onsdag den 26. november 2014

Hele dagen i går kom der gæster for at ønske far tillykke med fødselsdagen. Er I klar over hvor udmattende det er?

All day yesterday the visitors arrived to wish dad a happy birthday. Do you realize how exhausting it is?

Mens de hygger, må Vaks og jeg hele tiden være opmærksom. Det kunne jo være at nogen tabte et stykke kringle på gulvet.

While they are enjoying, Vaks and I constantly have to pay attention. Somebody might by accident loose a piece of the pretzel on the floor.

De spiser og snakker. Vaks samler krummer op fra gulvet. Jeg er ikke til krummer. Jeg vil have kringle serveret på en tallerken.

They just eat and talk. Vaks is licking 
crumbs off the floor. I'm not into crumbs. I want a piece of pretzel served on a plate.

Gab hvor er det kedeligt. Men jeg holder stadig omhyggeligt øje med kringlen, lige til gæsterne går.

Yawn, how boring. But I'm still watching the pretzel carefully until the guests leave.

Det er altså udmattende at holde fars fødselsdag.

It's exhusting to celebrate dad on his birthday.tirsdag den 25. november 2014

Fødselsdag / Birthday

Min far har fødselsdag idag. Han er nu officielt 70 år gammel. Vi hørte ham for længe siden fortælle mor, at han ville holde en stor fødselsdagsfest for vores familie og venner.

It's my Dad's birthday today. He is now officially 70 years old. We heard him long ago, tell Mom that he wanted to celebrate his birthday with a big party for our family and friends.

Far fortæller mor at han vil holde en stor fest for at fejre sin fødselsdag.

Dad is telling Mom, that he wants a big party to celebrate his birthday.


Namnam sagde jeg til Vaks. Jeg kender far. Så får vi nok en stor steg. Sikkert en hel gris.

Nom nom, I told Vaks. I know Dad. W
e will probably get a big roast pork. Surely a whole piglet.


Men hvad skete der her??? Vi måtte fejre hans fødselsdag med tørfoder.

But what happend here??? We had to celebrate his birthday with kibbles.

De holdt hans fødselsdagsfest i lørdags. Var vi inviteret??? .... Neeej. Pfft ... Hvis de vil holde en fødselsdagsfest for os, skal de ikke regne med at blive inviteret!!!

Men alligevel, Tillykke med Fødselsdagen Far.

They celebrated his birthday last Saturday. Were we invited??? .... Noooo. Pffft.... If they will throw us a party when we have birthday they are not going to be invited!!!

But anyway, Happy Birthday Dad.lørdag den 22. november 2014

Når mor bliver grebet ... / When Mom is caught....

Nogle gange bliver mor sådan helt grebet af en ting. En af de seneste ting hun er grebet af, er fitness. Nu er det jo sådan at min mor elsker teknologi, og derfor synes hun at hun var nødt til at eje et fitness ur.
Det ur kan mange ting. Det kan vise hvad klokken er, datoen, hvor mange skridt hun har gået, hvor meget hun bevæger sig når hun sover osv. Det viser også hvis hun har siddet stille for længe. Så kommer der en rød streg på uret. Hun mente så, at hun ville rejse sig ligeså snart den røde streg viste sig.

Sometimes mom is caught by a thing. One of the last things she is caught by, is fitness. Now, the fact is that my mom loves technology, and that's why she thought that she had to own a fitness watch.

The watch can do many things. It can display the time, date, how many steps she has walked, how much she moves when she sleeps and so on. It will also show if she has been sitting still for too long. Then a red line will appear on the clock. She believed that she would get up as soon as the red line appeared.


Mor får en lys ide.
Mom gets a bright idea.
Hun ser det smarte ur for sig.
She can imagine the clever watch.
Hun købte uret men nu undrer hun sig over at uret hele tiden viser en rød stribe.
She bought the watch but now she wonder why there is a red line on her watch all the time.

Måske bliver vi nødt til at gå noget mere med hende.

Maybe we will have to walk her a little more.


torsdag den 20. november 2014

Jule-mood / Christmas mood.

