tirsdag den 28. april 2015

Camping / Camping

Vi har været på camping i denne weekend. Vaks og jeg elsker camping. Vi møder så mange forskellige hunde som vi gerne vil tæve, men det må vi ikke for mor. Derfor er vi altid i snor nok ikke fordi at vi ikke må gå løs på campingpladsen. Når vi er på camping går vi altid lange, lange ture med mor. Far går stadigvæk ikke så godt, så han bliver i campingvognen. Når vi så kommer tilbage bliver vi tøjret udenfor forteltet. Det er dejligt. Så kan vi rigtig følge med i hvad der sker på pladsen.

We have been camping this weekend. Vaks and I love camping. We meet so many different dogs as we want to fight, but we mustn't for mom. Therefore, we are always on a leash not because we aren't allowed to be free at the campsite. When we are  camping, we always go for long long walks with mom. Dad's knee isn't getting better so he stays in the caravan. When we come back we will be tethered outside the awning. It's great. Then we really can follow what is happening at the campsite.


Vi holder øje med alting på campingpladsen.
We are keeping an eye on everything at the campsite.
Meeen det kan være kedeligt.
Buuuut it can be boring.
I skal vel ikke til at spise noget imens vi sidder herude???
We hope you're not going to eat something while we are out here???

Vi vil ind....og det kom vi, heldigvis.

We want to get inside.... and thankfully we did.torsdag den 23. april 2015

12 måneder, 3 bid og 1 hundepension / 12 month, 3 bite and 1 boarding kennel

Jep. Vaks har 1 års fik-ham dag.
I dag er det præcis 1 år siden at mor, far og jeg hentede Vaks på Dyreværnet. Han havde siddet meget længe og ventet (nok på mor og far og mig) da vi hentede ham.

De første dage var han meget bange for alt. Han bed da også mor hårdt i fingeren en gang. Nogle måneder senere bed han mor i skoen da vi var på ferie. Far mente ikke at det var noget der betød noget.

Sidenhen gik det rigtigt godt med Vaks. Han har lært at gå uden snor og kommer normalt også når mor eller far kalder.

For en måned siden, ville Vaks dog ikke komme ind fra haven da far kaldte på ham. Far gik ud og bar ham ind og det var så her han bed far rigtigt hårdt i hånden.

Nu var det jo det at mor og far stod og skulle til Tyskland i 4 dage nogle dage efter. Det var meningen at min menneske søster skulle passe os, men mor og far mente bestemt ikke at det ville være sikkert for min menneske søsters drenge. De besluttede derfor at Vaks skulle i hundepension de 4 dage.

Damen der ejer hundepensionen er rigtig sød, men hun sagde at Vaks ikke værdigede hende et blik. Han ville ikke spise og hun prøvede ellers at lokke ham, både med oksekød og leverpostej. Hun sagde at hun aldrig havde været ude for sådan en hund før. Da mor og far hentede ham igen blev han så glad. Også for damen. Hun skulle både have våde hunde møsser og han hoppede op ad hende da han havde hilst på mor og far.

Men det kan nok være at det ændrede ham. Hold nu op, han er blevet sød. Han kommer med det samme når far eller mor kalder på ham. Han vil gerne sidde tæt op ad dem hele tiden og han gør faktisk alt hvad de siger at han skal. Mor siger at man skulle tro at han havde været på opdragelsesanstalt.

Men efter alt dette ved Vaks også at mor og far altid vil hente ham igen hvis han skal passes hvis de har nogle ærinder hvor de er nødt til at være væk fra os.

Yep. Vaks has 1 year Gotcha Day.
Today it is exactly one year ago that mom,dad and I picked up Vaks from an Animalshelter. He had been sitting for a long time and waited (probably for mom and dad and me) to pick him up.
The first days he was very afraid of everything. He also bit mom hard in the finger one time. Some months later he bit mom in her shoe when we were on vacation. Dad did not think that it was something that mattered.

Later it went really well with Vaks. He learned to walk without a leash and usually comes when mom or dad calls him.

But a month ago, Vaks wouldn't come in from the garden when dad called him. Dad went out wanted to carrie him inside the house and it was here he bit dad really hard in his hand.


It was just before mom and dad  was going to Germany for 4 days. My human sister was supposed  to to take care of us, but Mom and Dad didn't think it would be safe for my human sister's boys. They therefore decided that Vaks had to go to a boarding kennel for 4 days.

The lady who owns the kennel is really sweet, but she said that Vaks not deign her a look. He would not eat and she tried otherwise to entice him, both with beef and liver pate. She said that she had never experienced such a dog before. When mom and dad picked him up again, he was so happy. At first he gave mom and dad lots and lots og wet kisses and then he kissed the lady as well.

But boy that changed him. Come on, he is sweet. He  immediately comes when the dad or mom calls him. He wants to sit close to them all the time and in fact he does all, they wants him to do. Mom says that one would think he had been in a reformatory.

But after all this, Vaks also knows that Mom and Dad always will pick him again if he should be looked after another time, if they have some errands to do and we can't come with them.

Det første år med Vaks:

The first year with Vaks:


Dyreværnet, hvor vi hentede 7-årige Vaks.
The animal shelter where we got the 7 years Vaks.
På ferie i Tyskland.
On vacation to Germany.Hverdag derhjemme.
Everyday at home.

Kaffepause.
Coffiebreak.
På ferie i Sverige.
On vacation to Sweden.

