torsdag den 31. juli 2014

Mig og ham / Me and him

Det vil sige mig og Vaks.


That is me and Vaks.See you next time :-)

mandag den 28. juli 2014

søndag den 27. juli 2014

Tilknytning.......... / Bonding............

Skønt  / Great

Tilknytning     / Bonding.

Vi elsker dette billede som viser at de er blevet knyttede til hinanden.

We love this photo showing they are bonding for real.

lørdag den 26. juli 2014

Brækket ben.... / Broken leg......

mor har brækket sit ben. Benn og jeg legede med min tøjkrabbe - det allerførste legetøj jeg fik da jeg var lille. Det vil sige, vi trak i den fra hver sin side og der kom noget rigtig sjovt stof ud af den.

Mor ville skynde sig at redde den så hun løb hen over terrassen og faldt lige så lang hun var, ned ad to bitte små trappetrin. Bumm, Benn og Vaks og jeg tænkte at det var da en mega sjov leg så vi løb hen til hende. Men det skulle vi måske ikke have gjort for det gjorde så ondt på hende, kunne far se, så han kommanderede os alle 3 væk. Benn og jeg gik længere væk, men Vaks ville simpelthen ikke flytte sig fra mor. Han sad ved siden af hende og så meget bange ud. Mor og far blev helt rørt over at han sad der for at trøste hende.


Her er resten af tøjkrabben og stoffet der var indeni den.
Flad som en pandekage.
Nå, men selv en flad tøjkrabbe kan man godt hive mere stof ud af.
Stakkels mor sidder i sommervarmen med sit brækkede ben og 2 krykker, og kan ingenting lave.
Men hun sidder ikke alene for Vaks viger ikke fra hende. Han passer så meget på hende.... Og far han hopper og springer for at opfylde hendes mindste ønske. Det er kun mig der tager lidt lempeligt på alt det halløj med benet. Det er vel godt nok at jeg kommer forbi hendes stol i ny og næ og tjekker om hun er ok!

In English: Broken leg.....

Mom has broken her leg. Benn and I played with my toy crab - the very first toy I got when I was little. That is, we pulled it from either side and there was something really fun material coming out of it. 


Mom would rush to save it so she ran across the patio and fell just as long she was down of two tiny steps. Bumm, Benn and Vaks and I thought it was a new fun game so we ran over to her. But perhaps we shouldn't have done that, because dad could se she was hurting so he commanded us all three away. Benn and I went further away, but Vaks simply would not move from mom. He sat beside her and looked very worried. Mom and Dad were quite touched that he was there to comfort her.


Here is the rest of the Crab, and some of the stuffy from inside.
Flat as a pancake.
Well, even a flat toy crab you still can pull more stuffy out of.
Poor mom is sitting in the summer heat with her broken leg and two crutches, and can't do anything.
But she is not alone. Vaks won't go away from her. He looks after her all the time.... And dad he jumps and jumps to fulfill her slightest wish. It's just me who is taking a little lax on all the hubbub with her leg. It may be fine enough I drop by her chair every now and then and check if she is ok!

onsdag den 23. juli 2014

Hurtigt, hurtigt ......... / Faster, faster................

Det kan aldrig gå for hurtigt med at få den mor til give os morgenmad. Ved hun ikke at vi næsten er ved at sulte ihjel???

Man kan næsten høre Vaks skrige: Jeg tror jeg dør af sult!!
Næsten mad!!
Og så en lille ostehapser til dessert. Mums.
Der er nu ikke noget som morgenmad...........Det skulle da lige være aftensmad.

In English: Faster, faster...... 

It can never go too fast to get the mom to give us breakfast. Does'nt she know we nearly are starving to death???

You can almost hear Vaks scream: I think I am starving to death!!
Almost there!! 
And then a little cheese snack for dessert. Yummi.
There is nothing like breakfast............It just should be dinner.

Not all wordless, but still ....

tirsdag den 22. juli 2014

Grådig eller bare hurtig-spiser ...... / Greedy or just quick-eater

Det må jeg nok kalde Benn. Hurtigspiser!!!

Mor har længe tænkt over at Benn faktisk er den hjemme hos os for øjeblikket der er hurtigst til at sluge sin mad. Han tygger den overhovedet ikke men sluger den hel.

Min mor var derfor inde i en dyreforretning hvor hun fandt noget fantastisk. Bare se her:


En tallerken med en masse forhindringer.
Hun tænkte straks at det var værd at prøve den, så hun købte den til Benn.
Benn sluger ikke mere sin mad. Han tygger den faktisk. Og han spiser langsomt nu, for han er nødt til at skubbe maden ud til kanten før han kan spise den. Smart ikke?
Nu er Benn den af os der er sidst færdig med at spise, og nyder sin mad nu.
Benn får serveret al sin mad på den grønne dims. Både leverpostej madder og hvad han ellers får at spise. Og alt spises langsomt.

Jeg kan som det sidste lige oplyse at Benn bestod den ultimative test i går aftes. 

Min mor sad i lænestolen og så tv, imens hun spiste lidt chips. Jeg gider ikke chips, så jeg er ligeglad med knaseriet, men Benn og Vaks sad med øjnene på stilke og kiggede på chipsene. 
Min mor gav Vaks en og han tyggede den fint ligesom han plejer. Min mor gav så Benn en og han tyggede den ligeså fint, uden at gøre som han plejer. Nemlig at sluge den. 

Så mor konkluderede at den grønne tallerken har lært Benn at tygge sin mad før han sluger den.

In English: Greedy or just quick-eater...

That I'll call Benn. A quick-eater!

Mom has thought about that Benn is indeed the one in our home who is the fastest to swallow his food. I do'nt chew it at all but swallows it.

Mom was therefore in a pet store where she found something amazing. Just look here:
A plate with obstacles.
She thought it was worth trying, so she bought it to Benn.


Benn no more swallow his food. He chews it actually. And he eats slowly now, he has to push the food to the edge before he can eat it. Smart huh?
Now Benn is the one of us who is latest  finished eating, and he is enjoying his food now.
Now Benn get all his food served on the green thingy. Both liver pate sandwiches and whatever else he gets to eat. And all is eaten slowly.

Mom gave Benn the ultimate test last night.

Mom sat in the armchair watching TV while she ate some chips. I do not want chips, so I do not care about the crunchy crispy chips, but Benn and Vaks was sitting with eyes on stalks looking at the chips.

Mom gave Vaks one and he chewed it slowly as usual. Then mom gave Benn one and he chewed it slowly, without doing as usual. Namely swallow it.


So mom concluded that the green plate has learned Benn to chew his food before swallowing it. Yeah!!!


mandag den 21. juli 2014

Har vi en forræder i blandt os .......... / Do we have a traitor among us ........

jeg tror det faktisk.

Vaks kan altså noget så godt lide at stikke af. Han har fundet et sted i hegnet (som min mor og far absolut endnu ikke har fundet) hvor han kan komme ud.

Så løber han ned til naboens møg køtere. Forræder. For han er faktisk blevet gode venner med dem nu. Naboen siger at det ikke gør noget at Vaks løber ned til dem. Hans hunde løber altså også tit hen til vores have, så der står i virkeligheden nok bare 1-1. 

Jeg må nok lige fortælle at vi bor ude på landet laaangt ude af en markvej, så det er ikke farligt at Vaks løber, mere irriterende.

Vaks spæner afsted og mor spæner efter ham med hans line og en pose godbidder.
Mor ved at hun skal sige sit, for så sætter han sig og løber ikke videre. Hun bander og svovler en smule, imens hun løber hen til ham.
Hun ved også, at hun ikke skal skælde ham ud, for så kan hun nok slet ikke få fat på ham næste gang han spæner. Så hun bærer ham hjem imens hun bander med en sukkersød stemme.

Vaks er ligeglad for han fik en godbid fordi han var så dygtig til at blive siddende.

Mor tror nok at hun har fundet ud af hvor han kommer ud igennem hegnet. Så nu er hullet stoppet...... håber hun.

In English: Do we have a traitor among us.....

you can say so.

Vaks likes running away. He has found a place in the fence (which my mom and dad definitely have not yet found) where he can get out.

Then he runs down to the neighbor's dung mongrels. Traitor. For he has actually become good friends with them now. The neighbor says it does'nt matter, Vaks runs down the road to them. The neighbor's dogs run all the time to our garden, so the position is actually 1-1.