Så er det min mor lige har købt et stort spejl. Hmm hvad vil hun dog bruge sådan et spejl til??? Hun siger, at hun har en ide om at hun vil have det inde i stuen, så de forskellige ting (læs levende lys), der står på et lille bord rigtig kan spejle sig. Det var nu min #søs 1's ide, men det siger vi ikke til nogen.

Min mor er gået totalt i jule-mood. Ja, mig og Vaks er nu også lidt i jule-mood, for konen havde været i Ikea og købt 2 jule tøjmus til os. Selv om hun glemte alt om dem da hun kom hjem (nok på grund af begejstring for spejlet) så vi selv måtte fiske dem op af posen.

Well, my mom has just bought a large mirror. Hmm, why on earth would  she want a mirror ??? She says she has an idea. She wants the mirror in the living room, so the different items (read candle light) standing on a small table will  reflect in it. It was my #Sis1's  idea, but we don't tell anyone that

My mom has gone completely into Christmas mood. Well, me and Vaks's has also gone a bit into Christmas mood ourselves, because the woman had been to Ikea and bought two Christmas Mice for us. Although she forgot all about them when she got home (probably because of the excitement of the mirror) so we had to fish them out of her bag, ourselves.

Vaks: Hvad i alverden er dette?? Har vi fået flere hunde???
Vaks: What on earth is this. Do we have more dogs ???
Mon de har gemt sig bagved??? Måske de kommer frem!!!
I wonder if they have hidden themselves behind the mirror ??? Maybe they will appear !!


Nu har jeg jo lidt mere erfaring med spejle end Vaks åbenbart har, så jeg tager det helt roligt!
Well, I probably has a little more experience about mirrors, so I think I'll just take it easy!

Mor, hvorfor har du sat julemusene op ad mig? Jeg vil bare have en lur!
Mom, why have you put the Christmas Mice upon me? I just want a nap!

Det er lige præcis sådan her min mor ønsker at det skal se ud med spejlet.
That's exactly how my mom want it to look like in the mirror.
Nu kan jeg regne ud at jule hyggen er startet hjemme hos os.

Now I can figure out the Christmas atmosphere has started at our house.fredag den 14. november 2014

Forleden dag da vi var ude at gå var det vi mødte dem her. Ja nu har jeg jo ligesom prøvet at tegne dem men I skal da også se dem i levende live.

The other day, when we were out walking we met these guys. Yes I know I have been drawing them, but I think you'll have to see them live.
Glo I bare men vi boede her først.
You just stare, but we lived here first.
Er denne fyr bare lidt skræmmende eller hvad???
Is this guy a bit scary or what???
Vaks ville ikke tæt på dem!
Vaks didn't want to go near them!
Da vi gik videre på vores tur, ville mor prøve sine evner som hundetræner af. Ja, hun har trænet med Vaks så han nu har lært at komme når hun kalder.

When we continued our trip, mom would test her skills as a dog trainer. Yes, she has been training Vaks, and he has now learned to come when she calls his name.

Vaks går for første gang løs uden snor, på vores luftetur.
Vaks is for the first time without his leash, when we were out walking.
Han syntes, at det var meget spændende og jeg viste ham mange gode nye lugte.
He thought it was very exciting and I showed him a lot of great new smells.
Mor kaldte på ham og det var ..... trommehvirvel, spændende.
Mom called him and it was ..... drummroll, exciting.
Han skyndte sig tilbage til mor og godbidderne
He rushed back to mom and the treats.
Mor og far er så glade for at Vaks har lært at komme når de kalder. Han stikker simpelthen ikke af på egen pote, mere. Vi føler alle, at Vaks synes at vi er hans familie nu. Virkelig.

Mom and dad are so happy because Vaks has learned to come when they call him. He is simply not running away on his own paws, anymore. We all feel, Vaks think that we are his family now. Indeed.


Nå, jeg bliver nødt til at løbe, for i aften skal min skrive-mor til Gallafest med Lancier foreningen, så hun siger at hun ikke har tid til mere skriveri.

