lørdag den 23. december 2017

Jul / Christmas

Vi har mange blogvenner fra over hele verden. Derfor skal denne post handle lidt om hvordan vi holder vores jul.
Min mor og far har begge børn og børnebørn, derfor skiftes vi til at holde jul med dem hvert andet år, da de andre jo også skal holde jul med deres svigerfamilie.
Vi holder altid "før jul" med dem vi ikke holder jul med. Så spiser vi dejlig mad og får julegaver. I år holdt vi "før jul" den 22. december så vi har allerede fået de første julegaver. ( Jeg fik en bold og Dudi fik en lille bold, der lige passer til hendes lille mund).

Juleaften, den store aften, er hos os her i Danmark, den 24. december. Mange mennesker går i kirke den dag, men mor og far har for travlt til at de går i kirke. Vi starter som regel kl. 17 eller 17.30. Så kommer den familie som vi skal holde jul med.

Vi spiser julemad - and, flæskesteg, kartofler, sukkerbrunede kartofler og selvfølgelig rødkål, selv om vi for Dudis og min skyld sagten kan nøjes med flæskesteg og and. Til dessert får vi ris a'la  mande med mandel. Den der får mandlen får en lille gave. Hvis der er børn kan der godt "snydes" lidt så de får en mandelgave også.
Vores juletræ
Når der er vasket op - suk, suk alt for længe at vente - skal vi danse om juletræet der er fint pyntet og masser af julegaver nedenunder. De voksne holder hinanden i hånden imens de går rundt om træet og synger julesalmer, og jeg plejer at gå modsat rundt tættest på gaverne så jeg kan holde øje med dem. Jeg elsker julegaver.

Vi venter.....
Når vi er færdig med at gå rundt om juletræet får vi gaver. Der er altid mange gaver til alle, også til os. Når gaverne er pakket op får vi kaffe og jule slik, gerne noget med marcipan og så hygger vi os resten af aftenen som slutter omkring midnatstid.

1. juledag plejer vi at få en stor julefrokost med mange forskellige lune retter. Det plejer at starte omkring kl 13 og slutter ved 19 - 20 tiden. 2. juledag skal vi nogle gange ud til julefrokost også og nogle gange er det bare hygge hjemme. I år bliver vi hjemme fordi vi får nogle hunde på besøg som vi skal passe imens deres mor og far er på ferie.

Glædelig jul allesammen. Hvordan holder I jul?
We have a lot of blogfriends from all over the world. Therefore this post will be about how we spend our Christmas Eve.

Mom and dad both have children and grand children, therefore they swift between them to spend the Christmas Eve. every two year. The other year the children spend by there in-laws.

We allways celebrate a "before Christmas" with those we don't spend the Christmas Eve with. At that evening we eat a delicious dinner and get Christmas presents. This year we celebrated "before Christmas" on 22th of december, so we've already got the first Christmas presents. (I got a ball and Dudi got a tiny ball, which fits in her little mouth).

Christmas Eve, the big evening, is here in Denmark 24th of december. Many people like to go to church this day, but mom and dad is to busy to go to church.

We usually start at 5 pm or 5.30 pm. Then the family comes to celebrate Christmas Eve with us. For dinner we gets duck, roasted pork, potatoes and sugared potatoes and of course red cabbage, although for Dudi and my sake we easily could settle with roasted pork and duck. For dessert we get risalamande. I don't know if you're familiar with that? It's actually rice pudding mixed with vanilla and whipped cream in which there has beed added an almond. Yummi. The person who gets the almond will get a little present. If there is children we may cheat a bit, and put an almond in there portion, so they gets a present too.

Our Christmas tree
 Afterwards when the dish is done - sigh, sigh too long to wait - are we going to dance around the Christmas tree which is well-decorated and with lots of Christmas presents underneath. The adults holding hands while they walk around the tree and sing Christmas carols, and I usually go opposite around, closest to the gifts so I can keep an eye on them. I love Christmas presents.

We're waiting......

When we finish walking around the Christmas tree, we get gifts. There are always many gifts for everyone, also for us. When the gifts are unwrapped  we have coffee and Christmas sweets, like something with marzipan and then we enjoy ourselves the rest of the evening which ends around midnight.

On Christmas Day we usually have a big Christmas lunch with a variety of delicious dishes. It usually starts at 1pm and ends at 7-8pm. On Boxing Day, we sometimes goes to friends to Christmas lunch  too and sometimes it's just cozy at home watching movies.

This year we are staying at home, because we have som doggy friends visiting while there mom and dad are on holiday.


Merry Christmas every one. How do you spend your Christmas?
søndag den 17. december 2017

Sommerferien / Summerholiday

I sommer da vi havde haft Dudi 2 måneder, tog vi alle sammen på sommerferie i et sommerhus der lå tæt ved vandet.
Hver dag var vi på stranden, og selv om vejret ikke var særlig godt var jeg meget ude at bade. Vi troede alle sammen at Dudi også kunne lide at bade, fordi hun er ligeglad med om det regner hvis vi er ude at løbe på markerne, men uha nej, Dudi ville absolut ikke i vandet. Hun ville dog gerne se mig bade. Jeg kan bade i timevis for jeg elsker at bade og det fik jeg også lov til. Så gik mor og Dudi på stranden og jeg svømmede ved siden af ude i vandet. Jeg havde min lange line på.

