fredag den 29. maj 2015

Sidste skoledag / Last day of school

I dag er det en speciel dag og derfor har jeg overladt computeren til min mor så hun kan skrive:

Så blev det sidste skoledag for mit barnebarn. Traditionen tro var de klædt ud og der blev kastet med flødekarameller til glæde for især de yngre elever og specielt for hans lillebror. Avisen fra Holbæk var også tilstede og forevigede nogle af de fantasifuldt udklædte elever.

Today it's a speciel day. Therefore I have leftover the computer to mom:

It's a speciel day because it's the last school day for my grandson. True to the tradition, they were costumed and was throwing with toffee for the benefit of in particular the younger students, and especially for his little brother. The newspaper from Holbaek was also present and took some great pictures of the imaginatively costumed students.

Udklædte elever med flødekarameller.
Costumed students with toffee.
Mit barnebarn var klædt ud som Egon Olsen fra de populære Olsenbanden film, og nogle af hans venner var klædt ud som Keld og Benny. De lignede ganske godt.

My grandson was costumed as Egon Olsen from the popular danish crime comedy Olsenbanden. You can read all about the film here Olsenbanden. And some of his friends were costumed like Keld and Benny. They looked a lot like the original persons.

Den uoriginale Olsenbanden.
The look a like Olsenbanden.

Den originale Olsenbanden. De ligner da meget godt.
The original Olsenbanden. 
Karameller i lange baner. Det er virkelig en fest.
Toffee and a lot of them. It's a party.
Det er en dejlig dag sådan en dag. Snart er det mundtlig eksamen og sommerferie.

It's a beautiful day such a day. Soon they are going the oral examinations and  then it's summer holiday.

onsdag den 27. maj 2015

Tilbageblik / Flashback

I har aldrig set mig som lille. Jeg kom til min mor og far da jeg var ni uger gammel. De tog bunker af billeder. Kunne slet ikke lade være fordi jeg var så sød. Det er jeg forøvrigt stadigvæk.

Nå, men alle disse billeder lå på fars pc. Mor lavede dog en lille fotocollage som hun printede ud - og heldigvis for det. For kort tid efter fik far virus i sin pc, og den stoppede helt med at virke. De talte med alle mulige EDB-mennesker, men lige meget hjalp det. 957 billeder af mig var væk for evigt.
Dengang lavede far ikke back-ups på noget. I dag laver vi back-ups af alt. Mine mennesker vil ikke risikere at sådan noget sker igen.
Forleden dag fandt mor så fotocollagen i en skuffe. Hun tænkte at I lige skulle se mig som baby.

You've never seen me as a baby. I came to my mom and dad when I was nine weeks old. They took piles of pictures. Could not help it, because I was so cute. This I am, by the way, still.

Well, all these photos were at dad's PC. Mom made a tiny little photo collage as she printed out - and thank God for that. Because a short time after, dad got a virus in his computer, and it stopped working. They talked with all sorts of computer people, but no matter what, the photos were gone. 957 photos of me was gone forever.
Back then, dad did not make back-ups. Today we make back-ups of everything. My peeps will not risk something like this happens again.
The other day mom found the photo collage in a drawer. She thought that you all have to see me as a baby.

Ja det er mig, selv om farven er helt anderledes.
Yes, it's me, even the color are completely different.
Lige da de havde fået mig, var jeg i bad uhhhrrr.
When they got me they gave me a bath uhhhrrr.
Jeg ville bide i håndklædet.... bare for sjov.
I wanted to bite the towel....just for fun.

Et par uger senere stod min ører rigtigt op. Den anden hund var Walther. Han var 14 år gammel.
A couple of weeks later, my ears were standing. The other dog was Walther. He was 14 år gammel.
Mig og mors og fars gamle hund Walther.
Me and mom and dad's previous dog Walther.
Jeg var altså kær. Men det er jeg jo stadig siger mor.
I was so cute, and I still am mom says.

Mor har fotograferet billederne fra fotocollagen med sin mobil telefon. Det er derfor at man kan se noget i siderne af billederne og de kan være lidt uskarpe.

Mom photographed the images from the photo collage with her cell phone. This is why you can see something at the side of the images and they can be a little blurry.søndag den 24. maj 2015

Nudist camping .... / Nudist camp ...

