søndag den 31. august 2014

Regn, regn .... / Rain, rain .....

In English down below:

I morges da vi vågnede kunne vi læse i avisen, at der har været skybrud i København. Det er særlig Lyngby-motorvejen det gik ud over.

Først tænkte vi: Hvor er de heldige .... Man kan jo svømme i vand!!
Men så skrev de at det var kloakvand der strømmede op i gaderne fordi kloakdækslerne røg af. Eeekkkk ulækkert, der vil vi ikke svømme, på trods af at det nok lugter dejligt!!!
Den lille vandpyt der ligger på vores terrasse, er det der er tilbage  efter regnen hos os.
Hmm... den lille vandpyt kan vi da ikke svømme i!!!
Så vi må nok se i øjnene at der ikke er nogen svømmetur denne gang. Mor siger heldigvis.

In English:

This morning when we woke up, we read in the newspaper, that there has been a cloudburst in Copenhagen our Capital city. The Lyngby Motorway was particulary affected.


At first we thought: How lucky they are .....one can swim in water!!
But then they wrote in the newspaper that it was sewage flowing in the streets because the sewer covers were pushed off. Eeekkkk disgusting we will not swim in that, although it probably smells nice!!!
The small puddle of water lying on our terrace, is what is left with us after the rain .

Hmm... we can't swim in that small puddle of water!!!
So we have to face it. No swimming for us this time. Thank God mom says.

See you next time.
fredag den 29. august 2014

Skræk og rædsel... / Fear and horror....

In English down below: 

I går sad min mor i lænestolen og småblundede til fjernsynet. Nogen gange når man sådan sidder, kan man ligesom fornemme at man ikke er alene. Det kunne min mor også.


Mor sidder og hygger i lænestolen!
Hun fornemmer en stor skygge på gulvet ikke langt fra lænestolen!
Og der var den....en mega, gigantisk, kæmpestor edderkop der både havde waders og seler på. Hårene rejste sig på hendes hoved og det var lige før, hun skreg. Hun var glad for at hun havde benene oppe på en fodskammel. Hun tænkte straks at jeg skulle komme og redde hende. Vaks og jeg elsker jo at spise hvepse og fluer, så hvorfor ikke edderkopper???
Vaks og mig løb ind i stuen til hende, men da vi så den mega, gigantiske, kæmpe edderkop, skulle vi ikke nyde noget!

Og sådan gik det til at der nu bor en mega, gigantisk, kæmpestor edderkop iklædt waders og seler, et eller andet sted i vores stue.

Hmm.... mor siger at hun går tidligt i seng i dag så hun ikke skal sidde inde i stuen!!!

In English: 

Yesterday  my mom was sitting in the armchair and dozed to the television. Sometimes when you are sitting somewhere, you can just feel that you are not alone. That my mom could too.

Mom is sitting having a good time in the armchair!
She senses a large shadow on the floor close to the armchair!
And there it was .... a mega, gigantic, enormous spider who was wearing both waders and braces. Mom's hair stood right up on her head and it was just before she screamed. She was glad that she had her legs up on an ottoman. She immediately thought that I should come and save her. Vaks and I love eating wasps and flies, so why not spiders ???
Vaks and I ran into the living room, but when we saw that mega, gigantic, enormous spider, we wouldn't risk anything!
And that's how a mega, gigantic, enormous spider who is wearing waders and braces, came to live, somewhere in our living room.

Hmm .... mom tells us,  she is going to bed early today so she don't have to sit in the living room !!!


See you next time.


torsdag den 28. august 2014

Ægte kærlighed... / True love...

In English down below:

Vi elsker far, specielt når han spiser.

For far spilder altid mad på gulvet!

Ægte kærlighed!!!


In English:

We love Dad, especially when he's eating.

Because Dad always spills food on the floor!

True love!!!


See you next time.


mandag den 25. august 2014

Rovdyret.... / The predator

In English down below:  

Forleden dag da vi skulle ud at køre, kom en af naboens små næsvise køtere løbende hen for at gø af os. Jeg blev virkelig vred, ja jeg forvandlede mig til et rovdyr, for den lille køter skulle da ikke gø af Vaks og mig. Det skulle jeg hurtigt få sat en stopper for. Hurtig som lynet (Lucky Luke som er hurtigere end sin egen skygge, ville have været misundelig) for jeg efter hunden.

Jeg fortæller køteren at han skal holde mund!

Køteren svarer at han gøer hvis det passer ham!


Men jeg skal lære den. Jeg forvandler mig til et rigtigt rovdyr, og smider den ned på ryggen.

Hrmf...den eneste der blev skadet var mig for køteren bed mig i snuden. Og fra min side var der vist mere lyd end tænder.
Naboen drog af med sin hund og min far drog af med mig. Der var heldigvis ingen sure miner. Men min stolthed....den er blevet såret.

Det er lidt mere end min stolthed der blev såret. Jeg fik et hak i tuden.

In English: 

The other day when we were going to ride in the car, came one of the neighbor's little sassy mongrels running to bark at us. I was really angry, so I turned  into a predator. The little mongrel shouldn't bark at Vaks and me. I would quickly put an end to it. Quick as the lightning (Lucky Luke which is faster than his own shadow would have been envious) I ran after the dog.

I tell the mongrel to shut up!
He tells me, that he barks if he want to!
But I'll teach him. I transform myself into a real predator, and throws him down on his back!
Hrmf ... the only one who was injured was me, because the cur bit my nose. And from my side I think there was more sound than teeth.
The neighbor went with his dog and my dad went with me. Luckily, there was no hard feelings. But my pride .... it has been injured.