Well, I'll have to run because tonight my writer-mom are going to Gala party with the Lancier Association, so she says she doesn't have time for anymore writing.
mandag den 10. november 2014

Kan ikke forstå det .... / I can't understand ....

... men forleden dag var vi ude at gå tur. Nede hos naboen hvor de små møgkøtere bor så vi noget meget mærkeligt.

... but the other day, when we where out walking, we saw something very strange at our neighbors where the little mongrels lives.

De små køtere var blevet til store køtere. Faktisk lidt uhyggeligt. Og de lugtede også anderledes. Jeg tror at der har været en fe med tryllestøv.

The little mongrels had grown into big mongrels. It's a bit creepy. And they smell different too.  I think there have been a fairy with magic dust. 


Grr, hallo små møgkøtere!!!
Grr, well hello you little mongrels!!!
Jeg er sikker på der er en fe med tryllestøv!
I'm quite sure there is a fairy with her magic dust!
Det er her hun kaster sit tryllestøv!
It's right here she throws her magic dust!
Pufff... og køterne er blevet til køer. Det må være sådan det er sket, for jeg har ikke set køterne siden.
Pufff.... and the little mongrels are transformed to cows. This must be how it's done, I haven't seen the mongrels since.

Tja, jeg tror jeg hellere må lade dem være.


Hmmm I'd better leave them alone.fredag den 7. november 2014

Hvis det er koldt ... / When it is cold.....

... er det så dejligt at have lidt varmt tøj på. Ja nu er det jo ikke fordi jeg, den store barske schæfer med masser af pels, fryser, men det gør vores lille fryse Vaks. Så mor er gået i gang med at strikke en dejlig varm sweater til ham. Hun har fået opskriften af Stinas mor  fra Stinas Blog .

.... it is so nice to have some warm clothes on. Now it's not because I, The great tough Shepherd with lots of fur, are freezing, but our little Vaks is freezing cold. So mom has started to knit a nice warm sweater for him. She got the recipe from Stina's mom from Stinas Blog .

Jeg spekulerer på om den sweaters nogen sinde bliver færdig???
I wonder if the sweater will 
ever be finished???
Min #søs1 synes at det var synd hvis Vaks skulle venter så længe på den varme sweater, så hun har syet en dejlig varm frakke til ham. Ovenikøbet med hans navn på.

My # sis1 think it was a shame if Vaks had to wait so long for the warm sweater, so she has made a nice warm coat for him. It even has his name on it.

Se, en dejlig varm frakke med Vaks's navn på.
Look, a nice warm coat with Vaks's name on it.
Mor, skal vi gå en tur???
Mom, are we going for a walk???
Er du parat Vaks? Har du din dejlige varme frakke på???
Are you ready Vaks? Do you have your nice warm coat on???
Vaks: Jeg er parat. Vi venter kun på mor. Hvor i alverden bliver hun af?
Vaks: 
I'm ready. We're waiting for mom. Where on earth is she?
Kom nu, kom nu, kom nu!!!
Come on, come on, come on!!!
Det endte med at mor endelig kom, og vi gik en dejlig lang tur. Og vi venter forresten stadig spændt på hvornår sweateren til Vaks bliver færdig. 

It finally ended with Mom came, and we went for a nice long walk. And we are, by the way, still waiting for the sweater to Vaks, to be finished. tirsdag den 4. november 2014

Nogen gange vil... / Sometimes my dad....

min far ønske at han var en ottearmet blæksprutte. For eksempel når vi passer #Søs1's hunde og vi allesammen vil kæle på samme tid.
Når det sker om morgenen og min far gerne vil have sit tøj på, så er det at han mangler adskillige arme!!!

Sometimes my dad wish he is an eightarmed octopus. For example when we are taking care of  # seas1's dogs and we all wants to cuddle at the same time.
When this happens in the morning and my dad also wants to put on his clothes, then he is has a lack of several arms!!
Vi vil alle sammen kæle med far på samme tid.
We all wants to cuddle with dad at the same time.

 I virkelighedens verden:

In the real world:


Er der nogen af jer der har det på samme måde?

Do any of you feel the same way: