fredag den 12. august 2016

Afsted på ferie / Off for vacation

Endelig blev det vores tur til at holde ferie. Vi skulle afsted på camping og selvom vi ikke skulle køre mere end ca. 200 km til Lolland, var Vaks og jeg meget spændte. Vi kunne ikke sove natten før vi skulle afsted for vi havde set far og mor pakke campingvognen og var virkelig bange for at de skulle glemme os.

Da vi kom til campingpladsen var vores onkel allerede ankommet sammen med sine drenge og hans hund.

Finally it was our turn to go on vacation. We were going on a campsite and although we only should drive for around 200 km to Lolland,  Vaks and I were very excited. We could not sleep the night before we were leaving because we had seen mom and dad packing the caravan and were really afraid they would forget about us.


When we arrived to the campsite, our uncle was already arrived with his boys and his dog.


Her er de ved at sætte forteltet op på campingvognen. Jeg holder lige øje for deres egen hund Bamse er faktisk helt ligeglad med om de gør det ordentligt.

They're about to put the awning on the caravan. I keep an eye on them because their own dog Bamse, actually don't care if they do it properly.
Til gengæld vil Bamse virkelig gerne ligge på skødet hos sin far bagefter.
In return, Bamse really like to be on the lap of his dad afterwards.
Mor og far satte deres nye engelske fortelt op. Men tænk ... det fortelt har ikke teltstænger ligesom alle andre telte. Det har luftpuder, så de var meget spændte på om det var tæt. Pyhha, det var det.

Mom and dad put up their new English awning. But think about it ... the awning does not have poles like all other tents. It has air cushions. They were very excited about if it was air tight. Pheew, it was.
Jeg satte Vaks til at holde øje med alting, for en pige er jo nødt til  at nette sig lidt.
I put Vaks to keep an eye on everything because a girl need to groom a little.
Og nu begynder det rigtige eventyr for os.
And now the real adventure starts for us.
Nå jeg må smutte. En skal jo spise også.

Well, I have to go. One have to eat.
søndag den 7. august 2016

Benn og fuglene / Benn and the birds

I mens at Benn og fuglene var på ferie hos os, syntes far at vi fortjente lidt lækkert. Benn's mor og far var jo på ferie i Italien og jeg er sikker på at de fik lækker, lækker mad. Mor og far syntes jo ikke at Benn skule snydes.

Meanwhile Benn and the birds were on vacation at our house, dad thought we deserved some delicious food. Benn's mom and dad were on vacation in Italy and I'm pretty sure they got some , delicious food. Mom and dad thought Benn should have some yummy food too.

Benn og jeg holder øje med far. Måske taber han noget lækkert mad.
Benn and I are watching dad. Maybe he'll drop something delicious food.
Far lavede en dejlig bøf til os. (Og selvfølgelig også til mor og ham).
Dad made a delicious steak for us. (And of course to mom and himself).
Vi fik også majs til bøffen. Jeg ved nu ikke rigtig hvad jeg synes om majs.
We also got corn with the steak. I really don't know how to think about corn.

Æder han det virkelig???
Does he really eat that corn???
Det gjorde Benn. Han elskede majsen. Først åd han sin egen.
Benn did. He loved the corn.  First he ate his own.
Så spiste han min.
Then he ate mine.

Og spiste.
And ate.

Og til sidst spiste han alle smulerne.
And finally he ate all the crumbs.
Senere fik vi kage.
Later we got some cake.
Så så Benn, nu skal du ikke ta' det hele!!!
Now, now Benn, don't take it all!!!
Der var skam også lækre ting til fuglene. De fik mælkebøtte blade og det var noget de kunne lide.
There was alså delicious things for the birds. They got dandelion leaves and that was something they liked.

Nu er Benn og fuglene taget hjem til sig selv igen, så nu er det vores tur til at komme på ferie med mor og far.

Now Benn and the birds are gone home, and now it's our turn to come on vacation with mom and dad.


torsdag den 30. juni 2016

Hygge / Cosiness

Vi har haft mors og fars børnebørn (selv om den ene nu er 17 år) på ferie i 4 dage. Vi elsker når de kommer fordi det det betyder 6 par hænder ekstra til at klappe os. Mor og far har 4 børnebørn her i nærheden, men Laura skulle på ridelejr, så hun kunne desværre ikke komme med på sommerferie.

We've had mom and dad's grandchildren (although one is now 17 years) on vacation for 4 days. We love when they come because it means 6 pairs of hands extra to pet us. Mom and dad have 4 grandchildren near by, but Laura were at a horse ride camp, so she couldn't come.

De svømmede i poolen.
They swam in the pool
De hyggede sig og spillede sammen på computerne.
They enjoyed themselves and played together on the computers.

De var på glasmuseum og lavede fine glas.
They were on the glass museum and made some fine glasses.
Og de fik sund mad :)
And they got healthy food :)
Nu er de alle sammen taget hjem, men her er ikke helt stille for vi har fået nye ferie gæster.

Now they are all gone home, but there is not completely quiet because we have new visitors.


Nemlig fuglene Otto og Fie og vores allerbedste sultne ven, Benn.

Namely the birds Otto and Fie and our very best hungry friend, Benn.