It's a bit more than my pride that was hurt. I got a notch in the spout.søndag den 24. august 2014

En byhund på landet... / A city dog in the countryside...

In English down below:

Da vi fik Vaks var alle inde i Dyreværnet rigtig glade på Vaks vegne, over at han skulle bo på landet. Vi synes også at det var perfekt for en lille hund at bo her hos os laaaangt ude på landet. Et dejligt frit liv for en hund. Jeg elsker jo selv at bo her og jagte en kat i ny og næ.

Men for Vaks er virkeligheden  lidt anderledes. Han er ikke alene bange, nej han er rædselsslagen for en masse skræmmende ting.

Han er bange når det blæser i trækronerne!
Han er bange når det tordner!
Han er bange når naboens pressenning, som han har lagt over halmballerne, blafrer i vinden!
Han er bange når det regner!


Han er faktisk også bange for mørket ude i haven, så mor må gå med ham ud om aftenen, ellers vil han ikke gå udenfor. 

Men hvad han ikke er bange for, og det kunne ellers skræmme mig noget, det er store lastbiler og andre farlige ting der findes inde i byen:


Han er ikke bange for hylende politibiler!

Han er heller ikke bange for store busser der siger lyde når de bremser og bagefter åbner dørene med et pfft!
Så det er jo ikke fordi at han er en bangebuks. Han har bare aldrig boet på landet før og hørt alle de lyde der findes på landet. Men jeg skal nok lære ham at alle de skræmmende lyde herude på landet, er okay.


In English:

When we got Vaks, all the people inside the Animal Protection Shelter were really happy at Vaks's behalf, that he was going to live in the countryside. We also think that it was perfect for a small dog to stay with us here in the countryside. A nice free life for a dog. I myself love to stay here and chase a cat once in a while. 

But Vaks is actually a little different. He is not only afraid, no, he is terrified of a lot of scary things.

He's scared when the wind blows in the treetops!
He's scared when it thunders!
He's scared when the neighbor's tarpaulin, which he laid over the straw bales, is flapping in the wind!
He's scared when it is raining!
He is even afraid of the dark in the garden, so mom must go with him in the evening, or he will not go outside.

But what he is not afraid, and it might otherwise scare me, it's big trucks and other dangerous things that exist in the city:

He is not afraid of wailing police cars!
He is not afraid of big buses that make sounds when braking and then open the doors with a pfft!
So it's not like he's a scary pants. He just never lived in the country before hearing all the sounds of the countryside. But I'll teach him that all the noises are okay, here in the countryside.

See you next time.
fredag den 22. august 2014

Tale og tanker / Talks and thoughts.

In English down below:

Hvis legetøj og hunde kunne tale:In English:

If toys and dogs could speak:onsdag den 20. august 2014

Benet / The bone....

In English down below:

Ind i mellem så får jeg sådan nogle gode drømme:


Jeg tror ikke mor helt forstår mig!

In English:

Sometimes I have these dreams:

I don't think mom quite understand me!

Have a nice day.tirsdag den 19. august 2014

Bad poetry contest (kun på Engelsk).

The Bad Poetry Day Contest Blog Hop is hosted by Oz the Terrier.

The 2nd annual Bad Poetry Day Contest Blog Hop begins August 18th.  The Blog Hop will be open from Monday, August 18 through Friday, August 22, 2014.  Once the hop is closed, the judging of the WORST poems will begin.

We thought it could be a lot of fun, joining this bloghop:


Hmmm.... What am I going to write...
Here's our Poem (a Limerick) written by Vaks:

My mood you can see on my tail
Except when I'm going on a trail
When I'm running free
I don't come when mom calls me
That's how I ended up in jail....(or not)!Ending up in jail is the worst. Hopefully I'm not the one ending up in jail. I have to learn to come when mom calls me.

Because this is a contest, you can vote on my poem by clicking the like underneath my thumbnail picture.


mandag den 18. august 2014

Plæneklipperen... / The lawnmower...

In English down below:

Ulempen ved regn er, at græsplænen begynder at gro igen. Det er fint nok med mig, men far synes at det er knap så fint. Han skulle nemlig ud og slå græs.

Skidtet ville bare ikke starte, så far sagde mange lyde.
Ingen problem far, Vaks og jeg skal nok ordne græsset. Vi har alligevel en hårbolle eller to vi skal af med.

Far skreg som en kælling mor ville have gjort, for hårbollerne har det med at ville ud - inde i huset. Og da mor ikke kan gå, skal far tørre op!!!
Han åndede lettet op, da hårbollerne kom ud, ude i haven.Og plæneklipperen.... den er sendt tilbage til forretningen til reparation. Den er trods alt kun 3 måneder gammel.

In English:

The disadvantage of rain is, the lawn starts growing again. That's fine with me, but Dad don't quite agree, because he'll have to cut it.

That shit just wouldn't start, so Dad said a lot of  funny noises.
No problem dad, Vaks and I'll take care of the grass. We have nevertheless a hairball or two we need to get rid of.
Dad cried like a bitch mom would have done because the hair balls have a way to want out - inside the house. And when mom can't walk, then dad has to do the cleaning !!!
He was truly relieved when the hair balls came out in the garden.
And the lawnmower... it is sent back to the shop for repair. It is after all only 3 months old.