lørdag den 23. december 2017

Jul / Christmas

Vi har mange blogvenner fra over hele verden. Derfor skal denne post handle lidt om hvordan vi holder vores jul.
Min mor og far har begge børn og børnebørn, derfor skiftes vi til at holde jul med dem hvert andet år, da de andre jo også skal holde jul med deres svigerfamilie.
Vi holder altid "før jul" med dem vi ikke holder jul med. Så spiser vi dejlig mad og får julegaver. I år holdt vi "før jul" den 22. december så vi har allerede fået de første julegaver. ( Jeg fik en bold og Dudi fik en lille bold, der lige passer til hendes lille mund).

Juleaften, den store aften, er hos os her i Danmark, den 24. december. Mange mennesker går i kirke den dag, men mor og far har for travlt til at de går i kirke. Vi starter som regel kl. 17 eller 17.30. Så kommer den familie som vi skal holde jul med.

Vi spiser julemad - and, flæskesteg, kartofler, sukkerbrunede kartofler og selvfølgelig rødkål, selv om vi for Dudis og min skyld sagten kan nøjes med flæskesteg og and. Til dessert får vi ris a'la  mande med mandel. Den der får mandlen får en lille gave. Hvis der er børn kan der godt "snydes" lidt så de får en mandelgave også.
Vores juletræ
Når der er vasket op - suk, suk alt for længe at vente - skal vi danse om juletræet der er fint pyntet og masser af julegaver nedenunder. De voksne holder hinanden i hånden imens de går rundt om træet og synger julesalmer, og jeg plejer at gå modsat rundt tættest på gaverne så jeg kan holde øje med dem. Jeg elsker julegaver.

Vi venter.....
Når vi er færdig med at gå rundt om juletræet får vi gaver. Der er altid mange gaver til alle, også til os. Når gaverne er pakket op får vi kaffe og jule slik, gerne noget med marcipan og så hygger vi os resten af aftenen som slutter omkring midnatstid.

1. juledag plejer vi at få en stor julefrokost med mange forskellige lune retter. Det plejer at starte omkring kl 13 og slutter ved 19 - 20 tiden. 2. juledag skal vi nogle gange ud til julefrokost også og nogle gange er det bare hygge hjemme. I år bliver vi hjemme fordi vi får nogle hunde på besøg som vi skal passe imens deres mor og far er på ferie.

Glædelig jul allesammen. Hvordan holder I jul?
We have a lot of blogfriends from all over the world. Therefore this post will be about how we spend our Christmas Eve.

Mom and dad both have children and grand children, therefore they swift between them to spend the Christmas Eve. every two year. The other year the children spend by there in-laws.

We allways celebrate a "before Christmas" with those we don't spend the Christmas Eve with. At that evening we eat a delicious dinner and get Christmas presents. This year we celebrated "before Christmas" on 22th of december, so we've already got the first Christmas presents. (I got a ball and Dudi got a tiny ball, which fits in her little mouth).

Christmas Eve, the big evening, is here in Denmark 24th of december. Many people like to go to church this day, but mom and dad is to busy to go to church.

We usually start at 5 pm or 5.30 pm. Then the family comes to celebrate Christmas Eve with us. For dinner we gets duck, roasted pork, potatoes and sugared potatoes and of course red cabbage, although for Dudi and my sake we easily could settle with roasted pork and duck. For dessert we get risalamande. I don't know if you're familiar with that? It's actually rice pudding mixed with vanilla and whipped cream in which there has beed added an almond. Yummi. The person who gets the almond will get a little present. If there is children we may cheat a bit, and put an almond in there portion, so they gets a present too.

Our Christmas tree
 Afterwards when the dish is done - sigh, sigh too long to wait - are we going to dance around the Christmas tree which is well-decorated and with lots of Christmas presents underneath. The adults holding hands while they walk around the tree and sing Christmas carols, and I usually go opposite around, closest to the gifts so I can keep an eye on them. I love Christmas presents.

We're waiting......

When we finish walking around the Christmas tree, we get gifts. There are always many gifts for everyone, also for us. When the gifts are unwrapped  we have coffee and Christmas sweets, like something with marzipan and then we enjoy ourselves the rest of the evening which ends around midnight.

On Christmas Day we usually have a big Christmas lunch with a variety of delicious dishes. It usually starts at 1pm and ends at 7-8pm. On Boxing Day, we sometimes goes to friends to Christmas lunch  too and sometimes it's just cozy at home watching movies.

This year we are staying at home, because we have som doggy friends visiting while there mom and dad are on holiday.


Merry Christmas every one. How do you spend your Christmas?
søndag den 17. december 2017

Sommerferien / Summerholiday

I sommer da vi havde haft Dudi 2 måneder, tog vi alle sammen på sommerferie i et sommerhus der lå tæt ved vandet.
Hver dag var vi på stranden, og selv om vejret ikke var særlig godt var jeg meget ude at bade. Vi troede alle sammen at Dudi også kunne lide at bade, fordi hun er ligeglad med om det regner hvis vi er ude at løbe på markerne, men uha nej, Dudi ville absolut ikke i vandet. Hun ville dog gerne se mig bade. Jeg kan bade i timevis for jeg elsker at bade og det fik jeg også lov til. Så gik mor og Dudi på stranden og jeg svømmede ved siden af ude i vandet. Jeg havde min lange line på.

In summer when we had Dudi for two month, we all went on holliday in a summer cottage close to the beach.

Every day we walked on the beach and even the weather wasn't too good, I was swimming a lot in the water. We all thought Dudi liked to swim because she dosn't care if it's raining when we are running in the fields at home, but oh no, Dudi wouldn't go into the water. She loved to see me swimming. I can swim forever and ever cause I love to swim in the ocean. Mom and Dudi went on the beach and I swam beside them in the water. I had the long leash on.


Vores dejlige lejede sommerhus.
Our wonderful rented cottage.

Her er jeg ude at bade. Jeg tror måske der er en måge jeg kan snuppe.
Me in the water. I think perhaps I can see a seagull I can catch.
Dudi og jeg udforsker stranden. Jeg er sikker på at der har været en hund her.
Dudi and I explores the beach. I believe I can smell another dog here.
Denne græs tot var det bedste at snuse til. Det var her vi kunne tjekke mails fra andre hunde.
This tuft of grass was sooo good. Here we could check out pee-mails.torsdag den 7. december 2017

På badeværelset / In the bathroom

Nu har jeg set det med.... Dudi elsker at gå med mor på badeværelset.  Jeg må også gerne gå med derud, men nej tak. Tænk hvis hun giver mig et bad.

Men Dudi, hun vil med derud. Og mor undrer sig. For lige så snart hun er derude sætter hun sig og stirrer ned i brusekarret. Mor troede i starten at der måske var en sølvfisk eller noget der kravlede i det, men der er absolut ingenting. Så mens mor børster tænder og ordner sig, så sidder Dudi og stirrer.

Now I've seen it all.... Dudi loves to go with mom into the bathroom. Mom tells me to go into the bathroom too, but no thanks. What if she gives me a bath?

But Dudi, she wants to go there. And mom wonders. Because as soon as Dudi is out there she sits stirring at the shower tray. Mom thought in the beginning there might be a silver fish or something crawling in it, but there is absolutely nothing there. So while mom brushes her teeth, Dudi sits starring at the tray.

Dudi bruger meget tid på at sidde og stirre på brusekarret.
Dudi use a lot of time to sit starring at the shower tray.
Når man ved hvor lang tid en mor kan bruge på badeværelset fatter jeg ikke at Dudi gider sidde der og stirre.

Forresten, #søs 2 siger at hun også gør det ude hos dem hvis de passer os.

Knowing how long time a mom can use in the bathroom I do not understand that Dudi want to sit there and stare.

By the way, #sis 2 says Dudi does the exact same thing in there bathroom as well, when they sometimes look after us.fredag den 1. december 2017

Smarte Dudi / Clever Dudi

Efter at vi fik Dudi har jeg fået konkurrence. Ikke sådan at mor og far ikke har tid til mig mere, men sådan at hun også vil stjæle fars hovedpude.

I ved at jeg elsker at ligge på puden når min far står op, eller han bare sætter sig op i sengen og når han så vil lægge sig ned igen.... ja så ligger jeg der.

Dudi måtte opgive at stjæle fars hovedpude for jeg er sandelig ikke lige til at flytte, så nu snupper hun mors hovedpude, men hun gør det selvom mor ligger der. Hvad mener I? Hun ligger simpelthen ovenover hendes hoved på puden.

Jeg bliver lidt misundelig, men man kan ikke så godt forestille sig en stor schæferhund ligge på hovedpuden ovenover far, vel? Der er ligesom ikke rigtig plads. Så hun er nu smart den lille Dudi.

After we got Dudi I have competition. Not like mom and dad don't have time for me any more, but more that she  also want to steal the dad's pillow.

As you all know, I love to lie on my dads pillow when he get out of bed or he just sits up in his bed and when he will lie down again ....  then I lie there.

Dudi had to give up stealing dad's pillow because I'm certainly not ready to move, so now she snaps mom's pillow, and she does it, even mom lies there. What do you mean? She simply lies above mom's head on the pillow.

I envious her a bit, but can you imagine a big German Shephard lying on the pillow above the dad's head? There is just not enough room. So she's smart the little Dudi.


Her er et billede af mig der ligger på fars pude. Vaks og Benn var der også, men de respekterede min ret til hovedpuden.
Here is a picture of me lying on dad's pillow. Vaks and Benn were there too, but they respected my right to the pillow.

Her ligger Dudi ovenover mors hoved på hendes hovedpude.
Here is Dudi lying above mom's head on her pillow.

Så lavede de et kompromis. Dudi har nu fået sin egen hovedpude i sengen.
Then they made a compromise. Now Dudi got her own pillow in the bed.
Hvor jeg ligger henne om natten??? Jeg ligger selvfølgelig i fodenden.

Where I lie through the night??? I'm obviously lies in the other end of the bed.


lørdag den 25. november 2017

Roomba, dans eller... / Roomba, dance or.....

Da min mor sagde roomba, troede jeg helt sikkert at det var en dans. Jeg kunne lige forestille mig hende danse med far, hvis altså ikke han stadig havde det dårlige knæ. Måske kunne jeg også være med tænkte jeg.

When my mom said roomba, I thought surely it was a dance. I could imagine her dancing with Dad, if he didn't still had a bad knee. Perhaps I could join them, I thought.


Men det var denne her der var roomba. En robotstøvsuger. Den kan man da ikke danse med!
But this was roomba. A robot vacuum cleaner. You can't dance with this!
Mor købte den og blev vildt begejstret, da hun så hvor effektiv den er. Hun kan ikke forstå at jeg ikke er skaldet, for jeg fælder helt vildt, og hun er så træt af hundehår.
Nu kan hun sidde og skrive blog samtidig med at huset bliver støvsuget.

Mom bought it, and she was thrilled, when she saw how effective it is. She can't understand that I'm not bald, because I'm shedding all over the house, and she is tired of all the shed.
Now she can sit and write my blog while the house is vacuumed.


Det er altså ikke min pels, det der. Det må være Dudis. Det må det være.
That's not my fur. It has to be Dudis. It must be.Måske kan Dudi få en tur så hun kan køre ligesom katten.

Maybe Dudi can get a ride like the cat.


Kan I forestille jer det? Jeg kan.
Can you imagine this. I can.
torsdag den 23. november 2017

Min nye lillesøster / My new little sister

Hej igen.
Så er min mors lange pause forbi.... tror jeg.
Vi kaster os over tastaturet med fornyet energi og en masse nyheder.
Allerførst, blev jeg få dage efter at Vaks var gået bort, storesøster igen. Jeg var rigtig ked af det da Vaks ikke var der mere og det var min mor og far også.

Mor og far talte om, at vi blev nødt til at få en anden hund, både for deres og min skyld. De kiggede først hos Dyreværnet hvor vi også havde fået Vaks fra. De ville gerne have en lille hund igen ligesom Vaks, men på det tidspunkt var der kun store hunde der manglede en familie.
Nu er det ikke fordi de ikke gerne ville have en stor hund, men min mor kan ikke gå med to store stærke hunde på en gang og I husker nok at min fars knæ og ben ikke er så godt, så han kan heller ikke gå med store stærke hunde.

