lørdag den 27. juni 2015

Når katten er .... / When the cat is ....

I Danmark vi har en talemåde. Den lyder sådan her: Når katten er ude, danser musene på bordet.
Jeg tror at jeg vil omskrive det til: Når bonden er væk, smutter køerne ud.

Det er derfor at jeg er nødt til at have adgang til stuevinduet. Ellers kan jeg jo ikke holde øje med sådanne ting.

In Denmark we have this saying: When the cat is away the mice dance on the table. I think I'll have to rewrite it to this: When the farmer is away, the cows slips out.

That's why I have to have access to the living room window. Otherwise, I can not keep an eye on such things.


Hvad i alverden .....???
What on earth......???
Ja jeg kan tydeligt se den, selv om den prøver at skjule sig!!
Yes, I can clearly see it, although it tries to hide!!!
Nå, nu går koen vist hjem igen.
Well, now the cow is on its way home.
Tænk hvis mor og far ikke havde mig. Så ville de slet ikke have opdaget at koen besøgte os.

If mom and dad didn't have me they wouldn't even have known the cow was visiting.


Og så må jeg da lige vise den sidste nye beboer hos naboen. En lille ny kalv.
And I'll have to show you the latest 
resident at the neighbor. A newborn calf.
søndag den 21. juni 2015

Hygge / Cosiness

Far fik at vide af lægen på hospitalet at det er vigtigt at han hviler sig meget. Det synes Vaks er super dejligt.

Dad was told by the doctor at the hospital, that it is important that he rests a lot. Vaks think it is super nice.


Den søde søvn.
The sweet sleep.
Zzzzzzz......
Zzzzzzzz......
Vi nyder allesammen at far er hjemme igen, men Vaks nyder det ekstra meget.

We all enjoy dad is back home, but Vaks is enjoying this extra.torsdag den 18. juni 2015

Pyh ha / Pheeew

Det gik godt.
Min far er blevet opereret i sit ben. Ikke det "dårlige" ben, det med knæet som han har ondt i, men i det ben som han troede var i orden. Det var det så ikke!!!
Han har fået en bypass i benet fordi blodforsyningen åbenbart ikke var i orden. Men nu er det heldigvis overstået. Det gik godt, og han er kommet hjem fra hospitalet igen. Jubii, Vaks og jeg er glade for at se ham igen.

It went well.
My dad had surgery in his leg. Not the "bad" leg, with the knee which hurt, but in the leg which he thought was working right. This it was not !!!
He got a bypass in the leg because the blood supply apparently was not working. But now it is thankfully over. It went well, and he has come home from the hospital again. Yeah, Vaks and I are happy to see him.

Om eftermiddagen efter operationen.
In the afternoon after the surgery.
Dagen efter operationen.
The day after the surgery.
Hjemme igen 2. dagen efter operationen.
Home again the second day after the surgery.
Han har sagt til mor at lægen siger at han ikke må lave mad fordi han ikke må stå stille så lang tid ad gangen. Så nu er mor igang med at forkæle ham.....og må selv lave maden til dem.

Vi vil frygtelig gerne hjælpe ham og slikke hans sår, men det må vi ikke.

Mor ved ikke lige hvornår hun kan hjælpe mig med at skrive igen, for hun får travlt med at forkæle far.

He told mom, the doctor told him he mustn't cook, because he mustn't stand still too long at a time. So now is mom started to spoil him ..... and may even cook their food, herself.

We wants to help him and lick his wound, but we are not allowed to do that either.

Mom doesn't know when she will have time to help me writing again, because she's busy spoiling dad.

søndag den 7. juni 2015

Pinden i virkeligheden / The stick in the real world.

Jeg kan ikke lade min pind være. Jeg har den ude min have. Hver gang jeg er i haven leger jeg med den, imens Vaks gøer. Han vil også lege med den, men det synes jeg ikke at han skal. Jeg er den største, så jeg bestemmer.

I can't let my stick go. I have it in my garden. Every time I'm in the garden I play with it, while Vaks barks. He also wants to play with it, but I will not allow him. I am the biggest, so I decide if he can play with the stick.


Yeah der ligger min pind.
Yeah it's my stick.
Jeg skynder mig at tage den inden Vaks kommer.
I don't want Vaks to have it.
Hey du mor. Vil du kaste pinden?
Hey mom. Will you throw the stick?
Ups, jeg tabte den.
Oops, I lost it.
                                                       Laikas pind - med danske undertekster.
                                  Click on the gear wheel on YouTube to get English subtitles.

Det er så sjovt at drille Vaks med den pind.

It's so much fun teasing Vaks.

onsdag den 3. juni 2015

Grenen / The branch

Jeg har fundet en pind. Det vil sige, at det er nok nærmere en gren siger mor. Jeg elsker at lege med pind så jeg slæber den lille pind rundt i haven. Vaks vil også være med. Han prøver at hjælpe mig med at slæbe pinden rundt, men da han ikke er så høj som jeg er det ligesom at han må gå på bagbenene for at hjælpe mig. Jeg synes at det er ligesom om jeg både slæber ham og pinden rundt.

Så var det mor kom til at tænke på da vi for nogle år siden var på campingtur til Århus. Hun lå og solede sig på stranden og jeg løb rundt med en pind  gren. Pludselig fik jeg øje på en kajakroer og da jeg er temmelig smart tænkte jeg: Det er da en fantastisk pind han sejler rundt på, den må jeg hellere hente ind til mor så jeg var hurtigt på vej i vandet for at hente pinden. Det kan nok være at mor råbte på mig. Kan man nu forstå det???

I have found a stick. This means that it is probably closer to a branch mom says. I love playing with sticks so I dragged the little stick around in the garden. Vaks wanted to help. He tried to help me drag the stick around, but he is not as tall as I am, so it's like he have to walk on his hind legs to help me. I think it is as if I am carrying both him and the stick around.

Then mom came to think about some years ago we was camping at Aarhus. She was lying sunning herself on the beach and I was running around with a stick branch. Suddenly I saw a sea kayaker and since I'm pretty smart, I thought: That's a great stick he is sailing around on, I'll better fetch it to mom. As I was heading into the water to retrieve the stick,  it may well be that mom yelled at me. Can you now imagine that???


Vaks og jeg slæber rundt på pinden ude i haven.
Vaks and I are carrying the stick around in the garden.
Hey, en pind...... jeg må hellere hente den!
Hey, a stick.... I'll go and get it!
Kan I også li' at lege med pinde?

Do you love playing with sticks too?