I need to tell you that we live in the countryside looong out of a dirt road, so it is not dangerous when Vaks runs, more annoying.


Vaks is running fast and mom is running after him with his leash and a bag of treats.
Mom knows she has to tell him to sit down, because when she says that, he obeys. She curses and swear a little bit when she runs towards him.
She also knows that she shall not scold him, because then she would not get hold of him the next time he runs. So she carries him home while she is cursing and swearing with a sugared voice.
Vaks does'nt care. He got a treat because he was so good to sit down.


Mom think  she probably found where he comes out through the fence. So now the hole is stopped ...... she hopes.

That was a big mischief from Vaks, I think.

We are joining Monday Mischief Bloghop hosted by Snoopy http://snoopysdogblog.com/

søndag den 20. juli 2014

Vinterjakke.... / Wintercoat...

Selv om det er lige midt i sommeren har min mor været så forudseende og købt en fin vinterjakke til Vaks.
Blå er altid pænt til en dreng.

Even it is in the middle of the summer, Mom has been so provident and bought a fine Wintercoat for Vaks.

torsdag den 17. juli 2014

Er de farlige ...... /Are they dangerous ............

De kan i hvert fald godt se farlige ud. 

Nullermænd.

Vi har haft så mange af dem i campingvognen at mor blev helt skræmt.

De har alle sammen forskellig form. Og navne. F.eks hedder de hybelkaniner på Norsk. På Engelsk kan de oversættes til støvkaniner. Det med kaninerne er åbenbart de bedste navne. Undskyld Speedy. Men det er jo ikke mig der har givet dem navn.

Til gengæld lyder de lidt mere farlige og ubehagelige når de på Svensk hedder støvrotter og på Tysk kaldes for støvmus eller uldmus.

Hver dag fandt min mor dem. Hun tænkte at det var fordi at der ikke var så meget plads i campingvognen, at de blev ved med at komme frem på gulvet.


Lidt skræmmende.
Mere skræmmende.
Tilsidst var det lige før at min mor glædede sig til at komme hjem. Hun tænkte, at hvis der kom nullermænd der, så ville de i hvert fald gemme sig i hjørnerne, og ikke fare ud midt på gulvet ligesom de gjorde i campingvognen.

Men hun tog gruelig fejl.

Da vi har Benn på besøg i denne tid er vi tre hunde, så nullermændene kommer væltende ud på gulvet. 


En virkelig stor og skræmmende nullermand. "Vaks jeg skal nok passe på dig. Du er jo ikke så stor så du kan nemt blive opslugt af sådan en nullermand".

Min mor er en stor detektiv. Hun har identificeret at størstedelen af nullermanden kommer fra ...... MIG???


Stadig masser af pels. Mor!!! bare sig til hvis du keder dig, så skal jeg nok producere nogle flere nullermænd!!!

In English: 

They certainly can look dangerous.

Dust bunnies.

We have had so many of them in the caravan that mom was quite scared.

They all have different shapes. And names. For example, they are called Flat Bunnies in Norway. Most of the names obviously have something to do with bunnies. Sorry Speedy. But I'm not the one who gave them these names.

In Danish, they can be translated into Nullsoft men. 

In return they sound a little more dangerous and uncomfortable when in Swedish they are called Dust Rats and in German are called Dust Mice or Wool Mice.

Every day my mom found them. She thought it was because there was'nt so much room in the caravan, they continued to appear on the floor.


Little scary.
More scary.
In the end it was right before my mom was looking forward to get home. She thought that if there were Dust Bunnies at home, they would at least hide in the corners, and not get out on the floor like they did in the caravan. 

But she was wrong. 


Since we have Benn visiting for the moment, we are three dogs and the Dust Bunnies comes tumbling out on the floor.


A really big and scary Dust Bunny. "Vaks I'll take care of you. You're not so big so you can easily become absorbed in such a  Dust Bunny".

My mom is a great detective. She has identified that the majority of the Dust Bunnies comes from ...... ME???


Still lots of fur. "Mom, just tell me if you are bored. Then I'll produce some Dust Bunnies fore you".