Hvem er den hund???
Who is the dog???
Vaks første jul hos os.
Vaks's first Christmas by us.
Nytårsmiddag.
New Year dinner.
Mors fødselsdag, morgenmad.
Mom's birthday breakfast.
Hundepension.
Boarding kennel.
Godbidder efter hjemkomst fra hundepensionen.
Treats after getting picked up from the Boarding Kennel.
Mor skal i gang med terrassen. Vi holder øje.
Mom is about to start with the terrace. We are watching.

Vi arbejder...
We are working...
og leger.
and playing.

Ja det var så kort fortalt lidt om vores 1. år med Vaks. Der kommer forhåbentlig rigtig mange flere.

This is a bit about our first year with Vaks. Hopefully there will be many more.


fredag den 17. april 2015

Gab / Yawn

Hun er stadigvæk ikke færdig med den terrasse. Det har regnet i flere dage, og også været koldt og så siger mor at hun er nødt til at vente til det bliver bedre vejr. Måske også lidt varmere. Jamen hallo, hvad er der så i vejen med at gå lange ture med os og derefter lave en blogpost???
Ingenting siger hun, men hun gider altså ikke være våd. Og blogposten? Tja hun har haft en masse at lave indendørs ... siger hun.

She is still not finished with the terrace. It has been raining for several days, and has also been cold so Mom says she has to wait until it gets a better weather. Maybe also a little warmer. Well hello, what's wrong with long walks with us and then make a blog post ???
Nothing she says, but she don't want to be wet. And the blog post? Well, she has had a lot to do indoors ... she says.
Gab.....venter!!!
Yawn....waiting!!!

Er det nu??? Nå ikke  !!!
Are we going??? Oh...not yet!!!
Undtagen for Vaks. Han har taget konsekvensen og gået ind og redt mors og fars seng så han kunne ligge godt og varmt og tage en lur.

Except for Vaks. He has taken the consequence and gone into the bedroom and made mom and dad's bed so he could get a good and warm nap.

Zzzzzzz............zzzzzzz
Zzzzzzzzz........zzzzzzzz.
søndag den 12. april 2015

Mor har ikke tid / Mom doesn't have the time ....

Jeg vil indgive en klage til dyrepolitiet.
Nåh nej, vi har jo ikke noget dyrepoliti. Men alligevel.... Det jeg vil klage over at mor ikke passer min blog. Jeg har flere gange lagt mit hoved i hendes skød i mens hun sidder med sin kaffe på bænken i haven. Men hun klør mig bare lidt bag øret og rejser sig igen. Hun siger at hun har travlt.
Hvad er det så hun har så travlt med?
Jo, nu skal jeg fortælle det. Hun har travlt med at lægge fliser til en helt ny terrasse. Hun fik en hel masse gamle fliser forærende af min ældste søster og så fandt hun på at ville lave en terrasse. Det er jo også fint nok hvis hun bare ikke forsømte min blog så meget. Mine poter er jo ikke helt til alt det med finmotorikken. Men hun vil i det mindste poste et par billeder så I kan følge lidt med i processen.

I will make a complain to the animal police.
Oh no we don't have an animal police here in Denmark. But anyway .... What would I complain about? It's mom... she doesn't fit my blog. I have repeatedly laid my head in her lap while she sits with her coffee on the bench in the garden. But she just scratch me a little behind the ear and gets up again. She says  she is busy.
What is it she is so busy with?
Well, I'll tell you. She is busy laying the tiles to a brand new terrace. She got a lot of old tiles from my elder sister and she found she would make a terrace. It's just fine as long as she didn't neglect my blog so much. My paws are not quite good with the fine motor skills. But she will at least post a few pictures so you can keep up with the process.

Alle fliserne på en ladvogn.
All the tiles on a platform truck.
Det er så nu hun starter.
Now she is starting.
Godt igang.
Working.
Kaffepause i solen.
Coffee break in the sun.
Næsten færdig.
Almost there.

Endelig mor... tak.
Jeg lover at jeg vil vise jer billeder af det færdige resultat.

Finally mom...thanks.
I promise I will poste pictures of the result when she is finished.fredag den 3. april 2015

Feriegaver / Gifts

Så er det mig Laika der skriver igen.
Jeg må jo lige fortælle det sidste fra dagene da mor og far kom hjem fra ferie. Havde de gaver med hjem? Ja selvfølgelig havde de det. Jeg blev hentet ude ved Benn og Benn kom også med os hjem så vi kunne lege. Derefter blev Vaks hentet.

Hvad var det så vi fik? Det var såmænd sådan nogle tyggehudben. Mor kunne ligeså godt have købt dem herhjemme, men vi er altid så spændte på om der er noget i tasken, så mor er nødt til at have noget til os i tasken.

It's me Laika who writes again.
I have to tell you what happend when when mom and dad got home from vacation. Do they have some gifts for us? Yes of course they had. First mom and dad picked me up and they invited Benn to come home with us to play. Then they picked up Vaks.

What did we get? We got some chewing things. Mom might as well have bought them here in Denmark, but we are always so excited to see if there is something for us in her handbag, so Mom had to have something for us.

Uhh hvor er det spændende!!
Oooh how exciting!!
Skynd dig mor, vi kan ikke vente.
Hurry up mom, we can't wait.
Benn var den sidste der fik sin gave, for han er så dygtig til at vente pænt.
Benn was the last who got his gift, because he is so good to sit nicely and wait.
Mums, slurp, savle, gnave!!!
Nom nom, slurp, drool, gnaw!!!
Selvom vi helst ville have beholdt mor og far hjemme, er det nu dejligt når man får tyggeting.

Although we would rather have kept mum and dad at home, it's great when we get some chew things.