ned kom det. Der mangler 2 mere.
And down it went. Two more to go.

Smågrenene skæres af...
The branches is cut of...
Og laves til træ flis.
And made into wood chips.

Resultatet af 1½ times arbejde.
The result of 1½ hour of work.
De var godt nok hurtige de to mænd. I morgen bliver det sidste træ hentet. Nu kan mor næsten ikke vente til det bliver forår og solen begynder at skinne.

They certainly were  fast those two men. Tomorrow the last tree will be picked up. Now mom hardly can't wait for the spring to come and the sun begins to shine.
onsdag den 4. marts 2015

Forskrækkelse / fright

Forleden morgen (meget tidligt) blev mor og far vækket af os fordi vi gøede som besatte. De sprang ud af sengen for at se hvad der skete. Det hele foregik i vores fyrrum hvor vi blandt andet opbevarer 3 kufferter som er stablet oven på hinanden.

The other morning (very early) was mom and dad awakened by us because we were barking like mad. They jumped out of bed to see what happened. The event took place in our boiler room where we among other thing, stores 3 suitcases stacked on top of each other.


Vi holder øje med kufferterne.
We keep an eye on the suitcases.
Pludselig er den øverste ved at falde ned. Mor var sikker på at det måtte være en lille mus der tiltede den.
Suddenly the top suitcase was about to fall down. Mom was sure it had to be a little mouse who tilted it.
Kabooom!!! Kufferten faldt ned med et ordentlig brag. Vi løb væk.
Kabooom !!! The suitcase fell down with a loud noise. We ran.
Nu er det jo ikke fordi vi blev bange, men vi synes alligevel at det var dejligt at mor og far vågnede da vi gøede. Det med musen var nu mest mors fantasi.

Of course we didn't get scared but we was happy when mom and dad woke up when we barked. The mouse was most mom's imagination though.søndag den 1. marts 2015

Tålmodighed /Patience

Når mor går i bad må vi væbne os med tålmodighed. Alligevel kan vi ikke lade være med at gå med ud på badeværelset hver gang hun skal i bad. Det er bare det bedste at være hvor mor er. Undtagen hvis hun nyser.

When mom is in the shower, we must arm ourselves with patience. Yet we can't help it but we go with her into the bathroom every time. It's just the best to be where mom is. Except when she sneezes.


Det er hårdt at vente.
It's hard to wait.
Yeah, hun er færdig.
Yeah, she is finished.

Men hvis det havde været os der skulle i bad, ville vi overhovedet ikke nærme os badeværelset. På en eller anden måde ville vi vide hvad der var i vente og skynde os væk. Så mor ville blive nødt til at bære os...... hvis hun kunne LOL!


But if it had been us who should have a bath, we would not at all approach the bathroom. In some way we would know what was waiting and hurry away. So mom would have to carry us ...... if she could LOL!