Så kiggede de i avisen. Og tænk, der var en familie, som pludselig havde fået noget allergi og derfor ikke længere kunne tåle deres lille hund. Den var 11 måneder på det tidspunkt og min mor skrev lidt sammen med familien og det viste sig at de boede rimeligt tæt på os så vi blev inviteret over for at møde lille Dudi, som hunden blev kaldt. Hun hed faktisk Daisy Duke og mor, gætter på at det må være på grund af håret ha ha.

I kan se det længere nede.

Hello again.
Now my mom's long break is over .... I think.
We throw ourselves over the keyboard with renewed energy and a lot of news.
First of all, a few days after Vaks had left us, I became big sister again. I was really sad when Vaks was'nt there anymore and so was my mom and dad.

Mom and dad talked about that we had to get another dog, both for their sake and for my sake. They first looked at the animal shelter where we also got Vaks from. They would like to have a little dog again like Vaks, but at that time there were only big dogs who missed a new family. It's not because they don't want a big dog, but my mom can't walk two big dogs at one time and I think you remember that my dad's knee and leg is a little bad so he isn't able to walk two big dogs either.

Then they looked in the newspaper. And what do you know, there was a family who had had some allergy and therefore they could'nt tolerate their little dog. The dog was 11 months at that time and my mom wrote together with the family and it turned out they lived fairly close to us, so we were invited over to meet little Dudi as the dog was called. Her name was actually Daisy Duke and mom, guessed it must be because of the hair (fur) ha ha.

Take a look her:


Daisy Duke også kaldet Dudi.
Daisy Duke aka Dudi.
Mor synes at denne Daisy Duke ligner, til forveksling.
Mom think this Daisy Duke look a lot like me.
Og sådan gik det til at vi fik Dudi.
Alt dette skete i maj måned så der er sket meget siden. Mere om det næste gang.

And this is how we got Dudi.
All this happend in May, so a lot has happend since. More next time.
fredag den 5. maj 2017

Vaks

Kære venner i Blogville.

Jeg vil bare fortælle jer at Vaks ikke er mere. Han blev syg for 14 dage siden, men da han lige var blevet vaccineret tænkte vi at det nok var vaccinen der fik ham til at kaste op og være lidt smattet.
Efter nogle få dage gik det også over, men han blev ikke sit gamle jeg. Han blev gradvist mere trist og stille, så i går var vi til dyrlægen med ham, fordi hans bagben gav efter, så han var ved at falde.

Han fik taget blodprøver og vi fik også afleveret en urinprøve. Dyrlægen kunne se at den var hel gal med hans blod, men kunne ikke se hvorfor. Han fik noget prednisolon og kvikkede også lidt op, men i morges var han svag igen. Vi talte med dyrlægen igen, som sagde at de kunne lave en ultralydscanning af hans organer. Her fandt de både en svulst i milten og galdesten i galdeblæren. De kunne ikke afgøre om det var svulsten eller galdestenene der gav ham problemer, men de kunne se at han havde smerter.

Han fik en smertestillende indsprøjtning, og vi tog hjem med smertestillende piller og prednisolon så han kunne klare week-enden over og så ville man se hvordan han så havde det.

Her  nogle få timer efter at vi kom hjem, var han så skidt tilpas at han ikke reagerede på noget. Laika var flere gange henne og puffe lidt til ham, men han lå bare på gulvet og rørte sig ikke. Vi ringede til dyrlægevagten, for vores dyrlæge var selvfølgelig lukket i mellemtiden, og hun sagde at vi kunne komme med ham. Han var ikke i stand til at stå oprejst eller at gå da vi tog afsted.

Hun undersøgte ham og vi måtte se i øjnene at han var meget mere syg end vi havde troet. Ham der altid har været en lille hidsigprop, hvis fremmede ville se ham i munden eller oven i købet tage hans temperatur, var totalt ligeglad. Han lå bare apatisk hen.

Vi måtte så tage den tunge beslutning sammen med dyrlægen, at han skulle have lov at få fred.

Vi har været taknemmelige for de 3 dejlige år vi fik med ham, og han nåede at opleve livet som landhund i stedet for at være byhund i en lejlighed på 2. sal i københavn, sammen med sin handicappede far.

