tirsdag den 30. september 2014

Den Blå Planet / The Blue Planet

In English down below:

Mor og hendes ene barnebarn var taget på tur til Den Blå Planet. Det er et kæmpestort akvarium der afløste Danmarks Akvarium. Det er fantastisk flot og man kan gå i en tunnel under vandet med hajer og rokker.
 Hvis man ser det fra oven ligner det en stor ventilator. 


Meget kunstnerisk udefra.
Fiskene (men det er kun de fisk med de blå striber) svømmer ned og nærmest kaster sig ned i Søanemonen og bliver kløet på ryggen.
En Dragefisk.
Hammerhaj.
Pilrokker. Det var sådan en der dræbte Steve Irwin, krokodillejægeren fra Australien.

Pilrokke set nedefra. De små mørke pletter øverst er øjnene og munden sidder lige nedenunder. Den ligner en der smiler ha ha.
 Piratfisk der bliver fotobombet af den lille stribede fisk.
Og så er der nogle leopard-rokker der ser meget moderne ud med deres pletter.

Og denne mega store Sugemalle lignede en der ville kysse ... eller måske have børstet sine tænder hvis den havde nogle.
Det var en spændende tur sagde de og jeg ville ønske jeg havde været med. Jeg ville have elsket at se alle de fisk, for jeg elsker fisk. Hvad??? .... Må man ikke spise dem???  Hmm... så er det lige meget med at deltage.

In English:

Mom and her one grandson was taken on a trip to the Blue Planet. It is a huge aquarium that replaced the Danish Aquarium. It is absolutely beautiful and you can walk through a tunnel under the water with sharks and rays.

If you look at it from above, it looks like a big fan.
Very artistic outside.
The fishes (but it is only the fish with blue stripes) swim down and practically throw themselves into the Sea Anemone and the Sea Anemone scratches its back.
A lionfish.
A Hammerhead Shark.
Stingrays. That was what killed Steve Irwin,  the crocodile hunter from Australia.
Stingray seen from below. The small dark spots at the top are the eyes and the mouth sits just underneath. It looks like he is smiling he he.
Piranhas are being photo bombed by the little striped fish.
And then there are some leopard-rays that look very modern in their spots.

And this huge Suction Catfish looked like someone who wants to kiss ... or maybe having  his teeth brushed if it had some.

It was an interesting trip they said, and I wish I had been with them. I would have loved to see all the fishes because I love fish. What ??? .....  I can't eat them??? Hmm ... then it really doesn't matter that I didn't attend.fredag den 26. september 2014

In English down below:

Så er det ved at være den sidste del af vores dejlige lille ferie i Sverige. Det var virkelig en dejlig ferie for hunde og mennesker.

Vi venter spændt på vores ostehapser ved morgenbordet. 
Nok med det morgenmad. Jeg synes at det er på tide at vi kommer ud at gå en tur, og som den største og klogeste af os, foreslår jeg en tur på stranden!!!
Jep, det er lige sådan en tur jeg mener. Vaks du tjekker den ene vej efter kaniner og jeg tager den anden vej!!!
Ingen kaniner her. Jeg tror at rygtet om os er løbet forud.
Heller ingen her, men prøv lige at se derovre Vaks!
Postkasser i lange baner. Gad vide om der er nogen p-mails her???
Ingen p-mails til os. Så kan vi vist godt gå hjem igen til far.


Vaks blev så lykkelig for at se far igen. Han er en rigtig far-hund.
Og jeg ... jeg blev bare lykkelig, for nu skal vi have en lille lur.
Zzzzzz .......zzzzzzz.
Ja det var en skøn ferie vi havde i Sverige.

Et sidste glimt af stranden.
In English:

Now it's the last part of our lovely little holiday in Sweden. It was truly a wonderful vacation for dogs and humans.

We are eagerly awaiting our cheese Snack at the breakfast table.
Enough with the breakfast. I think it is about time we are going out for a walk, and as the biggest and brightest of us, I suggest a trip to the beach!
Yep, it's just such a trip, I want. Vaks you check in that direction after rabbits and I go to the other direction !!!
No rabbits here. I think the rumor of us have run ahead.
Again, no one here, but just try to look over there Vaks!
Mailboxes through long panels. I wonder if there is any pee-mails here?
No pee-mails for us. Now we can go home to dad.

Vaks was so happy to see dad again. He's a real dad-dog.
And I ... I am just happy because now we're going to have a little nap.
Zzzzzzzz ......... zzzzzzzzzzzz.
Yes, it was a lovely vacation we all had in Sweden.

A last glimpse of the beach.

mandag den 22. september 2014

Mere Sverige .... / More Sweden....

In English down below:

Vi havde det så hyggeligt i det lille hus. Der var udsigt over vandet og en dejlig have. Nævnte jeg at der var vilde kaniner??? Hvis ikke vil jeg da lige nævne det, for var der noget Vaks var glad for, så var det de små kanin-Delfoler (jeg spekulerer på om det var Delfoler?) som lå på græsplænen. Hvis ikke mor var opmærksom, blev de spist med stort velbehag. Ja altså ikke af mig, men af Vaks.

Kaninen lægger lidt Delfoler til Vaks.
Her prøver far om han kan vælte huset... men det står solidt og godt.
Han er en morsom mand, min far. Han viser vej til vandet. Vi kunne nu godt selv finde vej!
Her er den hyggelige stue, lidt af køkkenet og soveværelset. Hmm... vi måtte ikke engang være i sofaen, så vi skulle ligge på gulvet på vores puder.
Der var også en dejlig havestue med udsigt over vandet.
Og nu vil jeg gerne have at min mor serverer lidt mad for mig, så vi fortsætter næste gang med Sveriges ferien.


In English:

We had such a good time in the little house. It lay with a view over the sea and a lovely garden. Did I mention that there were wild rabbits ??? If not, will I mention it because, if there was something Vaks was happy about, it was the small black rabbit-licorice (wonder if it was licorice?) lying on the lawn. If mom wasn't aware, they were eaten with great relish. Well, sir, not by me but by Vaks.

The rabbit put some licorice on the lawn.
Here is dad trying if he can tip over the house ... but it stands solid.
He is a funny man, my dad. He show us the way to the sea. We could even find it ourselves!
Here is the cozy living room, a bit of the kitchen and the bedroom. Hmm ... we might not be on the couch, so we had to lie on the floor on our pillows.
There was a cozy sunroom too, with a view over the sea.
And now I would like my mom to serve some food for me, so we will continue next time with our Sweden's holiday.