In summer when we had Dudi for two month, we all went on holliday in a summer cottage close to the beach.

Every day we walked on the beach and even the weather wasn't too good, I was swimming a lot in the water. We all thought Dudi liked to swim because she dosn't care if it's raining when we are running in the fields at home, but oh no, Dudi wouldn't go into the water. She loved to see me swimming. I can swim forever and ever cause I love to swim in the ocean. Mom and Dudi went on the beach and I swam beside them in the water. I had the long leash on.


Vores dejlige lejede sommerhus.
Our wonderful rented cottage.

Her er jeg ude at bade. Jeg tror måske der er en måge jeg kan snuppe.
Me in the water. I think perhaps I can see a seagull I can catch.
Dudi og jeg udforsker stranden. Jeg er sikker på at der har været en hund her.
Dudi and I explores the beach. I believe I can smell another dog here.
Denne græs tot var det bedste at snuse til. Det var her vi kunne tjekke mails fra andre hunde.
This tuft of grass was sooo good. Here we could check out pee-mails.torsdag den 7. december 2017

På badeværelset / In the bathroom

Nu har jeg set det med.... Dudi elsker at gå med mor på badeværelset.  Jeg må også gerne gå med derud, men nej tak. Tænk hvis hun giver mig et bad.

Men Dudi, hun vil med derud. Og mor undrer sig. For lige så snart hun er derude sætter hun sig og stirrer ned i brusekarret. Mor troede i starten at der måske var en sølvfisk eller noget der kravlede i det, men der er absolut ingenting. Så mens mor børster tænder og ordner sig, så sidder Dudi og stirrer.

Now I've seen it all.... Dudi loves to go with mom into the bathroom. Mom tells me to go into the bathroom too, but no thanks. What if she gives me a bath?

But Dudi, she wants to go there. And mom wonders. Because as soon as Dudi is out there she sits stirring at the shower tray. Mom thought in the beginning there might be a silver fish or something crawling in it, but there is absolutely nothing there. So while mom brushes her teeth, Dudi sits starring at the tray.

Dudi bruger meget tid på at sidde og stirre på brusekarret.
Dudi use a lot of time to sit starring at the shower tray.
Når man ved hvor lang tid en mor kan bruge på badeværelset fatter jeg ikke at Dudi gider sidde der og stirre.

Forresten, #søs 2 siger at hun også gør det ude hos dem hvis de passer os.

Knowing how long time a mom can use in the bathroom I do not understand that Dudi want to sit there and stare.

By the way, #sis 2 says Dudi does the exact same thing in there bathroom as well, when they sometimes look after us.fredag den 1. december 2017

Smarte Dudi / Clever Dudi

Efter at vi fik Dudi har jeg fået konkurrence. Ikke sådan at mor og far ikke har tid til mig mere, men sådan at hun også vil stjæle fars hovedpude.

I ved at jeg elsker at ligge på puden når min far står op, eller han bare sætter sig op i sengen og når han så vil lægge sig ned igen.... ja så ligger jeg der.

Dudi måtte opgive at stjæle fars hovedpude for jeg er sandelig ikke lige til at flytte, så nu snupper hun mors hovedpude, men hun gør det selvom mor ligger der. Hvad mener I? Hun ligger simpelthen ovenover hendes hoved på puden.

Jeg bliver lidt misundelig, men man kan ikke så godt forestille sig en stor schæferhund ligge på hovedpuden ovenover far, vel? Der er ligesom ikke rigtig plads. Så hun er nu smart den lille Dudi.

After we got Dudi I have competition. Not like mom and dad don't have time for me any more, but more that she  also want to steal the dad's pillow.

As you all know, I love to lie on my dads pillow when he get out of bed or he just sits up in his bed and when he will lie down again ....  then I lie there.

Dudi had to give up stealing dad's pillow because I'm certainly not ready to move, so now she snaps mom's pillow, and she does it, even mom lies there. What do you mean? She simply lies above mom's head on the pillow.

I envious her a bit, but can you imagine a big German Shephard lying on the pillow above the dad's head? There is just not enough room. So she's smart the little Dudi.


Her er et billede af mig der ligger på fars pude. Vaks og Benn var der også, men de respekterede min ret til hovedpuden.
Here is a picture of me lying on dad's pillow. Vaks and Benn were there too, but they respected my right to the pillow.

Her ligger Dudi ovenover mors hoved på hendes hovedpude.
Here is Dudi lying above mom's head on her pillow.

Så lavede de et kompromis. Dudi har nu fået sin egen hovedpude i sengen.
Then they made a compromise. Now Dudi got her own pillow in the bed.
Hvor jeg ligger henne om natten??? Jeg ligger selvfølgelig i fodenden.

Where I lie through the night??? I'm obviously lies in the other end of the bed.