lørdag den 27. februar 2016

Vinterferie / Winter vacation

Vi har været på ferie i Sverige. Yay. Vi kom hjem for en 1 uge siden. Mor siger at det var vores vinterferie. Og var vi med??? Ja selvfølgelig var vi det. Jeg siger jer, det var en ferie der ville noget. Jeg har aldrig oplevet så mange kaniner som der hvor vi var. Vaks og jeg var helt euforiske. Benn var også med og han forvandlede sig til en rigtig jagthund.

We have been on vacation to Sweden. Yay. It is a week ago since we got home. Mom says that it was our winter vacation. And were we with them??? Yes of course we were. I can tell you, it was the best vacationt you could imagine. I have never seen or smelled so many rabbits in my hole life. Vaks and I was totally euphoric. Benn and his mom and dad, Jonas and Nicolaj were with us and Benn turned into a  real hound.
Vi boede i sådan et lækkert hus. (Dette billede er et sommerbillede).
We lived in a nice house. (Only this is a summerpicture).
Vi gik lange ture.
We went for long walks.

Der var også en voksenlegeplads. Den var sjov.
There was an adult playground. We had a lot of fun there.
Lige ved siden af legeplads.Right next to the playground there was a beach.

På stranden lå denne lækre fisk, men måtte vi snuse rulle os i den.....nej!!! For dårligt. Mennesker ved ikke hvad der er godt.
On the beach this delicious fish lay, but could we take a good sniff and roll in it....nooo!!! To bad. Peeps don't know what is good.
Den dag vi kom hjem, skulle mor og far til en stor galla fest.
The day we came home, mom and dad went to a big gala event.
Vi skulle ikke med, men det gjorde os ikke noget, for mand, hvor var vi trætte. Vi sov hele aftenen og den næste dag med.

We couldn't come with them, but it didn't matter, because boy, we were tired. We slept through the whole night and the next day too.mandag den 15. februar 2016

Et sødt øjeblik... / An aww moment.


Join us every Monday for Awww...Mondays. Post a picture that makes you say Awww...and that's it. Make sure you leave a link to your post here and I'll visit your Awww...Mondays post. What better why to start the week than with a smile.
Tror du at far har en godbid til os?
Do you think dad got a treat for us?

Awww Mondays

This is the Awww Mondays Code for February 15, 2016. Just copy and paste into your post and we'll all have the same links. 

søndag den 14. februar 2016

Min date... / My date...

Jeg har jo længe manglet en kavaler på min egen størrelse. Så da det nu er Valentine's Day i dag, har jeg spurgt Vaks, om han ikke ville spørge mig om jeg ville med en date selv om han er en lille l... Og han spurgte selvfølgelig. Han fortalte mig at han bare havde været for genert til at spørge.

Så vi tog på en danse restaurant

For a long time I have lacked a cavalier on my own size. So as it  now is Valentine's Day today, I asked Vaks if he would ask me if I want to go on a date with him, even though he is a little s ... And he asked, of course. He told me that he just has been too shy to ask.

So we went to a dance restaurant.


Først fik vi en lækker bøf. Det grønne stof åd Vaks.
At first we got a tasty steak. The green stuff, Vaks ate.

Så begyndte folk at danse.
Then people started to dance.

Og det gjorde vi også.
And so did we.
Efter en udmattende dag er det dejligt med en lille lur.
After an exhausting day, it's great with a little nap.

lørdag den 13. februar 2016

Vi har fået en sø... / We've got a lake...

Jeg ved ikke om jeg har fortalt det før, men vi har fået en sø. Ja, det er egentlig ikke vores sø, men på vores nabos mark er der kommet en sø. Mor siger at det er fordi det har regnet så meget. Og det er ikke kun en kedelig sø, men i vores sø er der også kommet ænder.

I do not know if I've told it before, but we've got a lake. Well, it's not really our lake, but on our neighbor's field has come a lake. Mom says it's because it has rained so much. And it's not just a boring lake, but there is a lot of ducks in the "lake".

Der er en masse ænder i søen. 26 for at være helt præcis.
There are a lot of ducks in the lake. 26 to be exact.
Jeg vil gerne jagte ænderne, men det må jeg ikke for mor. Og selvfølgelig hører jeg hvad hun siger.

I want to chase the ducks, but mom won't let me. And of course I do what I am told.


Men se nu der.... en jæger kom med sine hunde. Han ville træne dem, så de fik lov til at jagte ænderne. Jeg blev sur og gal og mig og Vaks gøede som gale. Ikke at det hjalp noget. Hundene var der stadig, men det var ænderne ikke ... de var væk.

But look there .... a hunter came with his dogs. He wanted to train them, so he allowed them to hunt the ducks. I was angry and mad and me and Vaks barked like mad. Not that it helped anything. The dogs were still there, but not the ducks ... they were gone.
Nu er der bare en tom sø tilbage.
Now the lake is emty.
Forhåbentlig kommer ænderne igen i morgen.

Hopefully the ducks will return tomorrow.


torsdag den 4. februar 2016

For travl... / To busy....

Mor mente, at hun havde for travlt til at blogge i sidste uge. Hmm...  bare fordi hun lige skulle male og ordne det sidste omkring det nye værelse, holde fødselsdag og køre far frem og tilbage fra genoptræning. Som jeg tænker, hvad tænker hun dog på???

Det har  havde sneet (sneen er smeltet igen) og vi har været ude at lege i sneen. Det var heldigt at vi nåede at lege i sneen inden den smeltede når vi tager mors travlhed i betragtning.

Mom thought she was too busy to blog last week. Hmm...  just because she just had to paint and fix the new room, celebrate her birthday and run daddy back and forth from rehabilitation. As I think, what is she thinking???

It have  had snowed (the snow has melted again) and we have been out playing in the snow. We were lucky, we managed to play in the snow before it melted considering  mom's  bustle.

Vi kan lugte noget.
I think we can smell something.
Der er spor i sneen!!!
There are tracks in the snow!!!
Jeg tror at der er noget her Laika. Skynd dig at komme!
I think there is something here. Hurry up Laika!

Jeg kommer...
Coming...
Hvor er den???
Where is it???
Her... tror jeg.
Here... I think.
Halloooo er der nogen???
Helloooo, is anybody there???
Der er i hvert fald nogen der!!!
At least there are somebody there!!!
Øv, vi må ikke løbe efter dem. Mor kalder, Laika skynd dig at komme. Vi skal hjem.
Aw, we must not run after them. Mom's calling, Laika hurry up. We have to go home.
Måske vi kan finde noget en anden gang. Det bliver nødt til at være når mor ikke er der!!!

Maybe we will find someone another time. It has to be when mom isn't there!!!