mandag den 21. september 2015

Nyt familiemedlem / New family member

Vi har fået et nyt familiemedlem. Ja det er altså ikke helt os, men min "Søs1" og hendes mand, der har fået dette nye familiemedlem. En lille sorthåret en med små flapører. Mig og Vaks kunne slet ikke stå for den, selv om Vaks til at starte med rejste sine børster på ryggen. Han har nok aldrig nogensinde set sådan en lille hvalp. Jeg stillede mig selvfølgelig lige imellem ham og babyhunden indtil jeg var helt sikker på at han havde forstået at det var en lille hundehvalp.

We've got a new member of our family. It's not quite our family but my "Sis1" and her husband who has got this new family member. A little black-haired one with small flap ears. Me and Vaks couldn't believe what we saw, although Vaks to start with raised his fur on his back. He has probably never ever seen such a small puppy before. I went of course, between him and the baby dog until I was sure that he had understood that it was a little puppy.

Goddag og velkommen til Gaya som er 8 uger gammel.
Hello and welcome to Gaya which is 8 weeks old.
Vaks ligner en der er blevet plysset på ryggen.
Vaks looks like he has a plushy back.
Sådan....hun er jo kun en lille hvalp.
That's right....she is just a puppy.
Måske vi lige kan lege lidt?
Maybe we can play a little?
Gaya er  lillesøster til Jacki som ligger på ryggen og Kalle som leger med hende.
Gaya is the baby-sister to Jacki, who is lying on her back and Kalle who is playing with her.
Hun er nu 11 uger og har det fantastisk med sin nye familie.

She is now 11 weeks old and is doing fantastic with her new family.torsdag den 10. september 2015

Kloge Vaks / Clever Vaks

I dag har Vaks været rådgiver. Han har hjulpet mors barnebarn Jonas med at samle en buskrydder mor og far har købt. Tænk, når man køber sådan en buskrydder kommer den i en lille firkantet kasse. Mor troede at den kom i et stykke, lige parat til at blive brugt.

Selv om Jonas er klog tror jeg ikke at han kunne klare den alene, uden Vaks.

Today Vaks has been an advisor. He helped mom's grandson Jonas to put together a brushcutter mom and dad bought. Can you imagine when you buy a brushcutter it comes in a small square box. Mom thought that it came in one piece ready to use.

Even Jonas is smart, I don't think he could have done it without Vaks.


Jonas er godt igang.
Jonas is working.
Er du sikker på at den skal sidde der???
Are you sure you are doing it right???
Jeg tjekker lige!
I'm just checking!
Jo nu er den lige straks parat.
Now it's nearly ready.
Så, nu kan han vist godt klare resten selv.... tror jeg.
Well, now he can manage the rest without me..... I think.
Hurraaaa, den er færdig.
Hoooraayy it is finished.
Pyhh det var hårdt arbejde.
Pheeeww it was hard work.
Hvad jeg lavede imens?

What I did in the meantime?


Jeg havde vældig travlt med denne!
I was very busy with this!
tirsdag den 1. september 2015

Kan være farligt / It might be dangerous

Det er ikke altid helt ufarligt at bevæge sig rundt på fremmed grund. Der er virkelig mange nye lugte og Vaks synes at han skal tisse på alle steder der lugter godt. Han er jo ikke en hanhund for ingenting.

It is not always safe to move around on foreign soil. There are really many new smells and Vaks think he has to pee in all places that smell good. He is not a male dog for nothing.


Nede ved træerne måtte man gerne lufte hunde. Mor skulle bare lige sørge for at have hundeposer parat.

Down by the trees Mom could walk us dogs. She just needed to make sure to have poo bags ready.
Der var også en lille hundepark hvor vi måtte løbe rundt uden line.

There also was a little dogpark in which we could run around without a leash.
Der var nogle dejlige dufte her.

There were some wonderful smells here.
Og det er så her at det bliver farligt for mig. For jeg vil dufte til græsset og Vaks vil tisse på det. Jeg er i stor fare for at blive ramt i hovedet.

And this is were it might be dangerous for me. I want to smell the grass and Vaks want to pee on it. I am in big danger to be hit in the head.

Heldigvis råbte mor straks på Vaks da hun så det, så det blev kun til et lille strint. Eeeewww.

Thankfully Mom immediately called Vaks when she saw it, so it was only a little squirts. Eeeewww.