Min mor og far kan godt lide at tage på campingtur i campingvognen, så min mor havde gået at tænkt på, at de kunne tage på camping på en campingplads på Lolland om et par uger, når vejret forhåbentlig er blevet noget varmere. Så læser hun i deres camping magasin at netop den campingplads skulle være nudist camping i den weekend.

My mom and dad like to go camping in the caravan, so my mom had thought they could take on a campingtrip at a campground on Lolland in a few weeks when weather hopefully has become warmer. Then she reads in their camping magazine that  the campground should be a nudist camp just that the weekend.Mor tænker på at vi kan tage på campingtur.
Mom thinks about we can go camping.
Så tænker hun pludselig på hvis de skal gå nøgne rundt. Hun kan slå os ud med sine babser, hvis hun bukker sig over os for at give os snor på!
Then she suddenly thinks  if they have to go around naked. She can smash us with her boops, if she bends over us to give us a leash on!
Hun har faktisk overhovedet heller ikke lyst til at tage på nudistcamping.
Actually she don't feel like taking in nudistcamping at all.

Heldigvis kan de bare lade være med at tage på campingtur den weekend. Pyh ha.

Luckily they don't have to take off to camp that weekend. Phew.


lørdag den 23. maj 2015

Fornyelse / Renewal

Engang imellem siger mor at hun altså trænger til at forny noget i huset. Far siger at det er lige meget, men mor insisterer. Far siger at hun ikke er rigtig klog, men det tager mor sig ikke af. Hun havde egentlig lyst til at male en væg i køkken-alrummet, men synes så at det var et alt for stort arbejde. Så derfor fandt hun på synes hun selv denne gode ide:

Sometimes Mom says that she needs to renew something in the house. Dad says that it doesn't matter, but Mom insists. Dad says that she is a bit crazy, but mom don't mind. She really wanted to paint a wall in the kitchen-family room, but on the other side it was too inconvenient. So she got this great she thinks idea:Hun har simpelthen sat masking-tape op i 3 farver og 3 rækker. Og så har hun købt et lille spejl i Ikea for at give lidt dybde. En nem og billig måde at forny en væg på.

She simply has put up masking tape in 3 colors and 3 rows. And then she bought a small mirror from Ikea to give some depth. An easy and inexpensive way to renew a wall.

Hvis ikke I er helt klar over hvad masking-tape er, så fortæller mor at det er farvet tape lavet af rispapir. Det er fleksibelt og nemt at arbejde med og efterlader ingen mærker, hvis du hiver det af igen. (Når/hvis du bliver træt af det).

If you are not aware of what masking tape is mom tells it's colored tape made of rice paper. It is flexible and easy to work with and leaves no marks if you pull it off again. (When / if you get tired of it).


Masking-tape.

Og hvad har hele denne fornyelse så kostet spørger I måske?
Masking-tape: 3 ruller fra Søstrene Grene til 7,90 kr.
Spejl fra Ikea: 1 kr. (Ja du læste rigtigt - 1 kr.)
Så hele fornyelsen har kostet 8,90 kr. Det kan vist ikke gøres billigere.
Ja, nu er jeg nok forudindtaget, men jeg synes min mor er så klog.

And what has all this renewal then cost you may ask?
Masking tape, 3 rolls 1,18 USD or 0,76 GBP or 1,50 AUD.
Mirror from Ikea: 0,15 USD (Yes, you read that right - 0,15 USD.) or 0,10 GBP or 0,19 AUD.
So the whole renewal has cost 1,33 USD or 0,86 GBP or 1,69 AUD. It  certainly can't any be cheaper.
Yes, now I'm probably biased, but I think my mom is so clever.lørdag den 16. maj 2015

Fugle eller mad... / Birds or food...

I dag er vejret sådan lidt regnvejrsagtigt. Derfor elsker Vaks og jeg at sidde i vores havestue og se ud. Nogle gange kan vi ligefrem se katte og så gøer vi helt vildt.

Nogle gange ser Vaks fugle. Jeg er ligeglad med fuglene men det er Vaks ikke. Inden han kom til os myrdede han en undulat hos den mand han var hos dengang. Far siger også at fugle er mad og man lader ikke mad flyve rundt i stuen. Derfor synes vi at han var undskyldt. Men han er stadig helt oppe på det hvide af poterne, hvis han ser fugle ude i haven. Han ville forfærdeligt gerne fange dem, men det må han ikke for mor. Fuglene er heldigvis også lidt hurtigere end ham.