We are joining the Thoughtless Thursday Bloghop hosted by Ruckus the Eskie and Love is being owned by a husky or three.

mandag den 14. juli 2014

Jeg er ikke altid en lydig hund ..... / I'm not always an obedient dog....

og der har også været en enkelt svipser her i vores ferie i Lüneburg i Tyskland. Vi var inde og gå en tur i selve byen. Det er en meget smuk by.

Min far står med mig og Vaks foran det gamle smukke rådhus. Jeg er meget artig og det er Vaks også.
Vi gik lidt rundt og kiggede i gaderne. Jeg er stadig meget artig og det er Vaks også.
Lidt efter stod mor og far og kiggede på denne kobber model af byen. Vi er stadig artige.
Men så er det lige der sker noget..... Der kommer et ægtepar gående med deres lille gravhund. Far som holder mig, ser ingenting, men det gør jeg. Nu er det jo sådan at vi hunde skal beskytte vores mennesker så jeg tænker straks: Den lille gravhund vil garanteret overfalde mor og far.
Jeg springer ud og vælter manden (jeg kunne jo ikke nå gravhunden) og næsten også min far.
Gravhunden river sig løs og løber gøende ned ad gaden og mandens kone står og prøver at hjælpe ham op. Min far skælder mig selvfølgelig ud og spørger manden om der skete noget med ham.

Og her kommer så det heldige hvis man kan sige det sådan:

Når Vaks og jeg er med i bilen, har vi sådan nogle seler på som vi bliver spændt fast i. Når vi så ankommer til f.eks. byen, får jeg bare mit snudehalsbånd på og linen i det. Min sikkerheds-sele beholder jeg bare på.

Man kan se på billedet at jeg har en sikkerheds-ting på. Og fordi min far har sådan nogle mørke solbriller på og holder min line helt kort, tror folk faktisk at jeg er en førerhund.

Det troede den uheldige mand også, så han blev slet ikke sur og vred, men skynder sig at overbevise min far, alt imens Vaks står og gøer helt vildt, om at det selvfølgelig slet ikke gjorde ondt og der ikke skete noget.
Mandens kone styrtede ned ad gaden og fik fat på gravhunden, og vi skyndte os at gå ildrøde i hovederne.

Det var så den bytur.

Henne ved P-pladsen så mit mor dette skilt:


Hun vidste at Naruto var ham her:

En japansk manga-tegneserie figur.
Det syntes vi var sjovt.

In English:  I'm not always an obedient dog....

and there has also been a simple blunder here in our holiday in Lüneburg in Germany. We were in the city Lüneburg for a walk. It is a very beautiful city.

My dad is standing with me and Vaks in front of the beautiful old town hall. I am  a very good dog and so is Vaks.
We walked around and looked in the streets. I'm still a very good dog and Vaks is too.
A little later mom and dad was standing and looked at the copper model of the city. We are still well-behaved.
But suddenly .....there were this couple walking with their little dachshund. Dad who is holding me don't see anything, but I do. Now the fact is, that we dogs have to protect our peeps so I think immediately: They are sure to be attacked by the little dachshund.

I jump out and tear the man down (I could not reach the dachshund) and almost my dad too.
The dachshund tears him loose and runs barking down the street while the man's wife is trying to help him up. My dad scolds me of course out and asks the man if he was ok.

And here is the lucky part if you can put it this way:

When Vaks and I'm in the car, we have such a harness on as a seatbelt. When we arrive, for example. to town, I'll just gets my nose collar and leash on. I still have my seatbelt harness on.

As you see, I still got my safety-harness on. And because my dad has such dark sunglasses on and is holding my leash quite short, people believe in fact that I am a service dog guide for a blind man.
This, the unfortunate man thought too, so he was not angry and upset, but hastens to convince my dad, all the while Vaks is standing barking  like crazy, that he obviously did'nt got hurt and everything was ok.
The man's wife rushed down the street and got hold of the dachshund, and we hurried to walk away and mom and dad were fiery red in the heads.

This was that the city tour.

Over at the parking area my mom saw this sign:


She knew Naruto was this guy:

A Japanese manga cartoon character.
They thought it was a funny sign.

See this story was a very big mischief, don't you think?

We are joining the Monday Mischief bloghop hosted by