Laika er overmåde trist ligesom os og hun søger lidt rundt efter ham, og lige nu ligger hun præcis der hvor Vaks lå inden vi tog afsted til dyrlægen.

Jeg vil nu holde pause med bloggen.Dear friends in Blogville.

I just want to tell you that Vaks is no more. He got sick 14 days ago, but when he had just been vaccinated, we thought it was probably the vaccine that caused him to throw up and get a little smattered.
After a few days it went over, but he did not become his old self. He gradually became more sad and quiet, so yesterday we went to the vet with him because his hind leg gave up so he was falling

He got blood samples taken and we were also delevered a urine test. The vet could see that something was wrong in his his blood but could not see why. He got some prednisolone and also cheerred up a little, but this morning he was weak again. We talked to the vet again, who said that they could do an ultrasound scan of his organs. Here they found both a tumor in the spleen and gallstones in the gallbladder. They could not determine if it was the tumor or gallstones that gave him trouble, but they could see that he was in pain.

He got an analgesic injection, and we went home with painkillers and prednisolon so he could handle the weekend and then they would decide what to do.

Here a few hours after we got home, he was so bad that he did not respond to anything. Laika was several times over by him and puffed a little to him, but he lay on the floor and did not move. We called the veterinarian emergency aid, because our vet was obviously closed in the meantime and the new vet said we could bring him. He was unable to stand upright or to walk when we left home again.

She examined him and we had to acknowledge that he was much more ill than we had thought. He had always had a bad temper if some strangers wanted to see him in his mouth or,  take his temperature, but he was totally indifferent. He was just lay apathetic.

We then had to make the heavy decision together with  the vet that he should be allowed to get peace.

We have been grateful for the 3 lovely years we got with him and he managed to experience life as a country dog instead of being a city dog in an apartment on the 2nd floor in Copenhagen, together with his disabled father.

Laika is extremely sad like us and she is looking around for him, and right now she is lying exactly where Vaks lay before we went to the vet.

Now I want to pause the blog. Thank you all.søndag den 29. januar 2017

Fornyelse / Renewal

Nå, men man skal da ikke slappe af hele tiden. Mor har længe snakket om at få malet huset og dertil svarede far bare: Så gør det dog. Og det var lige hvad hun gjorde i sommers.

Well,  you  can't relax all the time. Mom has long talked about getting the house painted  and thereto  dad simply replied: Just do it. And she did last summer.


Sådan så huset huset ud, inden hun startede.
This is what the house looked like, before she started.
Så er hun godt i gang.
Now this is a good start.

Næsten færdig.
Nearly done.

Færdiiig.
All doneee.
Pyhh, det var altså hårdt at se på med alt det arbejde.

Pheeew, what hard work to look at.


Tid til en lur.
Nap time.

Uhh, det klør!!!
Uhh, it feels itchy!!!

Wow, det var hårdt at klø.
Wow, it was hard to scratch.

Godt at sofaen var ledig.

Thank God the couch was free.

lørdag den 14. januar 2017

Svigt eller flirt / Let down or flirt

Min far er skyldig. Ja vi kunne lugte det på hans bukser og bluse. Han har været på besøg hos Onkel Bo og Bamse (I kan se ham her: Afsted på ferie ). Onkel Bo har også en lille bitte hund, Cash, men han er ikke med på camping, for han gør meget mere end Vaks, så det er rigtigt meget.

My dad is guilty. Yes, we could smell it on his pants and shirt. He has been visiting Uncle Bo and Bamse (You can see him here: Off for vacation ). Uncle Bo also has tiny dog Cash, but he is not with him at the camp, because he barks a lot, much more than Vaks, so it's really a lot.


Bamse er vild med min far.
Bamse loves my dad.

Cash vil også have noget kæl.
Cash want to cuddle too.
Ja, Ok så længe der bare kæles på denne måde, så kan det gå an.
Well, as long they cuddle like this, it's okayHVAD... kysser de???
WHAT... do they kiss???
Hmmm.... der er vist noget du skal rette op på far!!!

Hmmm .... there's something you need to correct dad !!

Ok, du er tilgivet.
Okay, you're forgiven.