fredag den 31. juli 2015

Catwalk / Catwalk

Nogen gange tror man at man ser syner!!! Her går vi og prøver hele tiden at skræmme kattene der bor i vores stald væk, og hvad sker der når vi ikke lige kigger......

Sometimes one believes that one sees visions !!! Here we go and constantly try to scare the cats living in our barn away, and what happens when we are not looking ...Vi er på vagt!!!
We are on duty!!!
Ingenting her!!!!
Nothing here!!!

Ingenting der!!!
Nothing there!!!

Men så......dadadadaaa:
But then ....dada dadaaa:
En rigtig kat på en "catwalk".
A real cat on a "catwalk".
Katten kan være glad for at vi ikke opdagede den!

The cat can be glad we didn't see it!


søndag den 26. juli 2015

Herlige søndag!!!

Wonderful Sunday!!!


Sådan kan Vaks og jeg godt have det!

This is how Vaks and I sometime feels!
tirsdag den 21. juli 2015

Bodyguarden / The bodyguard

Mor troede at jeg var blevet hyret som en bodyguard. Det er fordi jeg tilbringer al min tid ude i haven ved et humlebi-bo som jeg har fundet i jorden. Hun troede at jeg lå og passede på dem.

Mom thought I was hired as a bodyguard. That's because I spend all my time in the garden at a bumblebee place I found in the grass. She thought I was taking good care of them.


Dette er stedet hvor humlebierne bor!
This is the place where the bumblebees lives.

Mit favoritsted denne sommer.
My favorite place this summer.

Ups, der var en der fløj. Hvor blev den af???
Ooops, missed one. Where did it go???
Nå der er den! Pyha. Jeg må være lidt mere omhyggelig.
Well there it is! Phew. I must be a little more careful.
Jeg fik den!!!
Gotcha!!!
Mor siger at jeg er en rigtig elendig bodyguard.
Mom says that I'm a really lousy bodyguard.

Mor er slet ikke klar over hvor hårdt arbejde det er at gnaske alle de humlebier!
Mom don't know how hard work it is, to munch all the bumblebees!

fredag den 17. juli 2015

Killingen / The kitten.

Vi har fået killinger i vores stald. Det er så spændende. Mor opdagede det først for en uge siden, da hun fandt en lille killing på vores terrasse. Hun tror at den var omkring 4 uger gammel. Jeg og Vaks rørte den ikke, men vi var meget nysgerrige. Mor bar den ind i stalden, men en time efter var den igen ude. Mor og far kunne ikke forstå det, men de tror at der har været noget galt med den så dens mor ikke ville have noget med den at gøre. I hvert fald var den død næste dag. Sørgeligt.
Mor havde set en til killing i stalden, og den var lidt større.
Men så igår så hun 2 killinger lige på afsatsen ved staldvinduet (inde i stalden). Jeg så dem også, og blev meget nysgerrig. Jeg stod længe og stirrede på dem. Vaks så ingenting.

We have got kittens in our barn. It is so exiting. Mom discovered it only a week ago, when she found a small kitten on our terrace. She believes that it was about 4 weeks old. I and Vaks didn't touch it, but we were very curious. Mom carried it back into the barn, but an hour later it was out again. Mom and Dad couldn't understand it, but they believe there has been something wrong with it as its mother wouldn't have anything to do with it. In any case, it was dead the next day. Sadly.
Mom had seen another kitten in the barn, and it was a little bigger. 
But then yesterday she saw two kittens right on the ledge at the barn window (in the barn). I saw them too and was very curious. I stood a long time staring at them. Vaks saw nothing.


Kan I se killingen?
Do you see the kitten?
Uheldigvis er mor så langsom, så hun nåede ikke at tage et billede mens jeg var interesseret.
Unfortunately mom is too slow. She didn't manage to take a picture while I was still interested.
Og Vaks han ser ingenting. Han nyder livet under parasollens skygge.
And Vaks he sees nothing. He enjoys life in the shade of the umbrella.

Det er så spændende med de killinger.

It's so exciting with these kitttens.


torsdag den 9. juli 2015

Blogville Rodeo

I dag er der Blogville Rodeo. Det afholdes hos Sarge. Prøv at kigge derover.
Vi er så spændte for vi har aldrig været til rodeo før. Vi tænker at det bliver en stor fest hvor vi mødes med en masse blog venner fra nær og fjern. Jeg kan faktisk slet ikke vente for vi har fået vores helt eget (brænde)mærke og har lånt en vild ko fra naboen som vi fik lov at brændemærke, dog uden at brænde. Jeg regner også med at jeg skal tæmme en vild tyr. Spændende.

Today it's Blogville Rodeo. It is being held at Sarge. Take a look over there. 
We are så excited, cause we have nevet been to a rodeo before. We are thinking it will be a lot of festivities and where we can meet all our blog friends from near and far. In fact I can't wait because we have got our very own cattle stamp and we have borrowed a wild cow by the neighbour, which we gave our brand. I imagine I will ride a wild bull as well. Exciting.Sarge gav os vores helt eget mærke. Tusind tak.

Sarge gave us our very own stamp. Thank's a lot.
Naboens ko. Nej, vi har ikke mærket den lille.... endnu.
The neighbours cow. Noo, we haven't stamped the little one....yet. 

Men jeg fik en fotograf (tak mor) til at tage et billede. Ja, jeg faldt ikke af. I kan kalde mig Siddende  Tyr.
But I got a photographer (thanks mom) to take a picture. Yes, I didn't fell off. You can now call me Sitting On Bull.

Det var en skøn dag.

It was a great day.


Wags from Sitting Bull aka Laika.

We are joining Blogville Rodeo hosted by murphyandstanley . Pop over to join the fun.onsdag den 8. juli 2015

Ordløs onsdag / Wordless WednesdayNæsten ordløs onsdag.

Almost wordless wednesday.


Benn som er på sommerferie hos os.

Benn who is on vacation by us.

lørdag den 4. juli 2015

Fin restaurant / The fine restaurant

Mor og far har været på restaurant med nogle venner. De var et rigtig fint og hyggeligt sted hvor de fik noget fantastisk lækkert mad. Det var sådan et mikrobryggeri med restaurant så de fik ( det vil sige far fik) en masse lækker øl til maden.

Mom and Dad have been at a restaurant with some friends. It was a really nice and cozy place where they got something amazing delicious food. It was  a microbrewery with a restaurant so they got (that is, dad got) a lot of delicious beer for the dinner.


Dette er restauranten.

This is the restaurant.
Mor fortalte om den dejlige mad de fik.

Mom told us all about the delicious food they got.
Hun havde fået havkat og noget med heste rejer til middagen. Vi tænkte at det måtte have været nogle underlige fisk.

She had Catfish and Horse Prawns for dinner. We thought it may have been some weird fish.
Hun sagde at de slet ikke lignede katte og heste. Da hun fortalte hvordan de så ud inden de blev tilberedt, kunne vi slet ikke forstå at hun havde lyst til at smage på dem.

She said the dinner not looked like cats and horses at all. When she told us, what the they looked like before they were cooked, we couldn't understand she even wanted to taste them.
Men da havkatten og hesterejerne blev serveret så de så lækre ud og smagte så godt. Ja faktisk var det så lækkert at hun sad og blev helt sulten imens hun fortalte om det.

But when the Catfish and the Horse prawns were served they looked so delicious and tasted so good. Actually it was so delicious that she got quite hungry, when she told us all about it.


Vi blev fakstisk også helt sultne af at høre på mor.

In fact, we were also quite hungry when we listened to mom.