lørdag den 25. november 2017

Roomba, dans eller... / Roomba, dance or.....

Da min mor sagde roomba, troede jeg helt sikkert at det var en dans. Jeg kunne lige forestille mig hende danse med far, hvis altså ikke han stadig havde det dårlige knæ. Måske kunne jeg også være med tænkte jeg.

When my mom said roomba, I thought surely it was a dance. I could imagine her dancing with Dad, if he didn't still had a bad knee. Perhaps I could join them, I thought.


Men det var denne her der var roomba. En robotstøvsuger. Den kan man da ikke danse med!
But this was roomba. A robot vacuum cleaner. You can't dance with this!
Mor købte den og blev vildt begejstret, da hun så hvor effektiv den er. Hun kan ikke forstå at jeg ikke er skaldet, for jeg fælder helt vildt, og hun er så træt af hundehår.
Nu kan hun sidde og skrive blog samtidig med at huset bliver støvsuget.

Mom bought it, and she was thrilled, when she saw how effective it is. She can't understand that I'm not bald, because I'm shedding all over the house, and she is tired of all the shed.
Now she can sit and write my blog while the house is vacuumed.


Det er altså ikke min pels, det der. Det må være Dudis. Det må det være.
That's not my fur. It has to be Dudis. It must be.Måske kan Dudi få en tur så hun kan køre ligesom katten.

Maybe Dudi can get a ride like the cat.


Kan I forestille jer det? Jeg kan.
Can you imagine this. I can.
torsdag den 23. november 2017

Min nye lillesøster / My new little sister

Hej igen.
Så er min mors lange pause forbi.... tror jeg.
Vi kaster os over tastaturet med fornyet energi og en masse nyheder.
Allerførst, blev jeg få dage efter at Vaks var gået bort, storesøster igen. Jeg var rigtig ked af det da Vaks ikke var der mere og det var min mor og far også.

Mor og far talte om, at vi blev nødt til at få en anden hund, både for deres og min skyld. De kiggede først hos Dyreværnet hvor vi også havde fået Vaks fra. De ville gerne have en lille hund igen ligesom Vaks, men på det tidspunkt var der kun store hunde der manglede en familie.
Nu er det ikke fordi de ikke gerne ville have en stor hund, men min mor kan ikke gå med to store stærke hunde på en gang og I husker nok at min fars knæ og ben ikke er så godt, så han kan heller ikke gå med store stærke hunde.

Så kiggede de i avisen. Og tænk, der var en familie, som pludselig havde fået noget allergi og derfor ikke længere kunne tåle deres lille hund. Den var 11 måneder på det tidspunkt og min mor skrev lidt sammen med familien og det viste sig at de boede rimeligt tæt på os så vi blev inviteret over for at møde lille Dudi, som hunden blev kaldt. Hun hed faktisk Daisy Duke og mor, gætter på at det må være på grund af håret ha ha.

I kan se det længere nede.

Hello again.
Now my mom's long break is over .... I think.
We throw ourselves over the keyboard with renewed energy and a lot of news.
First of all, a few days after Vaks had left us, I became big sister again. I was really sad when Vaks was'nt there anymore and so was my mom and dad.

Mom and dad talked about that we had to get another dog, both for their sake and for my sake. They first looked at the animal shelter where we also got Vaks from. They would like to have a little dog again like Vaks, but at that time there were only big dogs who missed a new family. It's not because they don't want a big dog, but my mom can't walk two big dogs at one time and I think you remember that my dad's knee and leg is a little bad so he isn't able to walk two big dogs either.

Then they looked in the newspaper. And what do you know, there was a family who had had some allergy and therefore they could'nt tolerate their little dog. The dog was 11 months at that time and my mom wrote together with the family and it turned out they lived fairly close to us, so we were invited over to meet little Dudi as the dog was called. Her name was actually Daisy Duke and mom, guessed it must be because of the hair (fur) ha ha.

Take a look her:


Daisy Duke også kaldet Dudi.
Daisy Duke aka Dudi.
Mor synes at denne Daisy Duke ligner, til forveksling.
Mom think this Daisy Duke look a lot like me.
Og sådan gik det til at vi fik Dudi.
Alt dette skete i maj måned så der er sket meget siden. Mere om det næste gang.

And this is how we got Dudi.
All this happend in May, so a lot has happend since. More next time.