Today the weather is a little rainish like. Therefore Vaks and I love to sit in our sun room and look out into the garden. Sometimes we even see the cats and then we barks wildly.

Sometimes Vaks sees birds. I don't care about the birds but Vaks do care. Before he came to us he murdered a budgerigar who lived with the man who took care of Vaks then. Dad says that birds are food and you don't leave food flying around in the room. Therefore, we think he was excused. But he is still as high as the white of his feet if he sees birds in the garden. He would so much like to catch them, but mom told him, he mustn't.  Luckily the birds are  a bit faster than Vaks.


Hvad har vi her???
What do we see???
Kan I se den store fede due på badestigen???
Do you see the big fat dove on the bathing ladder???

Kan du ikke lukke mig ud, så jeg kan fange den, mor?
Can't you let me out to catch it mom?
Hvorfor må jeg ikke komme ud? Laika gør noget....
Why can't you let me out? Laika do something...
Kan du ikke se at jeg er optaget? Og forøvrigt gider jeg ikke fange duer!!!
Can't you see I'm busy? And by the way I don't bother to catch doves !!!

Hmm, så Vaks fik ingen fuglesteg denne gang.

Hmm, so Vaks got no bird roast this time.torsdag den 14. maj 2015

Er Vaks balletdanser? /Is Vaks a ballet dancer?

Kender I det når man går en tur efter at det har regnet? Så ligger der vandpytter allevegne. Og herude hvor vi bor, ligger der altid vandpytter på vores grusvej. Jeg synes at det er fantastisk med alle de vandpytter selv om det nogle gange er det rene mudder. Men Vaks..... jeg tænker at enten hader han vandpytter (og det tror jeg at han gør) eller også er han balletdanser.

Do you know how it is, when you go for a walk after it has rained? There are puddles of water everywhere. And here where we live, there are always puddles on our dirt road. I think it is great with all the puddles even if sometimes it's pure mud. But Vaks ..... I think he either hates puddles or he is a ballet dancer.

Vaks springer elegant over alle vandpytter, mens jeg bare vader igennem det hele.
Vaks jumps elegant over all the puddles of water, while I just is wading through the puddles.

Jeg må fortælle at mor foretrækker Vaks's måde at gå på fremfor min.

I must tell you, mom prefers Vaks's way of walking rather than mine.
fredag den 8. maj 2015

Foråret / Spring

Det er langt om længe blevet rigtigt forår med masser af tulipaner, lysegrønne blade på træerne og tilsåede marker. Mor har taget et par billeder af markerne for mig. Det er jo ikke alle der har udsigt til marker så her er billederne:

It has finally become spring with lots of tulips, bright green leaves on the trees and sowed fields. Mom took a few pictures of the fields for me. Surely it's not all of you, who overlooks the fields so here the pictures are:

30. april 2015. Man kan lige ane det spirende korn.
April the 30th 2015. The 
grain has begun to germinate.
1. maj 2015
May 1st 2015.
4. maj 2015. Nu er det for alvor lysegrønt.
4. May 2015. Now it's really bright green.

Idag.
Today.
På bare 8 dage er markerne totalt forandret. Dejligt at følge med i .... synes mor og far.

In only 8 days the fields are totally changed. Wonderful to see ..... mom and dad think.


mandag den 4. maj 2015

Færdig / Finished

Så blev mor endelig færdig med de sidste på terrassen. I dag har hun fejet den og plantet blomster. Hun har også (dvs. far har) hængt persienner op i vores havestue. Jeg tror at hun er i forårs-mote.

Finally the terrace is finished. Today she swept it and planted some flowers. She also hung (that is, dad hung) blinds up in our sunroom. I think she is in the spring mote.


Vaks og jeg tjekker om vognen er tom. Det er den.
Vaks and I are checking out if the wagon is empt. And it is.
Det er altså mig der ser om det hele ser godt ud, men Vaks synes at det er ham!!!
It's me who is checking if the terrace is ok, but Vaks think it's him!!!
Hallo Vaks, det er altså mig der bestemmer!!!
Hello Vaks, it's me who is in charge!!!
Jeg bestemmer også over havestuen.
I'm also in charge in the sunroom.
Han kan ligeså godt lære det først som sidst. Jeg bestemmer over det hele.

He might as well learn it now rather than later. I'm in charge, all over.