lørdag den 24. oktober 2015

Topmoderne / Ultra modern

Vi har i mange år haft en lampe stående i vores havestue. Far har tit talt om at den skulle ind i stuen, men....nej, sagde mor. Lige indtil i går, hvor hun sad og kiggede på lamper på internettet.

Der så hun den fineste lampe til flere tusinde kr.....nøjagtig magen til den vi har stående i havestuen.

Det kan nok være at den lampe blev slæbt ind i stuen. Jeg må da også lige nævne at hun i sine sidste boligblade havde set mange billeder hvor der også var sådan en lampe.

Det viser så bare, at hvis man venter længe nok bliver tingene moderne igen.

We have, for many years, had a lamp in our sun room. Dad has often talked about we should have it in the living room in stead, but .... no, Mom said. until yesterday, where she surfed at lamps on the Internet.

There she saw the finest lamp to several thousand danish kr ..... exactly similar to the one we have  in the sun room.

You can bet that lamp was dragged into the living room. I have to mention that in her last interior design magazines she had seen many pictures showing such a lamp.

It indicates, if you wait long enough things become modern again.


Den buede lampe.
The lamp in front of the picture.
Og far ....... han forstod ingenting.

And dad ........ he didn't understand notthing.


torsdag den 15. oktober 2015

Jeg undrede mig / I wondered...

Jeg har længe undret mig over hvad vi skulle bruge Vaks til. Jeg bilder mig selv ind, at jeg skulle bruges til at være vagthund og til at gå en tur med mor og far. Men Vaks ... skulle han kun bruges til at gå en tur med mor og far??? Det kan da ikke være rigtigt at jeg skal gøre alt arbejdet.
I går fandt jeg så ud af, hvad vi skulle bruge Vaks til.

Han fangede en mus. Den var smuttet ind i vores køkken. Mor skreg og far sagde "ta' den Vaks". Og han gjorde det. Fangede og bed den ihjel. Bagefter bar han den ud i haven hvor han brugte meget tid på at studere den.
Hvad jeg gjorde? Ingenting. Faktisk  var jeg helt ligeglad. Jeg kunne da ikke drømme om at tage ikke sådan nogle skadedyr i min mund. Man er vel en pige.

I wondered why we needed Vaks. I imagine  I have to be the security dog and take mom and dad for a walk. But Vaks ... could it be true he only had to take mom and dad for a walk occasionally??? It can't be right I have to do all the work!
But yesterday, I found out what Vaks was needed for.

He caught a mouse which had slipped into our kitchen. Mom screamed and dad said "get it Vaks". And he did get it. He Caught and bit him to death. Afterwards, he carried it out into the garden where he spent much time studying it. 
What I did? Nothing. In fact I I didn't care at all. I don't take such pests in my mouth. I surely am a girl.


Vagthunden holder øje med alting.
Homeland security keeps an eye at things.
Vaks med musen. Rystede, rystede og rystede musen.
Vaks with the mouse. Shook, shook and shook the mouse.
Mor syntes at vi er meget dygtige til vores arbejde. Vi fik ovenikøbet godbidder.
Mom think we are good at our jobs. Yep we even got some treats.
Det var vist godt at jeg godkendte Vaks, dengang vi skulle have ham.

I believe it was a good thing I approved Vaks, when we went to get him.torsdag den 8. oktober 2015

Turist i København / Tourist in Copenhagen.

Mor og far var på tur til København forleden dag. Imens far deltog i et møde sammen med en masse andre mænd, var mor på sight-seeing med alle de andre koner til mændene. De var på Kanal Rundfart og det var rigtigt spændende. Det var et fantastisk sensommervejr så det var dejligt. (Selv om vi ikke var med. Mor sagde at det ikke var for hunde). Hun tog dog en masse billeder.


 Mom and Dad were on a trip to Copenhagen the other day. Meanwhile dad attended a meeting with a lot of other men, was mom of to sight-seeing with all the other wives. They were at a canal boat tour and it was really exciting. It was a great late summer weather so it was nice. (Although we were not with them. Mom said it was not for dogs). She shot a lot of photos though.


Her er Christiansborg,  Mindeankeret i Nyhavn, Nyhavn og Holmens Kanal.

From the top: Christiansborg (with our parlement), The Anchor (The anchor is set in memory of 1,600 sailors who lost their lives in World War 2), Nyhavn and Holmen Canal.
Vores berømte Lille Havfrue. Den er god nok. Tag brillerne på, hun sidder på stenen :-)

Our famous The Little Mermaid. She is there, grab your glasses, she is sitting on the rock :-)
Og marmorkirken nederst til venstre.

And The Marble Church down to the left.
Fra toppen til venstre: Kanalbåden de sejlede i, skulpturer lavet i forbindelse med kulturby 96 af kunsnere der var flygtninge, Vor Frelser Kirkes tårn og det kongelige bibliotek "Den Sorte Diamant".

From the top left: Canal boat they were sailing in, sculptures made by refugees when Copenhagen was the city of culture i 1996, Our Savior Church tower and the Royal Library "The Black Diamond".


Wow Vaks og jeg gad godt at have været med på den tur, men mor sagde at det ikke var for hunde. Jeg tror at hun fik dårlig samvittighed siden hun tog alle de billeder til os.

Wow, Vaks and I wish we had been on that trip, but mom said it was not for dogs. I think she got a bad conscience since she photographed all the images for us.


søndag den 4. oktober 2015

Slap af søndag / Relax Sunday

I går hjalp vi mor og far med at hente campingvognen hjem. De siger det er efterår nu, så de synes at det er for vådt og koldt til at campere. Hmm, jeg ved nu ikke rigtigt. Det har nok noget at gøre med at de ikke har pels på ligesom mig.

Yesterday we helped mom and dad to bring the caravan home. They say it is fall now and it is too cold and wet to to go camping. Hmmm, I really don't know. It is probably because they havn't got any fur like me.


Zzzzzzzzzzzzz
Kom så Vaks og mor. Morgenmaden er færdig.

Come on Vaks and mom. The breakfast is ready.
Virkelig ...... gaaab.
Really ......... yaaawn.

Mor og Vaks synes det er hårdt at stå op til et veldækket morgenbord.

Mom and Vaks think it's tough getting up to a well provided breakfast table.fredag den 2. oktober 2015

Hjælpsomme Vaks / Helpful Vaks

Vaks har hjulpet vores mor rigtig meget idag. Jeg kom ind i soveværelset og så dette:

Vaks has helped our mom today. I went into the bedroom and saw this:

Vaks har redt sengen som han synes at den skal redes.
Vaks has made the bed the way he thinks it should be.

Sådan mor. Det er bedre når du reder sengen.
That's right mom. It's better this way
Jeg låner lige fars hovedpude, imens Vaks tager en lille lur på mors dyne.

I borrow dad's pillow while Vaks takes a nap on mom's bed.